אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
חיסכון באמצעות דו"ח המס השנתי צילום: shutterstock

חיסכון באמצעות דו"ח המס השנתי

רגע לפני סוף שנת המס, "כלכליסט" מגיש מדריך לשימוש נבון בהטבות המס כדי להגדיל את החיסכון הפנסיוני

01.12.2009, 10:27 | מיקי פלד

עוד שנת מס מגיעה בקרוב לסיומה, ואיתה הניסיונות של עצמאים רבים להכניס כמה שיותר הוצאות מוכרות אל תוך הדו"חות שלהם, במטרה להקטין את החבות הכוללת במס. בין ההוצאות השוטפות, שבהן המדינה דווקא עושה מאמצים ניכרים להיטיב עם הציבור, נמצאות ההפקדות השונות לחסכונות הפנסיוניים וקרנות ההשתלמות.

בעזרת אבי רוזנבאום, מנהל יחידת תגמול בכירים בסוכנות הביטוח מבטח־סימון, ורו"ח משה יסקין ממשרד יסקין ושות', הרכיב "כלכליסט" רשימת טיפים לעצמאים ולשכירים לקראת סוף שנת המס, כדי לנצל בצורה הטובה ביותר את הטבות המס ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני. כדי לנצל נכון את הטבות המס שמאפשרת המדינה, יש לדעת כי המועד האחרון להפקדות עבור שנת המס 2009 הוא 31 בדצמבר. ניכויים וזיכויים ממס שלא ינוצלו בשנת המס הנוכחית אינם ניתנים להעברה לשנת המס הבאה.

אבי רוזנבאום, צילום: עמית שעל אבי רוזנבאום | צילום: עמית שעל אבי רוזנבאום, צילום: עמית שעל

יש הבדל בין הטבות מס לעצמאים לבין הטבות מס לשכירים. מכיוון שרוב ענייני המיסוי הנוגעים לשכירים נעשים ישירות בתלוש השכר, ללא מעורבות של העובד, בעיקר העצמאים הם אלו העוסקים בהחזרי המס.

הטבות המס לעצמאים

 

הפקדות לקרן השתלמות

הטבת המס לעצמאי בקרן השתלמות מאפשרת גם לא לשלם על ההפקדה מס הכנסה (ניכוי) וגם לייצר לעצמו חיסכון נזיל לאחר שש שנים, הפטור ממס הכנסה ופטור ממס רווחי הון. המדינה מאפשרת ניכוי למס על הפקדה של עד 7% מההכנסה השנתית עד לתקרה של 243 אלף שקל. עם זאת, יש לשים לב כי במקרה כזה הניכוי יינתן רק על 4.5%, כלומר על 2.5% כן ישולם מס, כך שהניכוי למעשה מתחיל רק לאחר אותם 2.5%.

הפקדות לתוכניות פנסיוניות

ניתן ליהנות מניכוי כאשר מפקידים 11% מההכנסה השנתית עד לתקרה של הכנסה חודשית של 15,600. מזיכוי נהנים כאשר מפקידים 5% מההכנסה השנתית, עד תקרת הכנסה חודשית של 15,685 שקל.

הטבות המס לשכירים

הפקדות לקרן השתלמות

ברוב המקרים המעסיק מפקיד 7.5% מהשכר של העובד בכל חודש והעובד מפריש מצדו 2.5%. עד תקרת שכר חודשי של 15,712 שקל העובד לא ישלם מס על החלק שהמעסיק מפריש בשבילו, וגם לא ישלם מס כאשר ימשוך את הכספים. מי שמשתכר מעל התקרה ישלם מס בעת ההפקדה החודשית (לפי מס ההכנסה השולי, נוסף על דמי ביטוח לאומי ומס בריאות), ובעת המשיכה מס רווחי הון של 20% על הרווח הריאלי (אחרי קיזוז של האינפלציה לתקופת ההפקדות).

הפקדת חלק העובד בשיעור של 2.5% אינה זכאית להטבת מס כלשהי בשלב ההפקדה. זאת מכיוון שאמנם גובהו של הסכום נגזר מהשכר ברוטו, אך הסכום עצמו מופרש לקרן ההשתלמות לאחר ששולמו המסים, כלומר מהשכר נטו.

מומלץ שכל שכיר הזכאי לקרן השתלמות ומשום מה לא ביצע עדיין את ההפקדות יעשה זאת לפני תום השנה באופן רטרואקטיבי כדי ליהנות מהטבת המס, שכן מי שיפקיד ב־2010 על חשבון 2009 לא יקבל הטבות מס בכלל וישלם מס על כל ההפקדות של המעסיק, מהשקל הראשון. אם נעשית הפקדה רטרואקטיבית, מומלץ להעביר לקרן ההשתלמות רשימה מפורטת של ההפקדות חתומה על ידי המעביד, כולל בקשה להתחיל את הוותק בקופה במועד ההפקדה הראשון האפשרי ב־2009, כדי להקדים את מועד נזילות הקופה (שש שנים מההפקדה הראשונה).

הפקדות לתוכניות פנסיוניות

הפקדת המעביד לקופת גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה עד לסכום חודשי של 2,378 שקל או עד 7.5% מהשכר (כולל עלות אובדן כושר העבודה) פטורה ממס לעובד. לכן מומלץ לבדוק עם המעסיק אם קיימת אפשרות להגדיל את הפרשותיו עד לתקרה זו כדי ליהנות מהטבות המס. כמו כן, הפקדת העובד לחיסכון פנסיוני בשיעור של עד 7% מהשכר נהנית מזיכוי מס של 35% עד לתקרת הכנסה של 7,800 שקל לחודש. מומלץ לשכירים ששכרם המבוטח (שממנו נגזרות ההפרשות) אינו עולה על 10,920 שקל (התקרה) לשקול את הגדלת תגמולי העובד מ־5% הנהוגים בדרך כלל עד ל־7%, וזאת כדי לנצל את הטבת המס במלואה וליהנות ממלוא הזיכוי.

הטבה חסכונית, איור: רחלי פלאוט הטבה חסכונית | איור: רחלי פלאוט הטבה חסכונית, איור: רחלי פלאוט

איך להגדיל את החיסכון עם הטבות מס

1.קבלת זיכוי עבור ביטוח חיים:

ניתן לקבל זיכוי ממס בשיעור של 25% ועד תקרת הכנסה מזכה (7,800 שקל לחודש) על פרמיות ששולמו לרכישת ביטוח חיים עבור היחיד ו/או בן/בת הזוג, וזאת גם עבור ביטוח חיים שנרכש במסגרת תשלום משכנתה.

2. הפקדות עבור ילדים בוגרים: עמית מוטב שלא ניצל את כל הטבות המס יוכל לקבל הטבות מס על הפקדות שהפקיד עבור ילדיו הבוגרים.

3. פרישה ברבעון האחרון של שנת המס: עובד שסיים את עבודתו במקום העבודה ברבעון האחרון של השנה וקיבל מענקי פרישה (פיצויים) חייבים במס וזכאי לפריסת מס על המענק החייב, כדאי שישקול פנייה לפקיד השומה ויבקש ששנת המס 2010 תיחשב כשנת הפריסה הראשונה. מהלך שכזה עשוי להיטיב עם הפורש אם הכנסותיו בשנת 2010 יהיו נמוכות מההכנסות ב־2009, ובוודאי לאור הפחתת שיעורי המס הנוספת הצפויה ב־2010 ובשנים הבאות לאחר מכן.

4. ניכוי מוגדל לבני 50 ומעלה: עמית שמפקיד לתוכניות פנסיוניות במעמד עצמאי ובתחילת שנת המס מלאו לו 50 שנה או יותר זכאי לניכוי מוגדל פי 1.5 משיעורי הניכוי שפורטו, ובכל מקרה ללא חריגה מהתקרות המותרות.

5. חיסכון למוטבים: פנסיונרים שהגיעו לגיל הפרישה ורוצים לחסוך עבור יורשיהם (אשה, ילדים, נכדים וכו') יכולים להפקיד לקופת גמל או ביטוח מנהלים במעמד עמית עצמאי וליהנות מהטבת מס של ניכוי וזיכוי כנגד קצבתם החודשית החייבת במס, ולמעשה להוריש למוטביהם את הסכומים שנצברו בקופה כשהם פטורים ממס כולל מס רווחי הון. מובן שאם יבקש הפנסיונר לנצל את החיסכון עוד בחייו יחול עליו תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסיים, וסביר להניח שהחיסכון ישתלם לו כקצבה בלבד.

הטפסים הדרושים

את הבקשות להחזר מס ניתן להגיש עצמאית לפקיד השומה באמצעות טופס הניתן להורדה באתר רשות המסים או באמצעות מייצגי מס מורשים (יועצי מס, רואי חשבון ועורכי דין).

שכירים רשאים להגיש בקשה בכל שנה על שנת המס הקודמת, אך גם מי שלא הגיש בקשה עבור שנים קודמות יכול לעשות זאת, ולכל היותר עד שש שנים אחורה. הטפסים הנדרשים הם טופס 106 ממקום העבודה, אישור שנתי על הפקדות לקופות גמל או ביטוח חיים, וייתכן שאף טפסים נוספים בהתאם לקריטריונים לזכאות במס. עצמאים מקבלים את החזרי המס במסגרת הדו"ח השנתי שהם מחויבים להגיש.

מילון להחזרי מס

זיכוי

סכום המופחת מסך המס שיש לשלם לאחר חישוב המס, כך שהטבת המס מתבטאת למעשה בהחזר מס קבוע של 35% מהסכום שהופקד בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוח המנהלים או קרנות ההשתלמות. בעקבות תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסיים, מינואר 2008 אוחד הזיכוי במס לכל המכשירים הפנסיוניים והוא עומד על שיעור של 35%, חוץ מזיכוי עבור רכישת ביטוח חיים (ריסק) שניתן בשיעור של 25%.

ניכוי

סכום המופחת מההכנסה מעבודה החייבת במס לפני חישוב המס. כך, ההטבה למעשה יכולה להקטין את הסכום המחושב לצורך מס ואף להוריד את מדרגת המס ואת המס השולי המשולם (שיעור המס על המדרגה שבה נמצאת ההכנסה מעבודה).

עמית מוטב

יחיד שהופקדו בעדו בקופת גמל לקצבה לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק. נכון לשנת 2009 ההפקדה המינימלית היא בגובה 15,222 שקל לשנה; החישוב מתבצע לגבי סך ההפקדות לקופת גמל לקצבה, כולל הפקדת המעסיק לפיצויים ותגמולים.

עמית שאינו מוטב

יחיד שהופקדו בעדו בקופת גמל לקצבה פחות מ־16% מהשכר הממוצע במשק, כלומר הפקדה שנתית נמוכה מ־15,222 שקל.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות