אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
פרסום ראשון: נדב גרינשפון יודה בשימוש במידע פנים בפרשת פוקס צילום: גלעד קוולרציק

פרסום ראשון: נדב גרינשפון יודה בשימוש במידע פנים בפרשת פוקס

זאת - במסגרת עסקת טיעון עם התביעה. אפריקה ישראל: גרינשפון ימשיך בתפקידיו

08.06.2010, 12:26 | איתי הר אור

נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל, מקורבו ואיש סודו של לב לבייב יודה באשמה בפרשת השימוש במידע פנים בפוקס.

כתב אישום נגד גרינשפון הוגש היום (ג') לבית המשפט במסגרת הסדר טיעון. גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל היום וסמנכ"ל בממורנד בתקופה הרלוונטית, מואשם בעבירה של שימוש במידע פנים על ידי מסירתו לאחר. מקורות מסרו ל"כלכליסט" כי ע"פ ההסדר גרינשפון יודה באשמה - ללא הרשעה. ההסדר טעון עדיין אישור בית משפט. 

דובר אפריקה ישראל מסר שנדב גרינשפון ממשיך וימשיך לכהן בכל התפקידים בהם הוא מכהן היום.

סנגוריו של גרינשפון, עורכי הדין גיורא אדרת ונתי שמחוני ממשרדת אדרת שמחוני מסרו בתגובה: "הוגש כתב אישום במסגרת עסקת טיעון, כתב האישום נגד נדב הוגש בנפרד משאר הנאשמים בפרשה. פרטי העסקה יוצגו בבת המשפט בדיון הראשון שיקבע. הנאשם וסנגוריו לא ימסרו את פרטי ההסדר לציבור בטרם הוא יוצג לבית המשפט".

כתב האישום עוסק בחברת פוקס ובחברת ממורנד ניהול (1998) שהינה חברת אחזקות פרטית המחזיקה והמשקיעה בחברות שונות בענפי הנדל"ן והתקשורת ותחומים נוספים. בעל השליטה בחברת ממורנד הוא לב לבייב.

מו"מ להקמת רשת חנויות ברוסיה

על פי כתב האישום, בתחילת חודש נובמבר 2004 החלה פוקס במו"מ עם ממורנד. מטרת המשא והמתן היתה הקמת רשת חנויות ברוסיה ובמדינות חבר העמים. במהלך המו"מ דובר גם על הקצאה לממורנד ממניות פוקס וכן מתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על ידי ממורנד. ביום 24.11.04 בשעה 14:17 דיווחה חברת פוקס, לראשונה, בדיווח מיידי ("הדיווח המיידי הראשון") לרשות ניירות ערך ולבורסה כי היא מנהלת משא ומתן עם חברת ממורנד לצורך הקמת רשת חנויות תחת המותג פוקס - ברוסיה ובמדינות חבר העמים. במידה והמו"מ יעלה יפה, תוקם חברה אשר מניותיה יוחזקו על ידי פוקס וממורנד בחלקים שווים והיא תרכז את הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים.

על פי כתב האישום, עוד הוסכם, כי במידה והמו"מ יעלה יפה, תקצה פוקס לממורנד 1,100,000 מניות רגילות של פוקס, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, כנגד תשלום במזומן לפי שער של 2,750 אג' למניה. בנוסף, תעניק פוקס אופציה לתקופה של 12 חודשים לרכישת 1,400,000 מניות רגילות נוספות של פוקס שיהוו כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, לפי שער של 3,850 אג' למניה.

לב לבייב, בעל השליטה בחברת ממורנד, צילום: עמית שעל לב לבייב, בעל השליטה בחברת ממורנד | צילום: עמית שעל לב לבייב, בעל השליטה בחברת ממורנד, צילום: עמית שעל

עוד נאמר בדיווח המיידי הראשון, כי ההסכמות בין הצדדים מותנות בחתימת הסכם מפורט אשר ינוסח לאחר שיגיעו הצדדים להסכמה וכן יקבלו האישורים הנחוצים, הן בחברת פוקס והן מצדדים שלישיים ו/או כל רשות מוסמכת.

המניה עלתה ב-10%

כתב האישום מתאר כי לאחר הדו"ח המיידי הראשון הנ"ל בוצעה הפסקת מסחר של 45 דקות. שער מנית פוקס עלה ביום 24.11.04 בשיעור של כ-5.8% ולמחרת ב-4.3% נוספים, ובסה"כ עלייה של כ-10% בשער המניה. לטענת רשות ניירות ערך והפרקליטות, המידע אודות המשא והמתן בין פוקס לממורנד להקמת רשת חנויות ברוסיה, וכן המידע לגבי הקצאת מניות פוקס לממורנד ומתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על ידי ממורנד, מהווים, כל אחד מהם, מידע פנים כמשמעותו בחוק ניירות ערך.

עוד עולה מכתב האישום, כי ביום 9.12.04 דיווחה פוקס בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה כי, בהמשך לדו"ח המיידי הראשון מודיעה פוקס כי חתמה על מזכר הבנות עם ממורנד המעלה על הכתב את העקרונות שהוסכמו עד כה. פרטי הדו"ח תואמים את מתווה העסקה כפי שדווח עליו בדו"ח המיידי הראשון. בנוסף לכך נאמר, כי הוסכם במזכר ההבנות כי הצדדים יפעלו להכנת הסכם הן לגבי שיתוף הפעולה ברוסיה והן לגבי ההקצאה ומתן האופציה. מזכר ההבנות ישמש בסיס להסכם הסופי וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.

במידה ולא ייחתם ההסכם הסופי ו/או לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, יתבטל מזכר ההבנות ולא יהיה תקף. ביום 23.1.05 דיווחה פוקס בדיווח מיידי, כי בהמשך לדווח מיום 9.12.04 חתמה, לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברה, על הסכם להקצאה פרטית של כ-10% ממניות החברה לממורנד וכן הוענקה לממורנד אופציה הניתנת למימוש תוך 18 חודשים מהמועד הקובע, לרכישה על דרך של הקצאה, של 10% נוספים מההון המונפק והנפרע של החברה. מחירי הרכישה והאופציה שדווחו הינם זהים למחירים הנקובים בדו"ח המיידי הראשון.

מעת הדו"ח המיידי הראשון, ועד לסוף חודש פברואר 2005 עלה שער מניות פוקס בבורסה בכ-50%.

ניהל את המו"מ

הראל ויזל, מנכ"ל פוקס, צילום: מיכאל קרמר הראל ויזל, מנכ"ל פוקס | צילום: מיכאל קרמר הראל ויזל, מנכ"ל פוקס, צילום: מיכאל קרמר
גרינשפון, בעל תואר בראיית חשבון ומנהל עסקים, שימש בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, כסמנכ"ל בממורנד. הוא ניהל את המשא והמתן עם חברת פוקס, מטעמה של חברת ממורנד. לפיכך, היה, בהקשר למו"מ זה, איש פנים בחברת פוקס. לטענת הפרקליטות, במסגרת השתתפותו במהלך המו"מ עם פוקס נחשף גרינשפון לפרטי מידע הפנים המוגדר בסעיף 6 לעיל, לחלק הכללי.

על פי כתב האישום, אלון וגנר, כלכלן ובעל תואר במנהל עסקים, היה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום מנהל תיקים בעל רישיון. הנאשם ווגנר היו מיודדים. וגנר ניהל תיקי השקעות בני"ע עבור הנאשם, ובני משפחתו. רשות ניירות ערך והפרקליטות טוענים כי בימים הסמוכים לפרסום הדו"ח המיידי הראשון, התייעץ הנאשם עם וגנר, לגבי העסקה נשוא המשא והמתן דלעיל, ובמסגרת ההתייעצות מסר לו את הפרטים המוגדרים כמידע פנים. וגנר, כך נטען, ביודעו את פרטי מידע הפנים, נתן בימים 21-24.11.04 הוראות לרכישה בבורסה עבור עצמו ועבור צדדים שלישיים, של 28,321 ע.נ מניות פוקס בסכום של כ-772,000 שקל. מתוכן נרכשו בפועל 15,439 ע.נ מניות פוקס בסכום של 427,225 שקל.

בכתב האישום נטען כי בעשותו כאמור בסעיף 14 לעיל, מסר הנאשם, איש פנים, את מידע הפנים על חברת פוקס לווגנר, כאשר היה יסוד סביר להניח כי יעשה שימוש במידע הפנים.

כתבי האישום הוגשו על ידי ד"ר אילנה מודעי ממח' ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך. גרינשפון מיוצג בידי עו"ד נתי שמחוני וגיורא אדרת.

כתב אישום הוגש כאמור גם נגד אלון וגנר, וגם נגד דני ברכה, פעיל בשוק ההון ששימש באותה עת כעובד בחברת רקיע ועסק בביצוע הוראות קנייה ומכירה מטעם חברת רקיע, נגד רווית טל שהייתה העוזרת האישית ומזכירתו של בעל השליטה בפוקס הראל ויזל, נגד אברהם גואטה, בעל שליטה בחברת רקיע שוקי הון בע"מ שעסקה בניהול תיקי השקעות ונגד יצחק פרנקנטל, אביה של טל.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות