אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
עולם הבונוסים החדש של מנהלי ההשקעות צילום: יובל חן

עולם הבונוסים החדש של מנהלי ההשקעות

התשובה החלקית של המוסדיים לביקורת על חגיגת התגמולים: מנהלי ההשקעות שהתרגלו לבונוס על סמך ביצועי השנה האחרונה יעברו למציאות של תגמול על בסיס שלוש שנים לפחות

02.08.2010, 08:51 | רחלי בינדמן

בנובמבר 2009 פרסם המפקח על שוק ההון דאז, ידין ענתבי, את חוזר מדיניות התגמול למנהלי ההשקעות בגופים המוסדיים. חוזר המדיניות היה הדרך של ענתבי לשים קץ לחגיגות השכר והבונוסים של מנהלי ההשקעות המוסדיים, שהחלו בשנת 2005, לאחר שבעקבות רפורמת בכר הועברו לניהולם עשרות מיליארדי שקלים של כספי חסכונות הציבור.

אין מהפכה שיאני השכר בבתי ההשקעות לא ייפגעו משיטת התגמול החדשה כמעט שנה נדרשה לגופים המוסדיים לייצר מסמך שעונה לכותרת "עקרונות מדיניות תגמול למנהלי השקעות". לאחר כל כך הרבה זמן ציפינו שבתי ההשקעות ירימו את הכפפה, ויעשו מהפכה אמיתית בשיטת התגמול שלהם. זה לא קרה רחלי בינדמןלכתבה המלאה

מכבש הלחצים שהופעל על מנהלי ההשקעות, ובמרכזו הדרישה הבלתי מתפשרת לייצר תשואות עודפות בטווח קצר כדי "להכות" את המתחרים בתחרות היופי החודשית של תשואות קופות הגמל ולזכות בפרסומים האוהדים, הכריח את מנהלי ההשקעות "לגעת באש" - לקחת סיכונים שכאשר התממשו, פגעו באופן אנוש בכספי הפנסיה של החוסכים. לכך התווסף גם מרכיב הבונוס, שהיה תמריץ מובהק להשיג ביצועים היום בלי לחשוב יותר מדי על המחר.

הרעה החולה של המציאות הזו באה לידי ביטוי בצורה מובהקת במקרה הקיצוני של מנהל ההשקעות מפריזמה בן גביזון. גביזון, שפעל בעולם התחרותי הקשה של בתי ההשקעות, מחק לעמיתי קופות הגמל חרמון ותבור כספי חסכונות של שנים, לאחר שלקח סיכונים בלתי מבוקרים בעת ניהול התיקים שלהם.

ואמנם, לאחר שביקשו וקיבלו מהמפקח הארכה של חודש, המוסדיים פרסמו אתמול את מדיניות תגמול מנהלי ההשקעות של תיקי חסכונות הגמל שלהם. "כלכליסט" מציג את הקריטריונים שניסחו 12 מהגופים הבולטים בענף בתי ההשקעות וחברות הביטוח לתגמול מנהלי ההשקעות שלהם. לפי דרישת המפקח, כולם שילבו במדיניותם בחינת תשואות על פני שלוש שנים, שקלול פרמטרים של סיכון מול תשואה והשוואה למתחרים.

פסגות - הבונוס יינתן בתשלומים

מדיניות התגמול של בית ההשקעות הגדול במדינה לבטח תסקרן רבים. מתברר כי התגמול נעשה לפי תנאי סף מסוימים, ובהם: מידת העמידה של חברת הגמל בתוכנית העסקית וביעדים ארוכי הטווח שהציבה (מדובר בתקופה של שלוש שנים לפחות), ואם החברה לא עמדה בסף מסוים של רווח, לא ניתן בונוס.

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות, צילום: בועז אופנהיים רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות | צילום: בועז אופנהיים רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות, צילום: בועז אופנהיים

דירקטוריון החברה יהיה מוסמך להעניק או לשלול בונוס לנושאי משרה מסוימים אם התרחשו אירועים מיוחדים (חיוביים או שליליים). בפסגות מבהירים כי מדיניות התגמול תכלול, בין השאר, את התרומה האובייקטיבית של המחלקה שבה מועסק מנהל ההשקעות לתוצאות החברה.

בפסגות מסבירים כי השכר יורכב ממרכיב קבוע שאיננו תלוי הצלחה וממרכיב משתנה. המרכיב הקבוע יהיה משמעותי דיו כדי שלא ייווצר תמריץ ליטול סיכונים לא מבוקרים; המרכיב המשתנה יוגדר באופן שיעודד חתירה לעמידה ביעדים אישיים, מחלקתיים וכלל־ארגוניים.

תוכנית התגמול תגדיר את היחס שבין המרכיב הקבוע למשתנה, כאשר אם ייקבע יחס החורג מהקביעה הכוללת של הדירקטוריון הוא יצטרך לקבל אישור מיוחד מהדירקטוריון.

התגמול המשתנה ייעשה בהשוואה לביצועי גופים אחרים המנהלים תיקי השקעות דומים מבחינת מח"מ, רמת סיכון וכדומה. המדידה תיעשה במשך שלוש שנים החל מינואר 2010. בפסגות מרחיקים לכת וקובעים כי עד 30% מהבונוס הניתן לשנה מסוימת ישולמו בחלקים שווים שיתפרסו על פני שלוש שנים לאחר שנת הזכאות.

תוכנית התגמול תגדיר את התנאים לתשלום החלק הנדחה של הבונוס. מלבד זאת, התוכנית תקבע תנאים לשלילת הזכאות. אם מנהל ההשקעות פרש במהלך תקופת התשלום הנדחה, הוא יקבל את מרכיביו לאחר פרישתו, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות שנקבעו לו.

בפסגות מציינים כי אם יוחלט על הענקת תגמול באמצעות אופציות, העובד יוכל לממש אותן רק לאחר שלוש שנים לפחות מהמועד שבו ניתנו - וזאת כדי לעודד ביצועים ארוכי טווח. כמו כן ייקבעו אמות מידה שישללו הענקת אופציות כגון הרעה במצבה של חברת הגמל כתוצאה מפעולות שנקט נושא המשרה או הפרת אמונים מצדו.

אקסלנס - מדיניות תגמול עם פתח מילוט: ועדה לחריגים

בית ההשקעות שבשליטת הפניקס מבסס את מדיניות התגמול שלו על שני עקרונות: השאת רווחי התאגיד בטווח הארוך והימנעות ממתן תמריצים לנטילת סיכונים לא מידתיים. באקסלנס מציינים ששינוי במצבו העסקי של בית ההשקעות יבוא לידי ביטוי בתנאי התגמול ובתמריצים, כאשר מדיניות התגמול אמורה לשקף את תרומת היחידה שבה מועסק מנהל ההשקעות אך לא במנותק מהחברה בכללותה.

דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס, צילום: עודד קרני דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס | צילום: עודד קרני דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס, צילום: עודד קרני

באקסלנס מדגישים כי אם התגמול יכלול אופציות יידרש המוטב להחזיק בהן למשך תקופה של כמה שנים. עם זאת, בבית ההשקעות מבהירים כי לגבי 2010 טרם נקבע מנגנון המבוסס על תגמול הוני למי ממנהלי ההשקעות.

עקרונות התגמול למנהלי ההשקעות קובעים כי הבונוס המקסימלי לא יעלה על מספר קבוע של משכורות חודשיות. עם זאת, המנכ"ל יהיה רשאי להעניק בונוס נוסף בגובה של עד משכורת אחת שייקרא "בונוס מנכ"ל". מדיניות התגמול תיגזר לעומת קבוצות מתחרות.

בדומה לשאר הגופים, גם באקסלנס בוחנים את ביצועי מנהל ההשקעות בטווח הארוך. המנהל ייבחן לפי ביצועיו בשלוש השנים האחרונות (אבל המנגנון ייכנס לפעולה רק ב־2012). הביצועים של נושאי המשרה ייבחנו גם לפי קריטריונים איכותיים כגון חדשנות, עמידה בתקני שירות גבוהים, יזמות וטיפוח מומחיות ומצוינות.

הבונוס ייגזר מציון משוקלל שיורכב מעמידה ביעדי החברה, הערכה איכותית של המנהל הישיר והתשואה שהושגה לעומת רמת הסיכון ("מדד שארפ"). מדידת התשואה תחל ב־2010 ותעניק משקל פרוגרסיבי לשנים שלאחריה.

עם זאת, באקסלנס שומרים על סוג של "פתח מילוט" בדמות ועדת חריגים. ההנהלה תאשר חריגה במדיניות הבונוסים גם לנושאי משרה שעובדים פחות משלוש שנים, מסיבות שונות. באקסלנס מוסיפים הבהרה משפטית שלפיה "תיתכן סטייה ממדיניות זו. ייתכנו מקרים שבהם יעמדו לנגד עיני הדירקטוריון שיקולים מנחים שונים שיובילו להחלטות פרטניות באשר לתגמול".

 

כלל ביטוח - משקל יתר להערכת הבוס

 

מדיניות התגמול של כלל ביטוח נועדה לצמצם את התמריץ להשגת רווחים בטווח הקצר ולהגביר את תחושת ההזדהות של המנהלים עם החברה. כלל הודיעה שהיא עשויה לתגמל את מנהלי ההשקעות באמצעות אופציות ולהתנות את מימושן בתקופת אחזקה מינימלית - שלא פורטה. בכלל יקבעו תוכנית תגמול אישית לכל מנהל השקעות שתובא מראש לידיעתם. הבונוס יחולק רק אם החברה השיגה אחוז מסוים מהרווח הנקי השנתי שנקבע מראש. בכל מקרה לא יחולק בונוס אם לחברה אין רווח נקי.

 

שי טלמון, מנכ"ל כלל ביטוח , צילום: אוראל כהן שי טלמון, מנכ"ל כלל ביטוח | צילום: אוראל כהן שי טלמון, מנכ"ל כלל ביטוח , צילום: אוראל כהן

סכום הבונוס שניתן לכל מנהל יוגבל למספר מסוים של משכורות, וסכום הבונוס השנתי הניתן למנהלי השקעות (שאינם נושאי משרה) ולשאר עובדי קבוצת כלל ביטוח לא יעלה על תקציב מסוים שנקבע מראש.

לכל מנהל ייקבעו יעדים שיצטרך להשיג כדי לקבל את הבונוס. מדובר ביעדים קבוצתיים כגון רווח נקי שנתי; יעדים מקצועיים כגון עמידה במדדי תפעול ושירות, ציות לנהלים פנימיים ולחוק, השלמת אבני דרך בפרויקטים משמעותיים; יעדים אישיים כגון תשואת התיק המנוהל בהתייחס למדדי סיכון ולתיקי בנצ'מארק רלבנטיים; והערכת המנהל הממונה שתכלול התייחסות לקריטריונים שאינם פיננסיים. המשקל היחסי של כל קטגוריה יותאם לכל מנהל בנפרד, בהתאם לרמת הבכירות שלו ובלבד שהמשקל היחסי של הערכת המנהל הממונה לא יפחת מ־20%.

להבדיל, למשל, מחברת הביטוח הראל, שבודקת את התשואה שהשיג מנהל ההשקעות על פני שלוש שנים בלי לתת משקל־יתר לאחת מהן, הרי שבכלל ביטוח יינתן משקל גבוה יותר לשנה האחרונה. עם זאת, לפי המדיניות החדשה יינתן משקל גבוה במיוחד לביצועים שהושגו ב־2010.

לגבי מנהל השקעות המועסק פחות משלוש שנים, הוא יקבל תגמול לפי הביצועים שהשיג בתקופה שבה עבד אך התגמול על העמידה ביעדים קבוצתיים יינתן לפי שלוש שנים. להבדיל מגופים מתחרים, בכלל ביטוח יעניקו בונוסים גם למנהלי השקעות שעבדו במשך פחות משנה (ובתנאי שמדובר ביותר משישה חודשים). לעובדי מערך ההשקעות שיסיימו את עבודתם לפני תום השנה שבגינה ניתן הבונוס לא תהיה זכאות לבונוס כלשהו אלא אם כן יינתן אישור מיוחד.

מגדל - הבנצ'מארק לקביעת הבונוס: הישגי המתחרות

חברת הביטוח הגדולה בארץ, מגדל, בנתה מתווה לחלוקת בונוסים לעובדי מערך ההשקעות של קרן ההשתלמות הבולטת שלה - קהל. לפי המדיניות החדשה, גובה הבונוס ייקבע על ידי שקלול של שני פרמטרים מרכזיים: יעדים אישיים שישיג העובד והערכת מנהלו הישיר.

יונל כהן, מנכ"ל מגדל , צילום: אוראל כהן יונל כהן, מנכ"ל מגדל | צילום: אוראל כהן יונל כהן, מנכ"ל מגדל , צילום: אוראל כהן

היעד האישי של מנהל ההשקעות ייקבע בהתאם לתשואת השוק ("בנצ'מארק") הממוצעת בטווח הארוך, כלומר בשלוש השנים האחרונות. הבנצ'מארק שנבחר על ידי מגדל הוא הממוצע המשוקלל של תשואות קופות הגמל שבניהולן של החברות המתחרות בענף, ולצורך החישוב יובאו בחשבון קרנות השתלמות המנהלות נכסים בהיקף הגבוה מ־2 מיליארד שקל. מגדל ציינה כי לא יובאו בחשבון קרנות השתלמות מסלוליות או קרנות ענפיות.

במקרה שלא יימצאו לפחות חמש קרנות השתלמות שיעמדו בקריטריונים הללו, ההשוואה תתבסס על הישגיהן של חמש קרנות ההשתלמות שמנהלות את היקף הנכסים הגבוה ביותר בענף.

הערכת המנהל, שתינתן על ידי מנהלו הישיר של העובד, תיקבע על בסיס פרמטרים איכותיים, וביניהם מסירות לארגון, נאמנות, מקצועיות, עבודת צוות וציות לחוק. לפי שקלול (אותו מגדל לא מפרטת) של הפרמטרים הללו יקבע המנהל את היקף הבונוס שלו יהיה זכאי כל אחד מעובדיו.

כדי למנוע התנגשות בין רצונו של מנהל ההשקעות להשיג את הבונוס לבין האינטרס של חברת הביטוח לבלוט בתשואות, התגמול של מנהל ההשקעות יינתן במונחי משכורות. מגדל קבעה כי התקרה להיקף הבונוס תהיה 10 משכורות של אותו עובד.

בכל מקרה, סך עלות הבונוס של כל עובדי חברת הביטוח לא יהיה גבוה יותר מ־5% מרווח החברה (לפני מס) באותה שנה.

 

אנליסט - התגמול לפי רמת הסיכון

 

איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט , צילום: בועז אופנהיים איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט | צילום: בועז אופנהיים איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט , צילום: בועז אופנהיים

היקף הבונוס באנליסט ניתן בהתאם לרווח התפעולי של החברה, כאשר מנהלי השקעות המתוגמלים לפי התשואות שהשיגו יקבלו את הבונוס על סמך ביצועיהם במשך שלוש שנים לפחות. גם מנהלי השקעות העובדים פחות משלוש שנים יקבלו בונוס, בתנאי שעבדו יותר משנה. מלבד זאת תובא בחשבון גם רמת הסיכון שנקט המנהל לפי מסלול ההשקעה שעליו הוא אמון ובהשוואה לגופים מוסדיים אחרים הפועלים באותו מסלול ובאותה רמת סיכון (כאשר אנליסט קובעת את רשימת הגופים בני ההשוואה).

 

המנהל זוכה לבונוס לפי היקף הנכסים שהוא מנהל, ולפי מדדים איכותיים שונים כגון חוות הדעת של ההנהלה, הציות של המנהל להוראות החוק ולנוהלי החברה ותכונות אישיות כיצירתיות, מנהיגות, מסירות וחדשנות ויכולת פתרון בעיות. 

 

ילין לפידות - התשואה לא רלוונטית

 

לבית ההשקעות ילין לפידות - הנמצא בשליטת לידר שוקי הוןושמנוהל על ידי דב ילין ויאיר לפידות - ישנה מדיניות תגמול אחת לעובדים המועסקים בניהול השקעות ומדיניות אחרת למנכ"לים ולעובדים העוסקים בגיוס לקוחות.

 

לגבי מנהלי השקעות, אם הם זוכים לבונוס, הרי שגובהו נקבע אך ורק לפי שיקול דעתה של ההנהלה בדבר תרומתו האיכותית של העובד ומאמציו. הבונוס גם ניתן בהתאם לרווחיותו הכוללת של בית ההשקעות בלא קשר לתשואת תיק ההשקעות שעליו מופקד המנהל.

עובדים העוסקים בגיוס לקוחות יזכו לשכר בסיס ולעמלות הנגזרות מההכנסות הנובעות מדמי הניהול של הלקוחות שגויסו. הם גם יכולים לזכות בבונוס הנקבע על בסיס פרמטרים איכותיים וכפונקציה של הצמיחה בתחום הפעילות וברווחיותו. 

הראל - אם מפסידים אין מענקים

יאיר המבורגר, יו"ר הראל, צילום: טל שחר יאיר המבורגר, יו"ר הראל | צילום: טל שחר יאיר המבורגר, יו"ר הראל, צילום: טל שחר

בהראל, התגמול האישי מבוסס על עמידה של כלל החברה בדרישות ההון הרגולטורי הנדרש מחברת ביטוח ולא בביצועיה של מחלקה זו או אחרת. יתרה מכך: במקרים של הפסד שנתי לא ישולם מענק, למעט באישור יו"ר הדירקטוריון יאיר המבורגר.

סכום המענקים ייקבע על פי פרמטרים כגון ביצועי חטיבת ההשקעות לעומת מתחרותיה (בשקלול תשואה וסיכון). משך הזמן הרלבנטי לבחינת הביצועים יהיה שלוש שנים, כאשר משקלה של כל שנה יהיה שווה. מעבר לכך, כל עובד יקבל הערכה אישית על תוצאות הפעילות שעליה הוא אחראי.

ההשוואה עם המתחרות תיעשה לפי סוגי המוצרים - פנסיה, ביטוח חיים, גמל ונוסטרו. לכל מנהל ייקבע מראש הגובה המקסימלי של הבונוס שיקבל.

 

מנורה מבטחים - השנה האחרונה היא הכי חשובה

 

התגמול במנורה מבטחים כולל פרמטרים של עמידה ביעדי רווחיות הקבוצה, ביעדי התשואה האבסולוטית של אגף ההשקעות, בביצועים לעומת המתחרות ובתשואות ביחס לבנצ'מארק. מלבד זאת, מנהלי ההשקעות ייבחנו לפי פרמטרים לא פיננסיים כגון עבודה על פי נהלים וציות לחוק.

 

רק מ־2012 יינתנו הבונוסים לפי ביצועי ההשקעות בשלוש השנים האחרונות ובשקלול רמת סיכון שנקבעה מראש. ביצועי השנה האחרונה יזכו למשקל של 40%, והביצועים של שלוש השנים האחרונות יזכו למשקל של 60%. לבונוס תהיה תקרה של כמה משכורות, ורק מי שעבד בחברה לפחות חצי שנה זכאי לבונוס. עובד שעזב את אגף ההשקעות במהלך השנה לא יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה אלא במקרים חריגים ובאישור המנכ"ל.

 

אי.בי.אי - בונוסים לאחר צמיחה צמיחה עקבית

 

מדיניות התגמול של אי.בי.אי נקבעת בהתאם למצבה של החברה ולחוסנה הכלכלי, בתוך הסתכלות קדימה על הגשמת מטרותיה ארוכות הטווח. ככלל, מדיניות חלוקת הבונוסים באי.בי.אי תתבסס על ביצועי ההשקעות בתקופה של שלוש שנים לפחות.

 

ואולם, מועדי התשלום יכולים להיות גמישים ולהינתן בפרקי זמן קצרים יותר משלוש שנים, בכפוף לשיקול דעתה של ההנהלה. הענקת הבונוס תותנה בצמיחה נמשכת ועקבית של פעילות אי.בי.אי ושל היקף הנכסים המנוהלים על ידה. עם זאת, באי.בי.אי בוחרים שלא להגדיר יעדי צמיחה מספריים.

סכום הבונוס עשוי לקחת בחשבון פרמטרים נוספים כגון ותק, מקצועיות, תרומה לחברה, רמת ביצוע לעומת רמת הסיכון, ציות לחוק והקפדה על עבודה בהתאם לנהלים.

 

דש - מבחן ההשקעה: ארבע שנים

 

מנהלי ההשקעות בדש גמל יקבלו בונוס מחלקתי שיתבסס על שלושה פרמטרים: רווחיות החברה; הישגיה בתחום ניהול ההשקעות בתקופה של ארבע שנים (וזאת בשעה ששאר החברות יישרו קו עם הוראות המינימום של הפיקוח והן יסתפקו בבחינת ההישגים למשך תקופה של שלוש שנים); והישגי מחלקת ההשקעות בתחום ניהול ההשקעות בשנה הרלבנטית שאליה מתייחס הבונוס.

 

שני הפרמטרים האחרונים יתייחסו גם לביצועי המתחרות בשקלול מרכיב הסיכון. בין השיקולים שיילקחו בחשבון יהיו גם בונוסים והעלאות שכר קודמות, קנסות שהוטלו על החברה בתחומים שעליהם מופקד העובד והמלצות שקיבל העובד מבעלי המניות או הדירקטוריון. גם בדש טרחו לצרף הבהרה משפטית מקלה שקובעת כי המדיניות ניתנת לשינויים.

 

הפניקס - סיבה לרדוף אחרי מגדל וכלל

 

הפניקס שבשליטת יצחק תשובה קבעה כי מנגנון הבונוס למנהלי ההשקעות יפוקח על ידי ועדה ברשות המנכ"ל, אייל לפידות, מנהל חטיבת המטה והפיננסים, שמעון קלמן, ומנהל ההשקעות הראשי, גדי גרינשטיין. הבונוס ייקבע בהתאם לשכר הבסיס של העובד ובהתאם לתקרות אישיות שייקבעו מראש.

 

צבי סטפק, מנהל ההשקעות הראשי במיטב, צילום: אוראל כהן צבי סטפק, מנהל ההשקעות הראשי במיטב | צילום: אוראל כהן צבי סטפק, מנהל ההשקעות הראשי במיטב, צילום: אוראל כהן

מדיניות החלוקה תתבסס על תקופת מדידה של שלוש שנים, ותתחשב בתשואות ביחס למתחרות העיקריות - מגדל, כלל, הראל ומנורה. בשלוש השנים האחרונות ביצועי ההשקעות של החברה היו חלשים ביחס למתחרים, ועל החברה יהיה להשתפר בהיבט זה. שיקולים נוספים בקביעת הבונוס הם רמת הסיכון בה הושגו התשואות (לפי מדד שארפ יחסי) ורווחיות החברה. לכל עובד יחושב ציון משוקלל לפי הישגיו ביחס לעובדים אחרים וביצועי המחלקה.

 

מיטב - הדרישה: ותק של שנה לפחות

 

תנאי הסף שנקבעו לחלוקת בונוסים במיטב כוללים: עמידה בשיעור רווח מינימלי שנקבע בראשית השנה, וותק של שנה לפחות של מנהל ההשקעות.

 

היקף המענק ייקבע לפי שיקול הדעת של המנהל הממונה ותוך השוואה של ביצועי מנהל ההשקעות להישגי המתחרים.

לכל מנהל השקעות ייקבע ציון סף שיהיה עליו לעבור כדי לקבל מענק. חישוב הציון יתבסס על פרמטרים של תשואה וסטיית תקן.

עבור קופה שבה יירשמו בשנה מסוימת גיוסים נטו של יותר מ־10% או פדיונות של יותר מ־20%, יינתן ציון במקדם 1.2 עבור גיוסים ומקדם של 0.8 עבור פדיונות. 70% מהמענק ישולם במזומן והיתרה בשנתיים העוקבות, בתנאי שבשנים אלה יעלו רווחי החברה על שיעור מינימלי.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות