אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
זריקת מרץ לרבעון השלישי: חברות הנדל"ן ייהנו מירידת מס החברות צילום: עמית שעל

זריקת מרץ לרבעון השלישי: חברות הנדל"ן ייהנו מירידת מס החברות

דו"חות הרבעון השלישי יהיו מושפעים מהחוק להתייעלות כלכלית שקובע כי מס החברות יירד מ-26% ל-18%

10.08.2009, 08:17 | רחלי בינדמן

עונת הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2009 נמצאת רק בתחילתה, אבל כבר עתה ברור כי חקיקת החוק להתייעלות כלכלית, שקבע כי שיעור מס החברות יירד מ־26% ב־2009 ל־18% ב-2016, עתיד להשפיע באופן מהותי על דו"חות הרבעון השלישי. חלק מהחברות ירוויחו בגדול ואחרות ירשמו הוצאות מס גבוהות שיקטינו את שורת הרווח הנקי שלהן.

כך, למשל, חברת הנדל"ן המניב ישפרו הודיעה שהיא עתידה לרשום הכנסות מס בהיקף של כ־15 מיליון שקל כתוצאה מהורדת שיעור מס

החברות.

עו"ד יניב שקל, שותף במשרד שקל ושות' המתמחה בענייני מס, מסביר שקיים פער בין הרישום החשבונאי של נושא המס לבין התשלום המועבר בפועל לרשויות המס. זאת, מכיוון שהחשבונאות מעוניינת לשקף את התוצאות הכלכליות של החברה בצורה המדויקת ביותר, מה שלא תמיד עולה בקנה אחד עם כללי התשלום למס הכנסה.

כך יוצא שרואי החשבון נדרשים לעתים לחזות מראש תשלומי מס עתידיים ולשריין בהתאם לכך עתודות כספיות במאזן. באותה מידה הם מביאים בחשבון הטבות מס שהחברה תקבל בעתיד ורושמים אותן כנכס מס במאזן. בשני המקרים החישובים נעשים לפי שיעורי המס הידועים לחברה באותו פרק זמן. עד ההחלטה להפחית את מס החברות אמור היה מס החברות לעמוד על 25%, וכעת הוא יופחת כאמור בהדרגה עד לשיעור של 18%.

הירידה בשיעור מס החברות מיטיבה עם ישפרו ועם חברות נדל"ן מניב אחרות אשר עתידות לרשום הכנסת מס. מדוע? בגלל השיערוך שהן מבצעות לנכסי הנדל"ן שהן מחזיקות מדי שנה. עו"ד שקל מסביר שחברות נדל"ן מניב רוכשות נכס בעלות מסוימת, אך התקינה החשבונאית מחייבת אותן להזמין לו מדי שנה הערכת שמאי המעדכנת את שווי הנכס.

אם הערכת השמאי גבוהה ממחיר עלות הנכס המקורית, החברות יכולות לרשום את הרווח בדו"ח רווח והפסד ואף לחלק דיבידנדים בגינו. כפי שהובהר קודם לכן, חשבונאות לחוד ותשלום מס לחוד: מכיוון שמדובר ברווח חשבונאי בלבד, החברות אינן נדרשות לשלם מס חברות עבור הרווח הזה כל עוד הנכס לא נמכר בפועל.

עם זאת, רואי החשבון שרוצים להציג את המציאות הכלכלית כהווייתה כוללים במאזן של החברה שורה הנקראת "עתודת מס" עבור המס הצפוי שהחברה תצטרך לשלם כאשר תמכור את הנכס בעתיד. מכיוון שהערכות אלו בוצעו על ידי רואי החשבון לפני ששיעורי המס עודכנו כלפי מטה, חל כעת קיטון במס שיידרשו לשלם. הפער ייזקף ברבעון השלישי ישירות לדו"ח רווח והפסד. מדובר בשינוי שעשוי לקזז שליש מערך עתודת המס שנשמרה, ובמקרה של ישפרו מדובר בקיטון של 15 מיליון שקל מתוך עתודה של 68 מיליון שקל.

לכן, חברות כמו אפריקה ישראל, דלק נדל"ן, אלרוב, כלכלית ירושלים, אלוני חץ וחברות נדל"ן מניב נוספות עתידות לרשום ברבעון השלישי הכנסת מס מכובדת שתיטיב עם שורת הרווח הנקי שלהן.

עו"ד שקל מצביע על קבוצה נוספת של חברות שהטבת המס יכולה לשחק לטובתן. מדובר בחברות תעשייתיות או חברות שהשקיעו בשנים האחרונות בהיקפים גדולים בתשתיות ובציוד. רשויות המס מאפשרות לחברות אלו להכיר בפחת מואץ על הרכוש הזה (כלומר, הן מכירות בכך שההוצאות על תשתיות וציוד גבוהות בשנים הראשונות מההכנסות שהן מייצרות).

לכן, החברות הללו משלמות בהתחלה פחות מס לרשויות. לעומת זאת, רואי החשבון של החברות פורשים את הפחת למשך תקופת החיים החזויה לציוד. הם מודעים לכך שמכיוון שהחברה ניצלה את רוב הטבת המס שלה בגין הכרה בפחת גבוה יותר בשנים הראשונות, הרי על הכנסותיה העתידיות היא כבר תצטרך לשלם מס גבוה יותר, ולכן הם כוללים במאזן בסעיף "עתודות המס" את ההתחייבות העתידית הזאת לרשויות המס, ושוב לפי שיעורי המס הידועים להם באותה עת. מאחר ששיעורי המס פוחתים, פוחתות העתודות בהתאם ונרשמת הכנסת מס.

מקדימים — מפסידים אבל הקיטון בשיעורי המס יכול להיות ירייה ברגל לחברות שהקדימו לשלם מראש את תשלומי המס לרשויות, ושרואי החשבון שלהן כבר רושמים כנכס את הטבת המס הצפויה. זאת, מכיוון שבשנים שלאחר מכן אמורות אותן חברות לשלם פחות מס לרשויות.

כדוגמה מביא עו"ד שקל את סוגיית פיצויי הפיטורים. כללי החשבונאות מחייבים את החברות לרשום כל שנה הוצאות בגין פיצויי פיטורים כאילו הן פיטרו את כל העובדים שלהן, זאת בשעה שרשויות המס מכירות בהוצאה על פיצוי פיטורים רק במועד הפיטורים בפועל. לכן, רואי החשבון מגדירים במאזן החברה שורה הנקראת "נכס מס" הצופה את הטבת המס שהחברה תזכה לה במועד שתפטר את עובדיה, ושתידרש לשלם עבורם פיצויי פיטורים שיירשמו כהוצאה לצורכי מס.

גם הטבת המס הזאת חושבה על בסיס שיעורי המס הגבוהים לפני שינוי החוק, ומכיוון ששיעורי המס ירדו יקטן נכס המס בהתאם — והפער ימצא את ביטויו כהוצאת מס בדו"ח רווח והפסד.

גם חברת התקשורת בזק תספוג פגיעה כתוצאה מירידה בשיעורי המס וזאת מכיוון שהיא רשמה נכס מס של 620 מיליון שקל בגין הטבות שהעניקה לעובדיה. עו"ד שקל מבהיר כי תוכניות הטבה לעובדים נרשמות כהוצאה חשבונאית מיד עם הענקתן, בעוד שלצורך תשלום מס מכירים בהוצאה רק במועד שההטבה נכנסת לפועל.

כך, למשל, העניקה בזק תוכנית הטבה לעובדיה בעת שיפרשו, ומבחינת רשויות המס היא תוכל להכיר בהוצאה הזאת רק במועד שהעובדים יפרשו בפועל. עם זאת, רואי החשבון הציגו במאזן נכס מס בגין ההטבה הצפויה וזאת על בסיס שיעורי המס הגבוהים הידועים. כעת, משעודכנו שיעורי המס, קטן נכס המס ובזק תרשום הוצאת מס של 30 מיליון שקל (זאת לאחר קיזוז של 6 מיליון שקל בגין קיטון בעתודות מס כתוצאה מעליית ערך של נכסי נדל"ן של בזק כפי שהוסבר קודם לכן).

מפסידות, פעמיים בשורת איוב נוספת מגיעה כתוצאה משינוי שיעורי המס לעבר חברות שרשמו הפסדים בשנים האחרונות ועתידות לחטוף כעת פעמיים. עו"ד שקל מסביר כי רשויות המס אינן מחלקות כספים כשחברה מפסידה, אלא רק מקטינות את שיעור המס ככל שהרווחים קטנים. עם זאת, חברות שצופות כי בשנים הקרובות הן עתידות לחזור לרווחיות רושמות כנכס מס את הפסדי העבר שלהן.

כך, למשל, אם חברה הפסידה מיליון שקל ב־2008 והאמינה שב־2009 היא תרוויח מיליון שקל, היא לא תצטרך לשלם מס באותה שנה מכיוון שבקיזוז ההפסדים משנה שעברה יעמדו רווחיה לצורכי מס על 0. גם במקרה זה הערכת רואי החשבון לנכס המס התבססה על שיעורי המס הגבוהים, וכעת מתברר כי נכס המס יהיה נמוך יותר והפער יועבר ישירות לדו"ח רווח והפסד ברבעון השלישי.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות