אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המודל הצ'יליאני מגיע לישראל: מ-2011 - רמת הסיכון בפנסיה תיקבע לפי גיל צילום: יובל חן

המודל הצ'יליאני מגיע לישראל: מ-2011 - רמת הסיכון בפנסיה תיקבע לפי גיל

המודל החדש של החיסכון הפנסיוני הגיע לידי "כלכליסט": 5 מסלולי פנסיה ברמות סיכון שונות, שהחוסכים ישויכו אליהם אוטומטית לפי גילם. לחוסכים שמעל גיל 60 יוקם מסלול מיוחד, ללא ניירות ערך ספקולטיביים. תוכנית האוצר תישלח בימים הקרובים לגופים המוסדיים והם שיסווגו את החוסכים

22.06.2009, 06:58 | רחלי בינדמן

אגף שוק ההון במשרד האוצר יפרסם בשבוע הבא חוזר מיוחד לגופים המוסדיים שיציג בפניהם את המודל החדש בענף החיסכון הפנסיוני, שזכה לכינוי "המודל הצ'יליאני".

לפני כחצי שנה, סביב הדיונים על רשת הביטחון לחיסכון הפנסיוני, החליטה הממשלה הקודמת להטיל על משרד האוצר להתאים את המודל הנהוג בצ'ילה - שלפיו הרכב ההשקעה של כספי החיסכון של כל חוסך מותאמים לגילו - לשוק החיסכון הישראלי. באחרונה, לאחר עבודה מאומצת של האגף, הגיש המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ידין ענתבי את המודל המותאם לאישורו של שר האוצר יובל שטייניץ.

האתגר של הגופים המוסדיים: האם יישומו של המודל יפיל את הבורסה? היישום עלול ליצור גל של מימושים ורכישות של נכסי השקעה שעלולים לזעזע את שוק ההון רחלי בינדמן, תגובה אחתלכתבה המלאה

למודל הצ'יליאני הישראלי

מטרת המודל היא להתאים את אפיק ההשקעה לגיל החוסך, כך שחוסכים מבוגרים יותר ישקיעו את כספם באפיקים מסוכנים פחות, ואילו חוסכים צעירים ישקיעו באפיקים מסוכנים יותר.

מטיוטה לא מוגמרת של החוזר שיופץ לגופים המוסדיים, שהגיעה לידי "כלכליסט" אך עוד עשויה לעבור שינויים, עולה כי הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים (דוגמת חברות הביטוח ובתי ההשקעות) הם שיקבעו את הקריטריונים לסיווג העמיתים בקופות הגמל, בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים שבניהולם לצורך שיוכם למסלולי ההשקעה השונים, וזאת עד פברואר 2010.

עם זאת באוצר החליטו להעניק למוסדיים תקופת הערכות ממושכת של שנה וחצי ליישום המודל בפועל, כך שמועד הפעלתו יהיה רק בינואר 2011. אף על פי כן, ייתכן שבדיונים המכריעים שנערכים בנושא בימים אלה ישתנה תאריך זה.

שר האוצר, יובל שטייניץ, צילום: חיים צח שר האוצר, יובל שטייניץ | צילום: חיים צח שר האוצר, יובל שטייניץ, צילום: חיים צח

עוד נקבע כי המודל לא יוחל על קרנות הפנסיה הוותיקות, שבכל מקרה רוב כספי החיסכון של עמיתיהן מושקעים באג"ח מיועדות עם תשואה מובטחת, או על קופות הגמל המרכזיות לקצבה, לדמי מחלה או לפיצויים. כמו כן המודל לא יחול על מסלולי פנסיה תקציבית, על קופות גמל בניהול אישי (שעדיין לא נהוגות בישראל) או על קופות גמל המבטיחות תשואה קבועה. במקור תכננו באוצר להפעיל את המודל רק על חסכונות חדשים, אולם חזרו בהם מכוונה זו.

החוסכים ישויכו אוטומטית

במשרד האוצר החליטו להטיל את משימת סיווג החוסכים על הגופים המוסדיים עצמם, במקום לכפות עליהם קריטריונים אחידים. זאת מתוך כוונה שלא להתערב יתר על המידה בשוק החיסכון ארוך הטווח. הגופים המוסדיים יוכלו לבחור בין יצירת שלושה עד חמישה מסלולי השקעה חדשים לחוסכים מתחת לגיל 60, כך שהגופים המוסדיים עצמם יחליטו מהן קבוצות הגיל לפי שיקול דעתן.

לעומת זאת, באוצר החליטו לכפות על המוסדיים ליצור מסלול חיסכון מיוחד לחוסכים מגיל 60 ומעלה שטרם החלו לקבל קצבת פנסיה חודשית, שייקרא מסלול "60 פלוס". מסלול חיסכון זה יתבסס על תיק השקעה עם סיכון נמוך במיוחד. כמו כן, המוסדיים ידרשו ליצור מסלול מיוחד לעמיתים מבוגרים שכבר היום מקבלים פנסיה חודשית, שינוהל בחשבון נפרד. המטרה היא שבמסלול זה התנודתיות בשוק תשפיע על החיסכון באופן מינימלי.

על פי החוזר, עד פברואר 2010 יחויבו הדירקטוריונים להרכיב את המודל לסיווג החוסכים, שיסתמך על קריטריונים שונים, נוסף על גיל החוסך. על פי מודל זה ישויכו החוסכים באופן אוטומטי לאחד ממסלולי ברירת המחדל בקופת הגמל או בקרן הפנסיה. למשל, אם קבע הגוף המוסדי מסלול השקעה לחוסכים מגיל 30 עד 50, חוסך בטווח גילאים זה ייכנס אוטומטית למסלול החיסכון המתאים. המוסדיים יחויבו בפרסום הקריטריונים כבר בדו"ח השנתי לשנת 2009 וכן יכלילו את הקריטריונים בטופסי ההצטרפות לקופת הגמל או קרן הפנסיה.

כמו כן, האוצר יחייב את הגופים המוסדיים לדון במודל אחת לשנתיים לפחות, כדי לבחון אם יש להתאימו לשינויים בשוק ההון ובשוק החיסכון. אם יבחרו המוסדיים לבצע עדכונים במודל, הם יחויבו ליידע את ציבור החוסכים.

אחרי גיל 60 אין בחירה

החל בינואר 2011, חוסכים חדשים שיבחרו להצטרף לקופת גמל או לקרן פנסיה כלשהי יצורפו באופן אוטומטי למסלול החיסכון המתאים להם על פי המאפיינים שקבעו הגופים המוסדיים. עם זאת, לחוסכים נתונה האפשרות לבחור להשתייך למסלול אחר. כמו כן, האוצר יכפה על הגופים המוסדיים לצרף באופן אוטומטי חוסכים חדשים מעל גיל 60 שטרם מקבלים פנסיה חודשית למסלול "שישים פלוס". חוסכים אלה לא יוכלו לבחור מסלול חיסכון אחר. לבסוף, הגופים המוסדיים יחויבו ליצור מסלול נוסף לחוסכים שכבר פרשו משוק העבודה ומקבלים כיום פנסיה. מסלול זה ינוהל בנפרד והסיכון בו יופחת למינימום.

