אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
שיערוכי הנדל"ן סייעו לגב ים לרשום עלייה של 40% ברווח הנקי צילום: סיון פרג'

שיערוכי הנדל"ן סייעו לגב ים לרשום עלייה של 40% ברווח הנקי

הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-198 מיליון שקל בינואר-ספטמבר. הכנסות החברה עלו בתקופה זו ב-8% בגלל תוספת שטחים חדשים ועלייה בדמי השכירות כתוצאה מעליית המדד בתקופת הדוח

02.11.2009, 09:11 | גיל קליאן
גב ים מדווחת הבוקר (ב') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. הכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-220 מיליון שקל, גידול של כ-8% לעומת כ-204 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2008. עיקר הגידול, בסך של מעל ל-15 מיליון שקל, נובע מתוספת שטחים מניבים חדשים וכן מעלייה בדמי השכירות כתוצאה מעליית המדד. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות מהשכרת נכסים לסך של כ–72 מיליון שקל בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממכירת דירות ומקרקעין ומחוזה הקמה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים בכ-100 מיליון שקל, הכוללים הכנסה של 28 מיליון שקל הנובעת מהקמת מבנה עבור חוכר לדורות באזור קיסריה. בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמו ההכנסות בכ-122 מליון שכללו הכנסות ממכירת דירות בפרויקט מרום נווה, שהדירות בו נמכרו ונמסרו ברובן עד לתום שנת 2008. ברבעון השלישי של שנת 2009 הסתכמו ההכנסות ב-41 מליון שקלים, לעומת כ-65 מליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מעליית השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה - בחודש ספטמבר 2009 ערכה החברה הערכות שווי לכלל הנדל"ן להשקעה של החברה, לרבות נכס בהקמה, וזאת בעיקר עקב שינוי משמעותי בתזרים המזומנים הצפוי לנבוע מנכסי החברה עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד ועליית המדד בתקופה. מעריך השווי החיצוני הותיר את שיעורי ההיוון על כנם, למעט במקרים בודדים.

בתקופה המקבילה אשתקד, ביצעה החברה שערוך לכלל נכסיה המניבים בתום הרבעון השני של השנה. ההכנסות מעליית שווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בסך של 122 מיליון שקל, מתוכן סך של כ-87 מיליון שקלים ברבעון השלישי של השנה. ההכנסות מעליית השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008 הסתכמו ב-177 מיליון שקל.

EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות, שערוכים והכנסות / הוצאות חד פעמיות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכם נתון זה ב-201 מיליון שקל, גידול של כ-6.5% לעומת 189 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2009 הסתכמה ה-EBITDA בכ-70 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכם בכ-198 מיליון שקל, גידול של כ-40%, לעומת 142 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-131 מיליון שקל, לעומת 41 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת נטו של החברה הסתכם בתום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 ב-267 מליון שקלים לעומת 180 מליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2009 הסתכמו בכ- 80 מליון שקלים, לעומת כ- 68 מליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע, בין היתר, מקיטון בהיקף השקעות החברה בפרויקטים למגורים, לאחר שהשלימה החברה את הקמתם של פרויקט מרום נוה ופרויקט כרמל וים בתום שנת 2008.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 מימשה החברה נכסים ביבנה, באר שבע, חולון ואשקלון בתמורה לסך כולל של כ-86.5 מיליון שקל. בקרית-מוצקין מקימה החברה את שכונת המגורים "נוה-גנים". ברבעון השלישי של שנת 2009 השלימה החברה את הקמתו של בניין בן 36 יח"ד בשכונה, מתוכן כבר נמכרו 28 יח"ד.

בחיפה, בכרמל הצרפתי, השלימה החברה את הקמתה של שכונת המגורים "כרמל וים". הפרויקט כולו כולל 216 יח"ד, מתוכן חלק החברה 138 יח"ד. נכון למועד הדוח, נותרו לחברה 2 יח"ד למכירה בפרוייקט זה.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 נמכרו בשתי השכונות האמורות לעיל 57 יח"ד וברבעון השלישי נמכרו 16 יח"ד, וזאת לעומת 51 יחידות ו-10 יחידות בתקופות המקבילות אשתקד, בהן נמכרו גם יח"ד בפרוייקט "מרום נוה", שמכירתו הושלמה במהלך 2008.

בחיפה שותפה גב-ים יחד עם חברת אוסיף - בחלקים שווים ביניהן - במתחם "רמת- חביב". החברה נמצאת בתהליכי רישוי של המבנה הראשון בפרוייקט.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות