אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
פולאר תרכוש קרקע במנהטן תמורת 3 מיליון דולר

פולאר תרכוש קרקע במנהטן תמורת 3 מיליון דולר

בעל השליטה בחברה, זיל פלדמן, שהשיג את העסקה עבור פולאר יהיה זכאי לקבל 20% מהרווחים של החברה בפרוייקט

10.01.2010, 16:08 | רחלי בינדמן

פולאר השקעותשבשליטת זיל פלדמן ותמיר ספיר תשקיע עד 3 מיליון דולר ברכישת קרקע במנהטן עלייה מתונן לקום קומפלקס מגורים שיכיל 18.6 אלף מ"ר של יחידות מגורים ומלון.

פולאר תרכוש 15% מחברה אמריקנית שצפויה לרכוש חוב בהיקף של 41 מיליון דולר ממוסד פיננסי שכנגד החוב הקרקע במנהטן משמשת לו כבטוחה. רכישת החוב תמומן על ידי השקעת השותפים בתאגיד כשפולאר צפויה להשקיע סכום שלא יעלה על 3 מיליון דולר, בתמורה להקצאת מניות בתאגיד האמריקאי. זאת, בכפוף להשקעה מקבילה מצד השותפים האחרים לפי חלקם ולצד מימון שיקבל התאגיד.

פולאר תשלם לבעל השליטה בה, זיל פלדמן, שהעביר את העסקה לחברה, 20% מרווחיה בפרויקט אבל זאת רק לאחר החזר השקעתה בהון העצמי בתוספת ריבית שנתית של 8%. התאגיד האמריקני אף יישא בתשלומים שונים, אם יהיו, לבעל השליטה בגין שירותים שיעניק לו בקשר עם הפרויקט ופיתוחו ופולאר תשתתף לפי חלקה בתשלומים כאמור.

פלדמן הפסיד שני שליש מהשקעתו בפולאר

התשלום הצפוי לפלדמן מקורו בהסכם שנחתם עמו עוד בינואר 2008 לפיו כל ההשקעות בארה"ב שבתחומי פעילותה של פולאר יועברו אליה על ידי פלדמן. החברה תחתום עם פלדמן על הסכם ניהול בהתייחס לכל פרויקט שיעביר. ההסכם יכלול השקעה מצד פולאר של ההון העצמי הנדרש לפרויקט, כשפלדמן על בסיס קשריו יאתר, ייזום ויטפל ברכישה, יפתח ויפקח על הפרויקט (כולל מכירתו). בנוסף, יטפל פלדמן בהשגת המימון הנדרש לצורך רכישת והקמת הפרויקט ומתן הערבויות הנדרשות לו וישא בכל ההוצאות שאינן מיוחסות ספציפית לפרויקט דוגמת שכירות משרדים, הוצאות הנהלה וכלליות ובתמורה לכל זאת, כאמור, תשלם פולאר לפלדמן 20% מרווחיה בפרוייקט.

בסוף 2006 מכרה לידר השקעותשבשליטת קבוצת שרם פודים 40% מפולאר לפלדמן בתמורה ל-207 מיליון שקל, סכום ששיקף מחיר של כ-61 שקל למניה (הפסד של שני שליש מההשקעה בקירוב). למרות המזומנים שנכנסו לקופתה של לידר בעקבות המכירה היא לא הצליחה לצאת מהמשבר אליו נקלעה ובימים אלו היא נמצאת לקראת מכירה. במהלך 2009 הצטרף לגרעין השליטה בפולאר, אייל הנדל"ן, המיליונר תמיר ספיר וזאת בעקבות דרישת בנק דיסקונט מפלדמן להגדיל את הביטחונות שנתן לבנק בתמורה לאשראי שקיבל לצורך רכישת פולאר.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות