אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מתנת הפרידה של עדי קייזמן: הערת עסק חי בדוחות אסים צילום: דרור כץ

מתנת הפרידה של עדי קייזמן: הערת עסק חי בדוחות אסים

חברת ההשקעות שעוברת לידי נץ בונדס סיימה את הרבעון השני בהפסד של 13 מיליון שקל. ההון העצמי נשחק ל-25.7 מיליון שקל

31.08.2009, 23:02 | סיון איזסקו

עדי קייזמן חתם הערב בפעם האחרונה על הדוחות הכספיים של אסים השקעות והותיר למשקיעים מתנת פרידה מקורית – הערת "עסק חי" בדוחות של החברה והפסד נקי של 13 מיליון שקל.

קייזמן שהחזיק בשליטה באסים באמצעות חברת ADO גרופ מכר, בעסקת בזק אותה סגר בין לילה, את השליטה באסים לחברת נץ בונדסשהיתה עד לאחרונה שלד בורסאי. רואי החשבון המבקרים את דוחות החברה ציינו כי קיים ספק משמעותי באשר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך לפעול כ"עסק חי".

היום (ב') כונסה אסיפת בעלי אגרות החוב של החברה שהחליטה להעמיד את יתרת החוב כלפיהם לפירעון מיידי וזאת בשל חוסר האמון שלהם בבעלי השליטה החדשים בחברה. החלטה עדיין אינה סופית ורשמית שכן הצבעות ניתן עוד להעביר עד מחר בערב, אולם בשלב זה קיים רוב גורף למהלך.

לחברה הפועלת בתחום הנדל"ן במזרח אירופה לא היו הכנסות כל שהן בשנה וחצי האחרונות. עיקר ההפסד ברבעון נגרם מירידת ערך של נכסים והוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי ברבעון והסתכם ב-5 מיליון שקל. בקופת אסים נותרו כ-4 מיליון שקלים והון עצמי של 25.7 מיליון שקל מתוך סך נכסים של 139 מיליון שקל.

יתרת החוב לבעלי האג"ח נאמדת נכון לסוף הרבעון השני בכ-100 מיליון שקלים. 

הדירקטוריון החדש של אסים השקעות פרסם הערב הבהרה לפיה "על פי עמדה החברה למחזיקי אגרות החוב, לא קיימת כל עילה לפירעון מיידי של האג"ח לפי שטר הנאמנות".

עוד מבקשת החברה להבהיר כי בעקבות העברת השליטה בחברה, ביקש הדירקטוריון לבחון את הסדר החוב שהוצע, את מצבת נכסיה, שווים, יכולת השבחתם, ניהולם, גיוס כספים לחברה ועריכת תוכנית עסקית חדשה ומעודכנת.

עוד ביקשה החברה להבהיר כי "החברה אינה צופה סיכון ממשי שהחברה תחדל מתשלום חובותיה או תחדל מלהמשיך בעסקיה. בכוונת הנהלת החברה להציג את התוכניות העסקיות החדשות מייד עם השלמתן ולדון יחד עם הנאמן ועם מחזיקי האג"ח, אודות התוכנית העסקית החדשה, כתוצאה משינוי השליטה בחברה".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

תגובה אחת לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

1.
כנסו לתגובה של הבעלי שליטה החדשים ותבינו שהם רציניים וישקיעו בחברה
הנדון: התייחסות החברה לנוסח החלטה המוצע על- ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהמשך לנוסח ההחלטה המוצע על-ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "האג"ח"), במסגרת כתב ההצבעה כפי שפורסם בדוח מיידי מהיום 31 באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 218067-01-2009 ) להעמיד את האג"ח לפירעון מבקשת החברה להבהיר כי על פי עמדתה, ובניגוד לאמור בנוסח ההחלטה המוצע על-ידי מחזיקי אגרות החוב, לא קיימת כל עילה לפירעון מיידי של האג"ח לפי שטר הנאמנות. עוד מבקשת החברה להבהיר כי בעקבות העברת השליטה בחברה, ביקש הדירקטוריון לבחון את הסדר החוב שהוצע, את מצבת נכסיה, שווים, יכולת השבחתם, ניהולם, גיוס כספים לחברה ועריכת תוכנית עסקית חדשה ומעודכנת, ולפיכך פנו אל הנאמן, אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, בבקשה לדחות את אסיפת מחזיקי האג"ח שנועדה ליום 27 באוגוסט 2009 כמפורט בדוח .( מיידי של החברה מיום 26 באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 211476-01-2009 על אף שהחברה נענתה בשלילה לפניה זו, מתכוונת החברה להמשיך ולבוא בדברים עם מחזיקי האג"ח תוך שהיא ממשיכה לקיים את תנאי השטר במלואם. כמו כן, מובהר כי על פי עמדת החברה, ובניגוד לנוסח ההחלטה המוצע, על-פי התוכניות העסקיות שמעודכנות בימים אלו בחברה, החברה אינה צופה סיכון ממשי שהחברה תחדל מתשלום חובותיה או תחדל מלהמשיך בעסקיה. בכוונת הנהלת החברה להציג את התוכניות העסקיות החדשות מייד עם השלמתן ולדון יחד עם הנאמן ועם מחזיקי האג"ח, אודות התוכנית העסקית החדשה, כתוצאה משינוי השליטה בחברה, וזאת כפי שפורסם על ידה בדוח מיידי מיום 26 .( באוגוסט 2009 (מס' אסמכתא 211476-01-2009
אסי  |  31.08.09