אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
גירעון של 241 מיליון שקל בהון החוזר של טיב טעם צילום: עומר הכהן

גירעון של 241 מיליון שקל בהון החוזר של טיב טעם

דוחות הרבעון השני חושפים כי החברה תצא בהנפקת זכויות בהיקף של 60 מיליון שקל בכדי לעמוד בתשלומי האג"ח. אישרה הסדר עם הבנקים להמרת הלוואות קצרות לארוכות

31.08.2009, 21:46 | כתב כלכליסט
"יכולתה של החברה לעמוד בפירעון התחייבותיותיה מותנית הצלחת מימוש תוכניותיה העסקיות" כותבים רואי החשבון של טיב טעם בתחילת סקירת הדוחות הכספיים של טיב טעם לרבעון השני של 2009.

נכון לתום הרבעון השני, לטיב טעם גירעון בהון החוזר בהיקף של 241 מיליון שקל הכולל בתוכו חוב של 32 מיליון שקל באג"ח שאמור להיפרע ב-30 בנובמבר השנה. יתרת החוב כוללת חוב של 41 מיליון שקל לבנקים בטווח הקצר ועוד 138 מיליון שקל לבנק אחד, גם בהלוואה לטווח קצר. היתרה, 28 מיליון שקל, הם בחלויות שוטפות לטווח ארוך.

תוכניותיה העסקית של החברה כוללות הסדר עם הבנקים לגבי הרכב החוב של החברה שיוארך על ידי הבנקים. כמו-כן החליטה החברה על הנפקת זכויות בהיקף של 60 מיליון שקל, קובי טרייביטש הודיע כי ינצל את הזכויות בהיקף של לפחות 15 מיליון שקל. טרייביטש מחזיק 40.81% ממניות החברה, ובכדי לא להיות מדולל בהנפקת הזכויות יהיה חייב לרכוש זכויות בהיקף של 24.5 מיליון שקל.

החברה התחייבה גם לשיפור הרווחיות התפעולית ולהנות חלק מתזרים המזומנים למימון פריעון התחייבויותיה. כמו-כן החברה תקצץ בהשקעות קבועות ותממש זכויות בנדל"ן ונכסים אחרים.

החברה כותבת כי תגייס אשראי חוץ בנקאי והיא אף בוחנת חלופות אחרות.

ההון עצמי של החברה עמד בתום הרבעון השני על 87.6 מיליון שקל לעומת 339 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, צניחה של 74.1% כתוצאה מהפסדים והפחתת נכסים. שיעור ההון העצמי למאזן עמד על 15.5% לעומת 36.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה, טיב טעם הולדינגס, עמדו על 262.4 מיליון שקל לעומת 270.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי היה יציב ועמד על 6.4 מיליון שקל לעומת 6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד לבעלי המניות של החברה הסתכם ב-158 אלף שקל לעומת 3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 16.7 מיליון שקל לעומת 22.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

טיב טעם מחזיקה בשתי פעילויות עיקריות. הראשונה שבהן היא פעילות הקמעונאות בה רשמה הכנסות בהיקף של 397.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה לעומת 401.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 1% שנבעה מסגירת סניפים והעברת חלק מפעילות ההסעדה לזכיינות. למרות הירידה בהכנסות, החברה הציגה רווחיות תפעולית בגובה של 7 מיליון שקל לעומת רווח של 5.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

תחום ייצור ושיווק מוצרי המזון הניב הכנסות בהיקף של 171.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2009 לעומת 197.1 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הרווח התפעולי עמד על 5.2 מיליון שקל לעומת 6.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. נוסיף כי התוצאות הושפעו על ידי הפסקת ההתקשרות עם עוף העמק.

ה-EBITDA (רווח לפני מס, פחת והכנסות) של כלל פעילות המזון הסתכם ב-22.9 מיליון שקל לעומת 25.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה, שיעור ה-EBITDA עמד על 4.7% לעומת 4.8% בתקופה המקבילה. ה-EBITDA ברבעון השני עמד על 14.2 מיליון שקל לעומת 15.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-EBITDA עמד על 5.4% לעומת 5.6% ברבעון המקביל.

ברבעון השני, שהושפע ממועד חג הפסח, נרשמה יציבות בהכנסות עם הכנסות בהיקף של 213.7 מיליון שקל, כאשר הרווח התפעולי עמד על 5.4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. תחום ייבוא ושיווק המזון הניב 90 מיליון שקל בהכנסות ורווח תפעולי של 3.3 מיליון שקל לעומת מכירות בהיקף של 101.2 מיליון שקל ורווח תפעולי של 4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות