אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
פעילות האנרגיה קיצצה את הרווח התפעולי בתדיראן - גם מכירות המזגנים ירדו משה ממרוד מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן | צילום : סיון פרג'

פעילות האנרגיה קיצצה את הרווח התפעולי בתדיראן - גם מכירות המזגנים ירדו

מזגר האנרגיה הניב לתדיראן הכנסות של מיליארד שקל בסיכום 2023, ירידה של כמעט 30% מול השנה שקדמה לה; מכירות המזגנים ירדו ל-804 מיליון שקל, לעומת 900 מיליון שקל ב-2022; הרווח התפעולי של הקבוצה ירד ב-27% ל-157 מיליון שקל

18.03.2024, 13:44 | אורנה יפת

הכניסה לתחום האנרגיה ממשיכה להכביד התוצאות הכספיות של תדיראן, שנפגעת גם מנסיגה במכירות המזגנים - תחום שמזוהה מסורתית עם החברה (המחזיקה 40% מפעילות המזגנים בישראל).

הכנסות הקבוצה בשליטת משה ממרוד עמדו ב-2023 על 1.9 מיליארד שקל, ירידה של 14.3% לעומת השנה שקדמה לה. הנסיגה נובעת מצמצום במכירות המזגנים ובמוצרי חשמל.

הירידה העיקרית שנרשמה במחצית הראשונה,נבעה מממימוש מלאי יקר לקראת סוף הרבעון השני. ירידה חדה נוספת נרשמה כמובן בחודש אוקטובר, בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

היקף מכירות המזגנים נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות - במקביל להגדלת הפעילות של תחום האנרגיה. בסיכום 2023 עמדו מכירות המזגנים על 804 מיליון שקל והניבו 41% מכלל מכירות הקבוצה. זאת מול מכירות מזגנים בהיקף של 900 מיליון שקל ב-2022 - 39.5% מכלל ההכנסות, ושל 910 מיליון שקל ב-2021, או 62.9% מכלל ההככנסות.

בסך הכול, מגזר מוצרי הצריכה (בעיקר מזגנים, לצד מוצרי חשמל לבנים) הניב ב-2023 הכנסות של 887 מיליון שקל, לעומת 1 מיליארד שקל ב-2022.

גם מכירות מגזר האנרגיה ירדו בשנת הדוח ל-1 מיליארד שקל , בהשווואה ל-1.29 מיליארד שקל ב-2022. ברקע לירידות - החברה הבת VP סולאר ספגה פגיעה בהכנסות של מימוש מלאי יקר עד לאוגוסט, ובמקביל נרשמה ירידה של 30% במחירי הפאנלים הסולאריים מתחילת השנה. גורמים אלה קוזזו חלקית בעליה בהכנסות של תדיראן פתרונות אנרגיה בעקבות הכרה בהכנסה בגין פרויקטים לאגירת אנרגיה במחצית השניה של השנה.

התוכנית האסטרטגית של החברה כוללת יעד מכירות של 4.5 מיליארד שקל עד שנת 2026. לפי התוכנית, מגזר האנרגיה יניב 60% מההכנסות, 2.7 מיליארד, ומגזר המזגנים את יתר הסכום, 1.8 מיליארד שקל. המשמעות היא שתדיראן מצפה להגדיל את היקף מכירות המזגנים בכמיליארד שקל בתוך שנתיים, באמצעות כניסה לשוק המיזוג האירופי.

במהלך השנה תדיראן מכרה מלאי ישן שרכשה במחיר יקר, גם במזגנים וגם בתחום האנרגיה, וכך הגדילה את יתרת המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2023 ל-109 מיליון שקל לעומת 86 מיליון בשנה קודמת.

הרווח הגולמי של הקבוצה ירד ב-21.2% לעומת שנת 2022, ל-327.5 מיליון שקל בשל ירידה בהכנסות. בשנת 2022 הציגה החברה עליה ברווח הגולמי כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת VP סולאר.

שיעור הרווח הגולמי התכווץ ל-16.8% לעומת 18.2% בשנה קודמת, בשל שינוי בתמהיל המכירות במגזר האנרגיה, בין היתר , בעקבות ירידה בהכנסות VP סולאר והכרה בהכנסות בגין פרוייקטים לאגירת אנרגיה. הרווח התפעולי השנתי עמד על 157 מיליון שקל, קיטון בשיעור של כ-26.7% לעומת התקופה המקבילה - שיעור הרווח התפעולי ירד ל-8% לעומת 9.4% בשנת 2022.

הפגיעה ברווח התפעולי נבעה מהירידה האמורה במכירות, וכן מהעלייה בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות הנהלה וכלליות. זו קוזזה בחלקה בהכנסות חד פעמיות בשל מכירת תדיראן פרויקטים בפברואר 2023.

תדיראן פרויקטים, שעסקה בפרויקטי התייעלות אנרגטית בבתי חולים במסגרת מכרזים ממשלתיים, נמכרה תמורת 67.5 מיליון שקל. תדיראן רשמה רווח של 45.6 מיליון שקל (לפני מס) כתוצאה מהעסקה. הרווח החד פעמי איפשר לקבוצה להציג בשורה התחתונה עלייה של 10.3% ברווח הנקי, ל-96.2 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של 22.7 מיליון שקל, כך שבסיכום שנתי חילקה תדיראן דיבידנד של 48 מיליון שקל.


תגיות