אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
שורת הרווח: ארבע התושבות החדשות של ת"א צילום: אוראל כהן

שורת הרווח: ארבע התושבות החדשות של ת"א

כבר עכשיו אפשר להצביע על ארבע מועמדות כמעט ודאיות להיכנס לת"א־100 בעדכון המדדים הבא: אלקטרה נדל"ן, טאואר, אלרון ואזורים

28.10.2009, 07:44 | אורי טל טנא
ביום חמישי הכריזה הבורסה לניירות ערך על הכללים לעדכון המדדים הקרוב שיתקיים ב-1 בינואר 2010. העדכון יתקיים בצלה של הוראת שעה שהוארכה בחצי שנה, שמקלה את התנאים להשתייכות בכל המדדים - למעט ת"א־25.

המשמעות של הוראת השעה היא צמצום משמעותי במספר המניות שיחליפו מדדים בינואר הקרוב. תוצאה זו טובה למשקיעים בתעודות הסל, מאחר שריבוי החלפות במדדים יוצר עיוות הפוגע בתשואה של המשקיעים במדדים.

ואולם ההוראה לא תשמח את מי שהתמחה בהשקעה לפי אפקט המדד, מאחר שהכסף המושקע לפי אסטרטגיה זו יתפזר כעת על הרבה פחות מניות, השוק עתיד להיערך מוקדם יותר לעדכון המדדים הקרוב, ולכן הפרמיה שעתידה להתקבל על כניסה למדדים המובילים תהיה נמוכה מאוד.

פחות יוצאות ולכן גם פחות נכנסות למדד

 

הוראת השעה של הבורסה קובעת כי שיעור אחזקות הציבור בקרב המניות הכלולות בת"א־100 צריך לעמוד על 20%. לפני הוראת השעה עמד הקריטריון על 25%. נכון להיום, אצל 16 מתוך 100 המניות הנמצאות במדד שיעור אחזקות הציבור קטן מ־25%. פירוש הדבר הוא שלולא הוראת השעה, לפחות חלק מאותן 16 מניות היו נפלטות מהמדד, לאחר שלא היו מגדילות את שיעור אחזקות הציבור.

עד יום חמישי שעבר העריך השוק שקיים סיכוי גבוה שחלק מאותן 16 מניות אכן ייצאו מהמדד. כעת יודע השוק שהמניות הללו זוכות לחצי שנה נוספת של חסד. מאחר שפחות מניות נפלטות מת"א־100, פחות מניות גם ייכנסו אליו. וכך יוצא ששורה ארוכה של מניות שהשוק העריך בהסתברות גבוהה שהן ייכנסו לת"א־100, עשויות, כפי הנראה, להישאר גם בתחילת השנה הבאה במדדי היתר.

כבר עכשיו אפשר לזהות את רוב השינויים הצפויים במדד ת"א־100. שתי מניות אינן עומדות כרגע בקריטריון שיעור אחזקות הציבור: HOT ורבוע נדל"ן. ברבוע נדל"ן עומד שיעור אחזקות הציבור על 19.92%, אבל כמעט ודאי שהחברה תבצע את ההעלאה הנדרשת בשיעור אחזקות הציבור כדי להישאר במדד. לכן אנחנו נמנעים מלצרף את המניה לרשימת המועמדות לצאת מהמדד.

HOT כנראה נפלטת מת"א־100

ואילו לגבי HOT, שיעור אחזקות הציבור - לאחר הצעות הרכש של דרהי פטריק - קטן מ־20%, וספק אם החברה תפעל להגדלתו.

לכן, בהסתברות גבוהה ש־HOT תהיה אחת המניות אשר ייצאו ממדד ת"א־100.

בעדכון הקרוב, המניה היחידה שעלולה להיפלט ממדד ת"א־100 עקב אי־עמידה בקריטריון הסחירות היא פאנדטק, שהסחירות היומית הממוצעת בה עומדת על כ־235 אלף שקל. אבל הצפי הנוכחי הוא שדי בסחירות יומית הגבוהה מ־200 אלף שקל כדי להיכלל בת"א־100, ולכן גם פאנדטק עתידה להישאר במדד.

ביוליין מתנדנדת

שאר המניות שצפויות לצאת מת"א־100 ייפלטו מהמדד מאחר שערך השוק של המניות הנכנסות במקומן יהיה גבוה ביותר מ־20% מערך השוק שלהן. לכן, המניות שערכי השוק שלהן הם הנמוכים ביותר בת"א־100 נמצאות בסכנה. בנקודת הזמן הנוכחית אי אפשר לקבוע את זהות המניות שייצאו בגלל קריטריון ערך שוק, וזאת בשל ההפרשים הנמוכים שבין ערכי השוק של המניות הנמצאות בתחתית המדד.

אף שנותר עוד יותר מחודש וחצי עד למועד הקובע שלפיו יעודכנו המדדים (15 בדצמבר 2009), אפשר כבר עכשיו להצביע על ארבע מועמדות כמעט ודאיות לכניסה לת"א־100: אלקטרה נדל"ן, טאואר , אלרון ואזורים (שנכנסת רק מתוקף הוראת השעה המקלה, המסתפקת בשיעור אחזקות ציבור של 20%).

ארבע מניות אלו עומדות בקלות בכל הקריטריונים לכניסה למדד, וערך השוק שלהן גבוה משמעותית מערך השוק של שאר המניות העומדות בכל תנאי הסף לקבלה למדד.

אם העדכון היה מתקיים היום, המניה של חברת הביומד ביוליין היתה החמישית והאחרונה שנכנסת לת"א־100. אבל כניסתה של ביוליין למדד רחוקה מלהיות ודאית, כיוון שירידה של 5% בערך השוק של המניה היתה משאירה אותה מחוץ למדד. התנודתיות הגבוהה במחיר המניה והזמן הרב שנותר עד למועד הקובע את עדכון המדד, עלולים להשאיר את ביוליין מחוץ לת"א־100.

בעדכון המדדים הקודם נכנסו 14 מניות למדד. לפי הנתונים הנוכחיים, חמש מניות צפויות להיכנס לת"א־100 ושש עתידות לצאת ממנו (כיוון שהמדד מכיל 101 מניות). אמנם עד למועד הקובע ייתכן שמספר הנכנסות והיוצאות יעלה במניה אחת או שתיים, אבל בכל מקרה המספר הכולל עתיד להיות הנמוך ביותר מאז עדכון המדדים של ינואר 2008.

ארבע סיבות חברו לכך שהפרמיה הצפויה על כניסה לת"א־100 תהיה נמוכה מאוד בעדכון המדדים הנוכחי: המספר המצומצם של המניות הצפויות להיכנס למדד, העובדה שכבר עכשיו אפשר להצביע ברמת ביטחון גבוהה על ארבע מניות שייכנסו למדד, הסחירות הגבוהה של אותן ארבע מניות, והמודעות הגוברת לתופעת אפקט המדד.

במדד היתר הכללי נסחרות 12 מניות שערך השוק שלהן ורמת הסחירות בהן מספיקים כדי להיכנס לת"א־100, אבל הן נשארות מחוץ למדד בגלל שיעור אחזקות ציבור אשר נמוך מ־20%. עד הרגע האחרון אי אפשר לדעת האם אחת ממניות אלו (או יותר) תבחר להעלות את שיעור אחזקות הציבור כדי להיכנס למדד.

מבין מניות אלו המועמדות הבולטות הן כלל ביוטכנולוגיה וסקיילקס.

אצל הראשונה, שיעור אחזקות הציבור עומד על 19.67%, כך שהיתרה הנדרשת להכנסת החברה למדד ת"א־100 נמוכה מאוד.

ואילו אצל סקיילקס, שיעור אחזקות הציבור במניה אמנם נמוך בהרבה - ועומד על 12.59% - אבל החברה יכולה להקטין את המינוף של עסקת פרטנר על ידי הנפקה של מניות סקיילקס למוסדיים במחיר הקרוב למחיר השוק.

זאת, כיוון שייווצרו ביקושים מצד חברות תעודות הסל כאשר המניה תיכנס לת"א־100 (כפי שעשה רמי לוי בעדכון המדדים הקודם).

הפתעה מכיוון אחר יכולה להיגרם כתוצאה מזינוק חד בערך השוק של מניות במדד היתר אשר עומדות בכל הקריטריונים לכניסה לת"א־100 מלבד ערך השוק.

מועמדות אפשריות להיכנס לת"א־100 בעקבות עלייה בערך השוק הן שמיר אופטיקה, דמרי וביוסל.

מבחינת אפקט המדד, אין משמעות רבה למעבר בין מדד ת"א־25 למדד ת"א־75. את רשימת המניות היוצאות ממדד ת"א־25 קשה לנתח כיוון ששלוש מניות לא עומדות כעת בקריטריון אחזקות הציבור - מגדל, כור ודיסקונט השקעות - וקשה להעריך מי מהן תגדיל את שיעור אחזקות הציבור כדי להישאר במדד (אם כי בסבירות רבה שמגדל תהיה היחידה שתצא מת"א־25 בגלל קריטריון זה).

מניית אפריקה ישראל צפויה לצאת ממדד ת"א־25 בגלל ערך שוק נמוך, כאשר גם בזן, הראל השקעות ואורמת עלולות למצוא את עצמן מחוץ למדד, אם ערך השוק שלהן יירד עד אמצע דצמבר - המועד הקובע לגבי הרכב המדדים.

מניית גזית גלוב היא המועמדת המובילה להיכנס למדד ת"א־25 וגם לוריפון ולכלל ביטוח סיכוי טוב לחזור למדד זה. כאשר אפקט המדד סביב הכניסה למדד ת"א־25 אינו מהותי, וכאשר כמות ההחלפות במדד ת"א־100 נמוכה מאוד, נראה שגם הפעם רוב אפקט המדד יימצא דווקא במניות הקטנות - אלה שייכנסו וייצאו ממדדי יתר־50 ויתר־120.

הכותב הוא כלכלן בחברת הייטק

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות10 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

9.
אורי- תודה על ההסברים.
הסיפור לגבי כלל ביו הופיע בהרבה פורומים וכולם בטוחים שהיא בדרך ל -ת"א 75. חבל שלא עשיתי בדיקה פשוטה כמו שאתה הדגמת והלכתי עיוור אחרי הרבה אנשים. מחזיק כלל ביו ללונג אין לי שום בעיה של להתאזר בסבלנות איתה אבל אני עדיין כועס על עצמי שלא התאמקתי לגבי הפרט שציינת. תודה!
mav , מרכז  |  31.10.09
8.
דוד, שכחת אחזקות נוסטרו של מגדל וכלל ביטוח הנחשבות בעלי עניין
ולכן, על פי הדיווח מה 26.10: כלל תעשיות 63.57% טבע 14.82% כלל ביטוח (נוסטרו) 0.83% מגדל נוסטרו 0.95% כלל פיננסים 0.12% ארטה 0.08% זכור, הנוסטרו של חברות הביטוח נחשבים באחזקות בעלי עניין. וכך גם ארטה שהיא חברה קשורה. סה"כ 80.37%. באתר הבורסה הנתון מעודכן מעט יותר: אחזקות בעלי עניין 80.33%. אם לא תהיה הפצה נוספת של מניות או מימוש אופציות המניה לא תכנס למדד תל אביב 100. כדי למנוע טעויות הצמד לפרוט באתר הבורסה המבהיר מה הן אחזקות בעלי העניין.
אורי טל-טנא  |  30.10.09
לכל התגובות