אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בנק ישראל: בשנים האחרונות ירד הסיכון בתיק האשראי הבנקאי צילום: גלעד קוולרציק

בנק ישראל: בשנים האחרונות ירד הסיכון בתיק האשראי הבנקאי

לפי יחידת המחקר של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הסיכון ירד בשל גיוס אשראי של חברות בבורסה לניירות ערך בשנים האחרונות. המחקר נערך על רקע התגברות האיום התחרותי על מערכת הבנקאות בתחום האשראי העסקי

25.06.2008, 15:37 | רונית גודמן

הסיכון בתיק האשראי של הבנקים ירד בשנים האחרונות, בעקבות גיוס אשראי של חברות בבורסה לניירות ערך. כך עולה ממחקר שביצעה מחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

במהלך המחקר בדקו פרופ' דוד רוטנברג ומיכל זילברברג מדדים שונים, כמו יחס האשראי הבנקאי לתוצר, יחס ההפרשות השנתיות לחובות מסופקים לסך האשראי הבנקאי ועוד.

המחקר נערך על רקע התגברות האיום התחרותי על מערכת הבנקאות בתחום האשראי העסקי בשנים האחרונות - התפתחות שהתבטאה בירידה ניכרת של שיעור האשראי הבנקאי בסך המקורות שגייס המגזר העסקי.

עוד נמצא, כי מבין הפירמות העסקיות שנטלו אשראי בנקאי בשנים האחרונות, החברות הגדולות, הרווחיות והמאופיינות בסיכון נמוך הן אלו שבדרך כלל הנפיקו אג"ח בבורסה לניירות ערך כתחליף לאשראי בנקאי.

לתופעה זו שתי השפעות מנוגדות על הסיכון בתיק האשראי של הבנקים: מצד אחד, יציאת הפירמות ה"איכותיות" מתיקי האשראי של הבנקים מגדילה את סיכון האשראי. מצד שני, הסיכון קטן בשל הגדלת הפיזור של התיק עקב יציאתן של אותן פירמות מתיקי האשראי.

עוד עולה מהמחקר, כי גם פירמות עסקיות קטנות ובעלות סיכון גבוה ניצלו את הגאות בשוק ההון ואת שיעורי הצמיחה הגבוהים במשק בשנים 2007-2003 כדי להנפיק אג"ח בבורסה. עם זאת, מפני משקלן הנמוך יחסית בסך הנפקות האג"ח (במספר ובהיקף), ניתן להניח כי השפעתן של חברות אלה על הסיכון הכולל של תיק האשראי הבנקאי הייתה מועטה.

ניתוח הסיכון של פירמה עסקית במחקר התבסס בעיקר על נתון ייחודי של דירוג האשראי שהבנקים קבעו לחברות אשר קיבלו אשראי מהבנקים. בנק ישראל ניצל את יתרון הנגישות לנתונים אלו וביסס את מחקרו עליהם ועל יחסים פיננסיים נוספים המבטאים, בין היתר, את גודל הפירמה, רווחיותה ומידת הנזילות שלה. נמצא כי ככל שדירוג האשראי שהבנק קובע לפירמה העסקית גבוה יותר, כך הסיכוי שהיא תנפיק אג"ח בבורסה קטן יותר.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות