אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המזל של יגאל זילכה אזל: קווינקו מציגה הפסד עתק של 237 מיליון שקל במחצית 2010

המזל של יגאל זילכה אזל: קווינקו מציגה הפסד עתק של 237 מיליון שקל במחצית 2010

מפעילת בתי הקזינו דיממה ברבעון השני בכל החזיתות: ההכנסות צנחו ב־29% והיא עברה להפסד תפעולי, רפורמת המס ביוון ניפחה את ההוצאות, ההון העצמי נשחק והיא התרחקה מעמידה בהתניות הבנקים. הבעיה היא שהעתיד לא נראה מבטיח יותר

24.08.2010, 08:08 | שניר הנדלר

המשבר הכלכלי העמוק שפקד את יוון ורומניה המשיך לגבות מחיר כבד מבתי הקזינו שבבעלות קווינקוגם ברבעון השני של השנה. הירידה בהכנסות מביקורים בבתי הקזינו והיחלשות שער החליפין של היורו מול השקל הובילו את קווינקו שבשליטת יגאל זליכה להפסד רבעוני כולל של 108.3 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 20 מיליון שקל ברבעון המקביל. מתוך סכום זה, ההפסד המיוחס לבעלי המניות של קווינקו הסתכם ברבעון ב־11.1 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, במחצית הראשונה של השנה הסתכם ההפסד ב־237 מיליון שקל (חלקם של בעלי המניות עמד על 62.3 מיליון שקל), כאשר במקביל, המשקיעים ודאי לא רוו נחת גם מהעובדה שבתקופה זו מניית החברה צנחה ושווי השקעתם נחתך ב־20%.

מדו"חות הרבעון השני עולה כי עיקר ההפסד שקווינקו רשמה נבע מירידה חריפה של 29% בהכנסות נטו (בניכוי מס על מחזור ההימורים) ל־106 מיליון שקל. "הירידה בצריכה הפרטית, הנובעת בין היתר מהמשבר הכלכלי העולמי ככלל ומהמשבר הכלכלי במדינות שבהן פועלת הקבוצה בפרט, הביאה לירידה בהוצאות הפנאי — וכפועל יוצא פגעה גם בהיקף פעילותה של הקבוצה", כותבת קווינקו.

גורם נוסף שפגע בהכנסות הוא עלייה של 23 מיליון שקל בהוצאות המס שחלות על הקזינו בלוטרקי ומס מיוחד שהוטל על רווחי הפרויקטים ביוון ב־2009 — 10.5 מיליון שקל —שבו הכירה קווינקו בדו"חות הרבעון השני של 2010.

הירידה החדה בהכנסות העבירה את קווינקו להפסד תפעולי של 26.2 מיליון שקל. ה־EBITDA (הרווח התפעולי בניכוי מס, פחת והוצאות אחרות) היה שלילי והסתכם ב־4 מיליון שקל, לעומת EBITDA חיובי של 26 מיליון שקל בתקופה המקבילה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני היה שלילי והסתכם ב־24 מיליון שקל.

חורגת מהקובננטים

הירידה בהכנסות וירידת שער היורו מול השקל פגעו גם בשורת ההון העצמי של קווינקו. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ירד ברבעון החולף ב־58 מיליון שקל, והסתכם ב־498 מיליון שקל. בעקבות הירידה בהון, קווינקו הודיעה כי שוב אינה עומדת באמת המידה הפיננסית שעליה התחייבה לבנק לאומי, שמחייבת הון מינימלי של 574 מיליון שקל. בהתניה הנוספת שהציב לה לאומי — לשמור על שיעור הון של לא פחות מ־30% ביחס למאזן — קווינקו עומדת. אם היא לא תגדיל את הונה עד לסוף הרבעון השלישי, צפוי בנק לאומי לדרוש פירעון מיידי של החוב שלו, שהסתכם בסוף הרבעון ב־33 מיליון שקל. לא מן הנמנע שקווינקו תבקש מהבנק לדחות את פירעון החוב במקרה שלא תעמוד באמת המידה הפיננסית בסוף ספטמבר.

התוצאות המאכזבות של קווינקו ודאי לא הוסיפו לאופטימיות של המשקיעים בחברה, אך גם בהסתכלות קדימה, החברה לא מספקת תחזיות טובות מדי. קווינקו מציינת בדו"חותיה כי המשבר הכלכלי באירופה רחוק מלהסתיים. בסוכנות דירוג האשראי S&P מעריכים כי ממוצע הצמיחה הכלכלית בשנים 2010–2013 צפוי לעמוד על 0%, כשרמת התל"ג שנרשמה ב־2008 לא תחזור לפני 2017.

גם תוכנית ההתייעלות של ממשלת יוון, שצפויה לקצץ 30 מיליארד יורו בהוצאות המדינה בשלוש השנים הקרובות, לא צפויה להיטיב עם קווינקו. המע"מ שנגבה במדינה עתיד לעלות ב־2% ל־23%, המס המוטל על הדלק, האלכוהול, והטבק צפוי לעלות ב־10%, והורדה נוספת במשכורות צפויה להעיב על כלכלת יוון בכלל, וכנגזרת על פעילות בתי הקזינו של קווינקו.

קווינקו מציינת כי "קיימת אי־ודאות לגבי זמן הימשכות המשבר הפיננסי ועוצמתו, וכתוצאה מכך יש אי־ודאות גם ביחס להשפעות העשויות לחול על החברה ופעילותה". אם המשבר הפיננסי יימשך על פני תקופה ארוכה יחסית, מזהירים בקווינקו, הדבר ישפיע מהותית על התוצאות הכספיות, ועל הכנסותיה ורווחיה של החברה".

גם היחלשות שער היורו לעומת השקל צפויה להמשיך להעיב על קווינקו גם במחצית השניה של 2010. הרכב הנכסים של קווינקו מקשה עליה להגן על עצמה מפני ירידת המט"ח, מאחר שהשחיקה היא בשווי הנכסים שבבעלותה ולא כתוצאה ממעבר מזומנים והמרתם מיורו לשקל, שעליהם אפשר לבצע פעולות גידור.

פגיעה נוספת שקווינקו צפויה לספוג עלולה להגיע מכיוון תוכניותיה של ממשלת יוון להרחיב את פעילויות ההימורים במדינה. ממידע שהתפרסם בעיתונות ביוון עולה כי על פי טיוטת חוק חדשה, ממשלת יוון מתעתדת לערוך מכרז להפעלת כ־50 אלף מכונות מזל, שימוקמו ברחבי יוון על פי יחס של מכונה אחת לכל 250 תושבים. על פי הכתבה, תנאי הסף שהציבה הממשלה היוונית יתאים למפעיל הלוטו ולהימורי הספורט המקומי היווני. לכן, אם תוכנית זו אכן תצא לפועל, קווינקו עלולה לספוג ירידה בהכנסות בתי הקזינו שהיא מפעילה בלוטרקי וברודוס.

תחרות בשוק ההימורים

איום נוסף המרחף על קווינקו הוא כוונות הממשל ביוון לחוקק חוק המאפשר הפעלת אתרי הימורים באינטרנט. מדו"חות קווינקו עולה כי העיתונות היוונית מפרטת כי קבלת רישיון להפעלת אתרי הימורים תהיה כרוכה בתשלום גבוה, ומספר הרישיונות שיונפקו לא יוגבל. מימוש תוכנית שכזו עלול לפגוע גם בכמות המבקרים בבתי הקזינו שמפעילה קווינקו. עם זאת, החברה מציינת כי בתי הקזינו ביוון התאחדו ופנו למשרדי הממשלה הרלבנטיים כדי להביע את עמדתם בנושא החקיקה החדשה הקשורה לתחום משחקי המזל.

במקביל לירידה בהכנסות, העמקת ההפסדים ואי־הוודאות המרחפת לגבי ביצועיה הכספיים של קווינקו בעתיד הקרוב, גם מאבקיו של בעל השליטה יגאל זילכה באיש העסקים משה בובליל מעסיקים את החברה. בחודש שעבר דרשו חברת קלאב הוטל של בובליל וחברת צוקי בזלת מקווינקו למנות חוקר שיבדוק "עסקאות שנעשו בין החברות־הבנות של קווינקו, המפעילות את בתי הקזינו ברומניה וברודוס, לבין זילכה — לרבות נטילת כספים בידי זילכה או מי מטעמו".

בובליל ושותפיו דורשים לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בקווינקו, שתהיה רשאית ליטול את סמכות הדירקטוריון או מנכ"ל החברה להתקשר עם חוקר שימונה מטעם החברה ויוסמך לפעול בשמה, כדי לאסוף מידע על עסקיה ולנקוט פעולות נוספות. החוקר אמור להביא את ממצאיו בפני אסיפת בעלי המניות.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות