אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בנק אגוד מדווח על תשואה להון של 6.6% בשנת 2009 צילום: עמית שעל

בנק אגוד מדווח על תשואה להון של 6.6% בשנת 2009

הרווח הנקי גדל ב-113% בשנת 2009 והסתכם ב-115 מיליון שקל. ההפרשה לחובות מסופקים עמדה ב-2009 על 95 מיליון שקל – עלייה של 1%

25.02.2010, 12:11 | תומר זלצר

בנק אגוד מדווח על עלייה ברווח הנקי לשנת 2009. הבנק מדווח על רווח נקי של 115 מיליון שקל בשנת 2009, לעומת רווח נקי של 54 מיליון שקל שרשם הבנק בשנת 2008 - עלייה של 113%.

התשואה על ההון הסתכמה ב-6.6% לעומת תשואה של 3.4% בשנת 2008.

יו"ר הבנק, זאב אבלס, קיבל בשנת 2009 שכר בעלות של כ-2.8 מיליון שקל. מנכ"ל הבנק, חיים פרייליכמן, קיבל שכר בעלות של כ-2.6 מיליון שקל.

יחס הלימות ההון של הבנק, המחושב על פי כללי באזל 2, עמד בסוף 2009 על 13.9% - זאת בהשוואה ליחס הלימות הון של 11.5% (שחושב אז על פי הכללים הישנים) בסוף 2008.

האשראי לציבור הסתכם בסוף 2009 ב-19 מיליארד שקל – עלייה של כ-3% לעומת סוף 2008. פקדונות הציבור הסתכמו בכ-25 מיליארד שקל – ירידה של 10% לעומת סוף 2008.

ההפרשה לחובות מסופקים עמדה ב-2009 על 95 מיליון שקל – עלייה של 1% לעומת 2008. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מכלל האשראי לציבור עמד ב-2009 על 0.5% לעומת 0.51% ב-2008. היקף החובות הבעייתיים בסוף 2009 עלה בשיעור של כ-27% לעומת סוף 2008. הגידול בהיקף החובות הבעייתיים נוסע מסיווג של מספר לווים להשגחה מיוחדת (בעיקר בגין סיכון אשראי חוץ מאזני).

מנכ"ל בנק אגוד חיים פרייליכמן, אמר כי "התוצאות מביאות לידי ביטוי את יישום האסטרטגיה העסקית שאימץ דירקטוריון הבנק בשנים האחרונות. אסטרטגיה זו, שמדגישה את הרחבת הפעילות הקמעונאית – בעיקר בקרב מקבלי משכורות, לקוחות פרטיים ומשכנתאות – יושמה תוך שמירה על פרמטרים שמרניים של יחסי הון ויחסי נזילות עסקית".

פרייליכמן מציין כי "בסוף 2009 גיבש הבנק את האסטרטגיה העסקית שלו לשלוש השנים הבאות תוך שימת דגש על המשך הרחבת הפעילות בתחום הלקוחות הקמעונאיים והפרטיים מחד, ושמירה על פלחי השוק של הבנק בסקטור העסקי ושוק ההון מאידך. הגדלת ההון שבוצעה ברבעון השלישי של 2009 תאפשר לבנק להרחיב את עסקיו בתקופה הקרובה. בכוונת הבנק לעשות זאת באופן הדרגתי תוך הטמעת משטר באזל 2 ותוך שמירה על איכות תיק הנכסים של הבנק והתמקדות בתחומי ההתמחות של הבנק".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות