אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כלכלני הפועלים: על אף עליות של כ-20% בשבועות האחרונים - רמת הסיכון בשוק עדיין גבוהה צילום: בלובמרג

כלכלני הפועלים: על אף עליות של כ-20% בשבועות האחרונים - רמת הסיכון בשוק עדיין גבוהה

סטיות תקן באופציות המעו"ף, העומדות ברמה של 43%, משאירות את המסחר במניות תנודתי. התנהגות הבורסה תמשיך להיות מושפעת מהשווקים הגלובליים אך גם מעוצמת הפחד של המשקיע המקומי. האג"ח הממשלתי לעומת הקונצרני - עדיין בטוח יותר

12.12.2008, 09:37 | רונית גודמן

עליות השערים החדות שליוו את תחילת השבוע החזירו את מדד המעו"ף למעל רמת 700 הנקודות, ממנה ירד לפני כחודש. את המגמה החיובית ממנה נהנו המדדים המקומיים, ליוותה אמנם רוח גבית של עליות השערים בבורסות מעבר לים, אך חלק נכבד מהעליות מיוחסות להתרחשויות בשוק המקומי, בהן המשך גיבוש תוכניות האוצר לטיפול במשק.

מדד הבנקים רשם השבוע תשואה של כ-13.5% ומשך מעלה את מדד המעו"ף, שחתם את השבוע עם עלייה של כ-7.0%. מדד הנדל"ן 15, שמתאפיין בדרך כלל באגרסיביות ביחס למדדים, נותר השבוע מאחור עם תשואה של כ-1.6% בלבד ואילו מדד ת"א 75 רשם עלייה של כ-0.4%.

השבוע אף נרשמה עלייה במחזורי המסחר לעומת השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע עמד על רמה של כ-1.3 מיליארד שקל, בהשוואה למחזור ממוצע של כמיליארד שקלים בלבד בשבוע קודם לכן. רמת התנודתיות ירדה מעט, דבר שהתבטא במניות הנדל"ן 15 ובסטיית התקן השבועית של המדד.

בשבוע החולף בלטו בעליות שערים חדות מניות הבנקים והכימיקלים. כלכלכני בנק לאומי מסבירים, כי הבנקים נהנו מתוכניות האוצר, הכוללות בתוכן ערבויות בעבורם ומתן בטוחות להלוואות שיתנו, ללא התערבות בשיקוליהם לגבי מתן האשראי. מניות הכימיקלים, אומרים בלאומי, זינקו על רקע עליות במקבילותיהן מעבר לים, אם כי בעוצמה פחותה.

העליות הושפעו הן מעלייה במחירי הסחורות בצד הביקוש, והן מהודעות חברות הענף ברחבי העולם על החלטתן לצמצם את היקפי ייצור האשלג, דבר המשפיע על צד ההיצע.

עם זאת, מעריכים בלאומי, הגורם המרכזי לעליות החדות בשני הסקטורים טמון ברמות המחירים הנמוכות היסטורית, בהן נסחרות לאחרונה מניות אלו, כפי שבאות לידי ביטוי ברמות המכפילים שלהן. כך, כיום נסחרים הבנקים לפי מכפיל הון ממוצע של כ-0.6 בלבד, לעומת ממוצע בעשר השנים האחרונות של כ-1.1. ככל הנראה, המשקיעים מצאו, כי מחירים אלה משקפים פסימיות יתר לגבי הפעילות העתידית של חברות בשני הענפים, גם בהילקחן בחשבון של השפעות המשבר.

זה יוצא וזה בא

כבכל שנה, בראשית חודש ינואר יעודכנו מדדי המניות בבורסה המקומית. ביום ה-15 בדצמבר יחול היום הקובע לעניין זה. בבנק לאומי מסבירים, כי עדכון ממדי המניות השנה מורכב מתמיד, זאת משום שבעקבות ירידות השערים החדות שפקדו את השווקים בתקופה האחרונה, חלה ירידה משמעותית בשווי השוק של החברות. כתוצאה מכך, נוצר מצב בו חברות רבות אינן עומדות בקריטריונים לכניסה למדדים.

על מנת להתאים את הכללים למצב השוק, הקלה הבורסה את תנאי הסף. עם זאת, למרות השינוי, עדיין אין מספיק מניות העומדות בקריטריונים לכניסה למדדי ת"א 75 ויתר 50, ולכן אלה יתווספו למדד המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

נכון להיום, במדד המעו"ף צפויים השינויים הבאים: ייכנסו אל המדד מגדל ביטוח, שבשל שיעור נמוך של אחזקות הציבור נסחרת כיום במדד היתר. הפחתת תנאי זה לצד שווי השוק הגבוה שלה מחזירים אותה אל המעו"ף. עוד צפויות להיכנס מניות שופרסל והראל השקעות. לעומת זאת, אומרים בלאומי, צפויות מניות וריפון, דלק רכב וקבוצת דלק לצאת מהמדד.

השפעה גלובלית ועוצמת הפחד

להערכת כלכלני לאומי, חברות רבות נסחרות בימים אלה במחירים המשקפים ערך נמוך מערכן הכלכלי. יחד עם זאת, התנהגות השוק המקומי בטווח הקצר תושפע מנתוני מאקרו ומיקרו - שהשפעת ההאטה העולמית ניכרת בהם - וכן מעוצמת הפחד בשווקים. לקוח בעל אופק השקעה ארוך טווח (מספר שנים), יוכל למצוא ניירות ערך במחירים מעניינים. מנגד, בשל התנודתיות הרבה, אין השוק מתאים ללקוח 'שונא סיכון', או לזה שיידרש לכספו בטווח הקצר.

כלכלני בנק הפועלים טוענים, כי התנהגות הבורסה בתל אביב מותנית בראש ובראשונה בהתנהגות השווקים הגלובליים, והדבר הומחש היטב גם בשבוע החולף. בסוף השבוע נרשמו עליות שערים נאות, הן בבורסות בעולם והן בבורסה המקומית. בפועלים סבורים, כי התאמה זו בין השווקים תימשך בטווח הנראה לעין.

על אף התיקון העוצמתי - של כ-20% - שרשם השוק מרמות השפל של לפני מס' שבועות, בפועלים מעריכים כי רמת הסיכון בשוק עודנה גבוהה. זו מתבטאת בסטיות התקן הגלומות באופציות המעו"ף, העומדות כיום ברמה של כ-43%.

הון למחזיקים באג"ח לתקופות ארוכות

בדומה לשבוע הקודם, התנהל המסחר באפיק האג"ח הסולידי השבוע במגמה חיובית. בבנק לאומי, מציינים כי האווירה החיובית הושפעה בעיקר מהודעת הממשלה על רשת הביטחון שתיפרס על האפיק הפנסיוני ומרגיעה מסוימת בשווקים בעולם. בסיכום שבועי, נסחרות אגרות החוב השקליות והצמודות למדד לתקופה של 10 שנים, בתשואה של כ-5.2% וכ-3.66%, בהתאמה לעומת כ-5.4% וכ-3.84% בסוף השבוע שעבר.

פער התשואות בין אלו הראשונות לאגרות דומות אמריקאיות הצטמצם במהלך השבוע, בשל ירידה חדה יותר בתשואת אגרות החוב הישראליות. כיום, עומד פער זה על כ-2.4%, לעומת כ-2.7% בסוף השבוע שעבר.

על אף ירידת מחירי הנפט והסחורות במהלך השבוע, נרשם תיקון קל לירידות בציפיות האינפלציוניות, הנגזרות משוק ההון לטווח הקצר. תיקון זה נרשם בעיקר על רקע הירידה בתשואות אגרות החוב צמודות המדד. לעומת אלו הקצרות, הציפיות לטווח הזמן הבינוני-ארוך המשיכו במסען מטה, כתוצאה מהביקושים הגוברים לאגרות החוב השקליות לטווחים אלה. כיום עומדות הציפיות ל-12 חודשים קדימה על כ-1.5%, ל-5 שנים עומדות אלה על 0.2% ול-10 שנים על כ-1.6%, לעומת כ-1.9%, כ-0.5% וכ-1.7% בהתאמה, בסוף השבוע שעבר.

בלאומי מציינים, כי הפער הגבוה שנפתח לאחרונה בין התשואה הארוכה לזו הקצרה, בייחוד בעקום השקלי, תמך ברכישת האגרות הארוכות. להערכת כלכלני הבנק, במידה ולא תחול הרעה משמעותית בסביבה המאקרו-כלכלית המקומית או שלא יחולו ירידות חדות בשוק המניות והאג"ח הקונצרניות, בעקבות הזעזועים בעולם, מגמה זו עשויה להימשך ולהניב רווחי הון נוספים למשקיעים המחזיקים באגרות החוב הארוכות.

אג"ח קונצרני: ייקח זמן עד שפעילות הממשלה תשפיע

בדומה לשווקים בינלאומיים, התנהל המסחר באפיק הקונצרני לרוב במגמה חיובית. זאת, שוב, לאור פרסום תוכנית האוצר לאפיק הפנסיוני. בסיכום שבועי עלו מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 בכ-1.8% ובכ-5.1% בהתאמה. פערי התשואות בין האגרות המרכיבות את המדדים לאגרות דומות ממשלתיות, עומדים כיום על כ-3.2% ועל כ-6.4% לעומת כ-3.4% וכ-7.3% בסוף השבוע הקודם. בבנק לאומי אומרים, כי הפער בין אגרות החוב הלא מדורגות לאגרות דומות ממשלתיות, נותר ללא שינוי לעומת שבוע שעבר, ברמה של כ-32%.

על אף התיקון שנרשם בשבועות אלו באפיק הקונצרני. אומרים בלאומי כי המהלכים בהם צפויה לנקוט הממשלה עלולים לקחת זמן ועוצמת השלכותיהם על הכלכלה ועל הפעילות של הסקטור העסקי עלולה להיות נמוכה, בפרט בכל הקשור להתמודדות החברות עם בעיית הנזילות החמורה.

כבר בשנה הקרובה יידרש הסקטור העסקי לפדות באג"ח קונצרניות כ-10.3 מיליארד שקלים, בעוד שבשנת 2010 סכום זה צפוי להגיע לכדי 18 מיליארד שקל. כשלוקחים בחשבון, אומרים בלאומי, כי במהלך השנה החולפת סבלו החברות מהרעה משמעותית בתוצאות פעילותן וכמעט לא ביצעו גיוסי הון וחוב בשוק המקומי, נראה כי הפדיונות הגבוהים, המתקרבים למועד פירעונם, עלולים להוות מכשול משמעותי לפעילותן השוטפת.

עדיין קיימת עדיפות לאג"ח ממשלתיות

כבר בשבועות האחרונים הודיעו מספר חברות על צורך בדחיית תשלומי הריבית הקרובים, בעוד אחרות רבות מפרסמות תוכניות עסקיות שונות, המיועדות למימון תשלומי אגרות החוב הקרובים. עם זאת, נראה כי בימים האחרונים קטן הגיוס הממשלתי, עובדה המשפיעה לטובה על אפיק זה.

להערכת כלכלני לאומי, לנוכח החרפת משבר הנזילות בעולם ובשל ההאטה הצפויה בצמיחה המקומית, העלולים לפגוע בפעילות הסקטור העסקי, יש לתת כיום עדיפות להשקעה באגרות החוב הממשלתיות על פני אלו הקונצרניות. על אף שכיום עומדות הציפיות האינפלציוניות הקצרות הנגזרות משוק ההון ברמה הנמוכה מזו הצפויה, להערכת כלכלני הבנק, בפועל - ובשל הצפי למספר מדדים קרובים שליליים - לאלו המחפשים השקעה לצרכי עשיית רווחי הון עדיין קיימת עדיפות מה לאפיק השקלי, על פני זה הצמוד, אם כי זו אינה מובהקת.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות