אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
האוצר יציע לאשר ברוקראז' "בתוך הבית" צילום : עמית שעל

האוצר יציע לאשר ברוקראז' "בתוך הבית"

פחות משנה אחרי שנקבע כי פעילות ברוקראז' בתוך הבית תופסק בסוף 2009, האוצר מציע כי המוסדיים יוכלו לבצע עד 20% מהפעילות על ידי גופים קשורים

16.12.2009, 10:32 | הדר רז

בפברואר השנה, לאחר מאבק ממושך, אישרה ועדת הכספים תקנות לצמצום ניגודי העניינים בשוק ההון, שכללו, בין היתר, איסור ברוקראז' (קנייה ומכירה של ניירות ערך) על קופות גמל או קרנות פנסיה (חיסכון ארוך טווח) באמצעות חדר המסחר של אותו גוף מוסדי (גוף קשור) החל מ־2010.

במסגרת הוראת שעה אישרה ועדת הכספים כי עד סוף 2009 גוף מוסדי יהיה רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות גוף קשור ובלבד שסך העמלות שישלם הגוף המוסדי לאותו גוף לא יעלה על 20% מסך כל העמלות ששילם הגוף המוסדי עבור פעולות הברוקראז' שלו. אלא שכעת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ידין ענתבי יגיש לאישור ועדת הכספים תקנה חדשה שתאפשר ביצוע של עד 20% מפעילות הברוקראז' של גופים קשורים גם ב־2010. 

התקנות שנקבעו בפברואר היו אמורות להצטרף לאיסור של רשות ניירות ערך על ביצוע פעולות ברוקראז' באמצעות גופים קשורים של חברות קרנות הנאמנות, אולם מאחר שהרשות החליטה לעדן את הצעתה המקורית ולאפשר ביצוע פעולות בהיקף של עד 20%, בכפוף למגבלות נוספות, הממונה על שוק ההון החליט גם הוא לאפשר ביצוע פעולות קשורות במשך שנה נוספת, תקופה שצפויה אף להתארך לאחר אישור סופי של תקנות רשות ני"ע.

ממשרד האוצר נמסר כי "הנוסח המקורי של התקנות אשר הונח באותה ישיבה על שולחנה של ועדת הכספים קבע כהוראת קבע מגבלה ולפיה גוף מוסדי יהיה רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד קשור עד לשיעור של 20%, אולם בדיון הצהירו נציגים של רשות ני"ע כי בכוונתם לפעול לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות, ולקבוע בו איסור מלא על קרן נאמנות לבצע פעולות ברוקראז' באמצעות צדדים קשורים.

לנוכח הצהרת נציגי רשות ני"ע, הסכים באותה ישיבה הממונה על שוק ההון לשנות את נוסח התקנות כך שזה יאסור לחלוטין רכישות ומכירות החל בינואר 2010. כמו כן הצהיר הממונה על שוק ההון כי אם הצעת החוק אשר תוגש על ידי רשות ני"ע תכלול מגבלה שונה מזו שנקבעה, יפעל אגף שוק ההון לביצוע התיקונים הנדרשים כדי ליצור התאמה בין הוראות הדין החלות על גופים מוסדיים לבין אלה החלות על קרנות נאמנות.

"ב־30 בנובמבר 2009 אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית שבמסגרתה תיקבע מגבלה בשיעור של עד 20% ביחס לרכישה ומכירה של ני"ע באמצעות חבר בורסה שהוא צד קשור לקרן נאמנות. לנוכח האמור, מוצע לתקן את התקנות שבנדון כך שתוארך הוראת השעה הנזכרת עד סוף 2010".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות