אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תוכנית ההבראה המלאה לצים: חברה לישראל תזרים לחברה עד 575 מיליון דולר צילום: עטא עוויסאת

תוכנית ההבראה המלאה לצים: חברה לישראל תזרים לחברה עד 575 מיליון דולר

כעת תזרים החברה לישראל 450 מיליון דולר לחברה, שיכללו גם המרת חוב של החברה בת. בתרחיש הגרוע ביותר תפרע החברה את אגרות החוב שלה ב-2020

19.10.2009, 07:33 | סיון איזסקו

החברה לישראלהציגה הבוקר (ב') את תוכנית ההבראה הסופית לצים לאחר שהושגו הסכמות עם נושיה וביניהם בעלי האג"ח.

במסגרת התוכנית החברה לישראל תחזק את ההון העצמי של צים על ידי השקעה של 450 מיליון דולר (לרבות המרת הלוואות קיימות). כמו כן תועמד לצים "רשת בטחון" בהיקף של 100 מיליון דולר, כאשר חלקה של החברה לישראל ברשת יעמוד על 75 מיליון דולר ושל קבוצת עופר על 25 מיליון דולר.

בד בבד תבקש החברה לישראל לאשר מראש את האפשרות להזרים 50 מיליון דולר נוספים במידת הצורך וזאת בכפוף לשיקול דעתה של החברה לישראל. סה"כ עשויה להסתכם ההזרמה לצים בכ-575 מיליון דולר מעבר להזרמה של 246 מיליון דולר שבוצעה בשנה שחלפה.

בעקבות הגדלת היקף הזרמת ההון ובעקבות ההסדר אליו הגיע החברה עם בעלי האג"ח ירדו התשואות הצפויות מההשקעה בצים. צים צופה כי ההפסד התפעולי המצטבר שלה מעתה ועד סוף 2010 יסתכם בכ-392 מיליון דולר ולאחר מכן בשנת 2011 תעבור החברה לרווחיות תפעולית של 103 מיליון דולר, בשנת 2012 תעלה הרווחיות התפעולית ל-355 מיליון דולר ובשנת 2013 תעלה הרווחיות התפעולית ל-514 מיליון דולר.

בעקבות השינויים בהסדר החוב, מאז הדיווח האחרון התשואה הצפויה של החברה לישראל יורדת בשיעור חד. החברה הציגה דו"ח לפיו התשואה הפנימית על ההשקעה (IRR) צפויה לעמוד על מינוס 8% בשנה ועד לתשואה חיובית של 33% בשנה בתרחיש האופטימי יותר. זאת בניגוד לתחזיות קודמות שהציגה החברה לפיהן התשואה הפנימית מההשקעה תעמוד על מינוס 7% ועד פלוס 45% בשנה בתרחיש האופטימי יותר.

תוכנית ההבראה

הבנקים (זרים וישראלים) שהיקף החוב שלהם מעל 1.5 מיליארד דולר, הסכימו לפריסה חדשה של תשלומי החוב לטווחים שונים שמגיעים עד ל-10 שנים, וכן לדחייה ("גרייס") במועדי התשלום לתקופות שונות שמגיעות עד ל- 3 שנים. כמו כן, במסגרת ההסדר יועמד לצים מימון בנקאי חדש לתקופה של עד 12 שנה בהיקף של מעל 500 מיליון דולר אשר יאפשר את רכש האוניות החדשות בשנים הקרובות. מועד מסירת חלק מהאוניות נדחה לתקופות של 2-5 שנים ממועדן המקורי באופן שיאפשר את קבלת מרבית האוניות בשנים מאוחרות יותר בהן השוק צפוי לחזור לפסים תקינים. העמדת מימון בנקאי חדש בהיקף כה גדול מוכיח את האמון של המערכת הבנקאית בצים ובתוכנית ההבראה שלה.

על פי העקרונות שגובשו עם נציגות אגרות החוב, אגרות החוב של צים, בהיקף של כ-350 מיליון דולר, אשר היו אמורות להיפרע בשנים 2012-2015 ישולמו במלואן ויידחו לשנת 2016, עם אפשרות לדחייה נוספת לשנים 2017-2020.

כפיצוי למחזיקי האג"ח תינתן הגדלה בשיעור הריבית בשנים 2012-2015 (תוספת מצטברת בהיקף 0.4% - 1.2% בכל שנה), זכות להמיר 35% מהחוב למניות בהנחה של 15% על מחיר הנפקה או עסקה עתידית, ובנוסף אופציות ל-12.5% ממניות החברה, ובטחונות מסוימים.

על פי הדיווח של החברה לבורסה - הושגו הסכמות והבנות עקרוניות עם גורמים המהווים מעל 95% מהיקף החוב וההתחייבות המשתתפים בתוכנית לרבות המספנות ובעלי האוניות כאשר כל ההסכמות האמורות מותנות באישור הזרמות ההון על ידי האסיפה הכללית של החברה לישראל.

הרקע להסדר

נזכיר כי אסיפת מחזיקי האג"ח (סדרות א', ב' ו-ג') אשר התקיימה ביום 16 באוגוסט 2009 החליטה על מינוי נציגות של מחזיקי האג"ח. צים קיימה מו"מ עם נציגות זו במטרה להגיע להסכמות לגבי פרטי ההסדר על מנת להביא אותו בהקדם האפשרי להצבעה באסיפת מחזיקי איגרות החוב של צים. 

החברה לישראל מזרימה כספים החברה לישראל הזמינה חוות דעת חדשה של יוסי בכר על צים הרקע לבקשה: השינויים בתוכנית ההבראה כתוצאה מסיכום עקרונות ההסדר עם בעלי אגרות החוב, במסגרתו הסכימה החברה לישראל להגדיל את היקף החשיפה שלה לצים ב-75 מיליון דולר נוספים סיון איזסקו, 2 תגובותלכתבה המלאה

אמש צים דיווחה לבורסה כי גובשו הסכמות עקרוניות עם נציגות מחזיקי אג"ח צים ביחס למתווה הסדר חוב. החברה פועלת כעת לגיבושו של ההסכם הכתוב של ההסדר. צים מדגישה כי טרם התקבל אישורה של הנציגות בכתב.

מתווה ההסדר ותנאיו

צים הגיעה להסכמה עם בעלי החוב כי פירעון האג"ח שלה יידחה לתאריך 13 באוקטובר 2016, וזאת בתנאי שצים תעמוד ביחס מינוף של 1 ל-3. במידה וצים לא תעמוד ביחס מינוף זה על פי הדו"חות הכספיים של החברה בתום הרבעון השני של שנת 2016, ידחה פרעון הקרן של החברה באופן כזה שקרן החוב תיפרע ב-4 תשלומים שווים (של קרן וריבית) ב-13 באוקטובר בין השנים 2017 עד 2020.

כלומר מאחר וכל בעל חוב מקבל בפירעון אג"ח שאיננה בתשלומים 100 אגורות ערך נקוב, יזכה כל מחזיק אג"ח לקבל 25 אגורות מהקרן בכל אחת מהשנים, בתוספת הריבית שנצברה. תשלומי החברה מותנים בעמידתה ביחס מינוף ובאישור דירקטוריון החברה. בכל אופן מדגישה החברה כי ללא קשר בעמידתה ביחס מינוף זה או אחר, המועד האחרון לתשלום האג"ח שלה יהיה ב-13 באוקטובר 2020.

זכות לפירעון מוקדם -בידי צים תהא האפשרות לפדות את קרן ההלוואה באופן מלא או חלקי בכל עת. כלומר במידה ומצב החברה ישתפר באופן חריג, ייתכן והחברה תפרע את הקרן לבעלי האג"ח לפני שנת 2016. במידה ואכן כך, יקבלו מחזיקי איגרות החוב פיצוי מהחברה .

ניר גלעד מנכ"ל החברה לישראל: "התוכנית תאפשר לחברה לצלוח את המשבר"

מנכ"ל החברה לישראל התייחס להסכם המגבש ואמר: "התוכנית מעמידה את צים על בסיס חדש שנועד לאפשר לחברה לצלוח את המשבר הנוכחי בהצלחה, ולהניב לחברה לישראל תשואה טובה על ההשקעה. כידוע לכולם מדובר בענף מחזורי שבו עליות ומורדות. בעתיד תהיה בשוק זה התאוששות ואנו מעריכים שנהנה מכך כבעלי המניות". 

ברקע להסדר - המוסדיים איימו "רק כשהונחה החרב על הצוואר, הושגה התקדמות" ההסדר שנחתם בצים משחק לטובת בעלי האג"ח: בתמורה לדחיית חוב של 4 שנים הם זוכים לביטחונות של 50 מיליון דולר, לתוספת ריבית ולאופציות. מלבד זאת, לכלכליסט נודע שכל עסקת בעלי עניין תובא לאישורם סיון איזסקו, 2 תגובותלכתבה המלאה

עוד הוסיף גלעד: "מדובר בתוכנית הבראה בהיקף עצום – מעל 20 מיליארד שקל - ובדרגת מורכבות גבוהה. התוכנית מתבססת על השתתפות כל הגורמים המעורבים בחברה – בנקים, גופים מוסדיים, בעלי אוניות, מספנות, ובעלי מניות – תוך הקפדה על שני עקרונות בסיסיים והוגנים: האחד שבעלי החוב לא ייפגעו מעבר לפריסת החוב, והשני שלא תבוצע שום העדפה של בעל חוב מסוים על חשבון בעל חוב אחר שלא בהתאם לזכויותיו ולביטחונות שלו".

מנגד, דיבר גלעד גם על התנאים הפונדמנטלים בענף ואמר: "מצב שבו ענף שלם מפסיד בהיקפים כאלה אינו סביר ואינו יכול להימשך לאורך זמן ולכן ההתאוששות תגיע. עם הגעת התאוששות אנו מעריכים כי גם צים תהנה ממנה וזו הסיבה לתמיכה הרבה שקיבלנו. יצוין כי חברות ספנות אחרות שחוות את המשבר בימים אלה פונות לממשלותיהן, ואלה מוכנות במקרים רבים לסייע כספית לאותן חברות. מדובר במדינות מערביות כמו גרמניה, צרפת, וסינגפור, ובהיקפי סיוע של מאות מיליוני דולרים. אנו גאים לציין שתכנית ההבראה של צים המבוססת על יסודות כלכליים ופיננסים איתנים אינה כוללת סיוע כספי ממשלת ישראל, וזאת למרות חשיבותה הכלכלית והביטחונית העצומה של צים - חברת הספנות הלאומית היחידה של מדינת ישראל".

רפי דניאלי, מנכ"ל צים: "על פי האנליסטים - החודשים האחרונים מסמלים את מגמת ההתאוששות"

"על פי אנליסטים רבים המסקרים את הענף, החודשים האחרונים מסמנים תחילת מגמה של התאוששות, כאשר הציפיה שכבר בשנת 2010 מרבית החברות בענף יעברו למצב של איזון תפעולי וזאת לקראת חזרה לרווחיות בשנת 2011. אנו מקווים שכיוון זה שנחזה על ידם יימשך, ויאפשר את חזרתנו המהירה למסלול של רווחיות וצמיחה".

"ההסדר יאפשר לצים להנות מהתאוששות זו. הנהלת צים ניהלה מו"מ מורכב במקביל עם מספר רב של גורמים, ובהתאם ההסדר הינו במתכונת של כלים שלובים בו יש איזון עדין בין הזכויות והתמורות של כל אחת מהקבוצות השונות המשתתפות בו. אנו שמחים שהצלחנו להגיע להסכמות עם כל כך הרבה גורמים שהביעו את אמונם המלא בחברה. הנהלת החברה מבינה את כובד האחריות המוטלת עליה ותפעל באופן נחוש ונחרץ על מנת להביא את החברה לתוצאות המצופות ממנה".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

3 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

3.
העופרים צריכים לממן-כנסו!!
משפחת עופר מכרה אוניות עתידיות לצים במיליונים -אשר אינן נדרשות כיום,ולכן לא הציבור צריך לממן זאת .,כמו שבימי הזוהר הרווחים הגדולים הלכו למשפחה -כעת הגיע זמנם לשלם על טעיות ניהוליות של הצוות שבחרו. -במילים פשוטות ,להכניס היד לכיס לממן האג"ח -כ350 מיליון דולר(יש מהיכן, המדינה נתנה להם מספיק הטבות מוזרות במשאבי הטבע) -לפטר ההנהלה האחראית למחדל הניהולי ,כמו בכל חברה מודרנית - בתקופת משבר ,להפחית באופן חד שכר המנהלים ולבצע תוכנית התייעלות שלא על גבי העובדים והמשקעים . רצוי על ידי גורם חוץ - אובייקטיבי. אני מוכן להתנדב כמו כל עסק- עת לספוג הפסדים ועת לחגוג. לטווח ארוך ,פעילות נבונה כיום לתשלום ההתחייבויות בזמן , תחזק אמינות החברה וההשקעות בה. הציבור והמשקעים זוכרים
bruno van hepp , tel aviv  |  19.10.09