אחרי גיל 60, ההתאמה למסלול תהיה אוטומטית, צילום: דוד הכהן אחרי גיל 60, ההתאמה למסלול תהיה אוטומטית | צילום: דוד הכהן אחרי גיל 60, ההתאמה למסלול תהיה אוטומטית, צילום: דוד הכהן

חוסכים המשויכים כיום למסלולים שאינם מתאימים למאפייניהם יועברו באופן אוטומטי, החל בתחילת 2011, למסלול ברירת מחדל שיותאם להם. עם זאת, המוסדיים יחויבו ליידע על כך מראש את החוסכים, עד סוף מרץ 2010, כך שהחוסכים יוכלו לבחור אם להשתייך בכל זאת למסלולים אחרים. זאת בניגוד למודל הנהוג כיום, שלפיו החוסכים צריכים לבחור באופן יזום במסלול מיוחד כלשהו, אחרת ישויכו אוטומטית ל"מסלול כללי", כך שרוב העמיתים חשופים לסיכון שאינו מותאם למאפייניהם. עוד קובע האוצר כי במקביל למסלולי ברירת המחדל, יוכלו הגופים המוסדיים ליצור מסלולים מתמחים. במסלולים אלה תהיה התחייבות מצד הגופים המוסדיים לחשיפה מינימלית - בשיעור של לפחות 50% - לאפיק השקעה מסוים, דוגמת מניות או אג"ח קונצרניות.

מה זה נכס לא מסוכן

על פי המודל, ועדת ההשקעות של כל גוף מוסדי תקבע את מדיניות ההשקעה בכל מסלול, עד סוף 2011. זאת לאחר שבמקור תכננו באוצר כי המועד האחרון לצורך זה יהיה עד 2016. לעומת זאת, לגבי חוסכים מבוגרים שמקבלים קצבת פנסיה חודשית כבר היום, יקבעו המוסדיים את מדיניות ההשקעה עד יוני 2011. עם זאת, אחת הסוגיות שלא מקבלות מענה בחוזר של האוצר היא איזה נכס השקעה ייחשב לבעל סיכון נמוך ויתאים להיכלל למשל במסלול "שישים פלוס". זאת לאחר שהמשבר הנוכחי הוכיח כי גם השקעה באג"ח קונצרניות, שנחשבו בעבר למרכיב השקעה סולידי יחסית, התבררה כהשקעה תנודתית ומסוכנת. למעשה, גם השקעה באג"ח ממשלתיות התבררה לאחרונה כלא סולידית במיוחד, כשהריבית במשק שואפת ל־0.

האוצר: עדיין אין טיוטה

על פי הטיוטה, הגופים המוסדיים יחויבו לבחון את התאמת שיוך החוסכים למסלולי ברירת המחדל מדי שנתיים. עם זאת, אם המודל שייקבע בידי הגופים המוסדיים יתבסס על קריטריונים שידועים למוסדיים בכל זמן נתון - כמו גיל החוסכים - הם יחויבו במעקב שוטף אחר התאמת שיוך החוסכים למסלולי החיסכון.

אם המודל שיבנו הגופים המוסדיים יתבסס רק על גיל החוסכים, אזי יחויבו הגופים המוסדיים להתאים את שיוך החוסכים למסלולים המתאימים מדי חודש. זאת לאחר שבמקור תכננו באוצר כי התאמת החוסך למסלול החיסכון המתאים תיעשה באופן מיידי.

אם יימצא כי חוסכים מסוימים אינם משויכים למסלול המתאים להם, המוסדיים יחויבו להודיע להם כי ישויכו באופן אוטומטי למסלול ברירת המחדל המתאים להם בתוך חודשיים, אלא אם יבחרו החוסכים אחרת.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "אין טיוטה בנושא, והנושא נמצא בדיונים".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות19 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

17.
תנו כבר לנהל לבד = IRA :
הגיע הזמן שיתנו לנו אופציה לנהל את כספי הפנסיה שלנו לבד היום אני עושה זאת בקלות עם חסכונותיי- אני פשוט עוקב אחרי תיקי השקעות מעולים המפורסמים ב- INBEST אין שום סיבה שלא אעשה אותו דבר בפנסיה שלי ואחסוך אלפי שקלים שאני משלם דמי ניהול כל שנה זה מטורף ואני מרגיש שבוי של המערכת בארה"ב כבר עושים זאת שנים למה פה לא???????????
אופציונר  |  22.06.09
לכל התגובות