אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ההגבלות על הדירקטוריונים בבנקים ייכנסו לתוקף ב־2012 צילום: גיא אסיאג

ההגבלות על הדירקטוריונים בבנקים ייכנסו לתוקף ב־2012

בנק ישראל פרסם טיוטת הוראה חדשה שמסדירה את עבודת הדירקטוריון ומרחיבה את אחריותו. היישום יבוצע בהדרגה במשך שנתיים

12.12.2010, 09:24 | תומר זלצר

טיוטת הוראה מעודכנת שפרסם בסוף השבוע בנק ישראל מסדירה את עבודת הדירקטוריונים בבנקים במטרה לחזק את עקרונות הממשל התאגידי. הוועדה המייעצת של בנק ישראל תכונס בקרוב כדי לאשר את ההוראה, שתיכנס לתוקף ב־1 בינואר 2012.

ההוראה החדשה מגדירה את אחריות הדירקטוריון לעסקי הבנק ולאיתנותו הפיננסית, וכן הוגדרו תפקידיו המרכזיים. בין תפקידים אלה: התוויית אסטרטגיה ואישור מדיניות ופיקוח על יישומן, התוויית תרבות ארגונית של מקצועיות ויושרה וכן וידוא ציות הבנק לחוקים, לתקנות ולרגולציה.

כדי לחזק את עצמאות הדירקטוריון נקבע כי מספר הדירקטורים החיצוניים יעמוד על לפחות שליש מהחברים. כן נקבע כי לפחות חמישית מהם יהיו בעלי ניסיון בנקאי מוכח ולפחות חמישית יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. חידוש כהונת דירקטור ידרוש אישור מחדש של בנק ישראל שיכלול בדיקת נאותות שתוודא היעדר ניגודי עניינים.

בנוסף מגדירה ההוראה שורת תאגידים בתחום שוק ההון שבהם אסור יהיה לדירקטור בבנק לכהן במקביל, ובהם קרן נאמנות, קופת גמל, חברת ביטוח, חברת ניהול תיקים, חברת חתמות ועוד.

חברי הדירקטוריון יידרשו להימנע ממעורבות בניהול השוטף של הבנק ולא יכהנו כדירקטורים גם בחברות־הבנות של הבנק. כמו כן ייאסר עליהם לפנות לעובדי הבנק בנושאים עסקיים שלא במסגרת ישיבות הדירקטוריון או להיות נוכחים בדיונים עם לקוחות הבנק ובישיבות הנהלה, למעט בדיונים העוסקים באסטרטגיה הכוללת של הבנק.

בנוסף יידרש הדירקטוריון לנסח ולאשר מדיניות אשראי מפורטת ולצמצם את עיסוקו באישורי אשראי רק לעסקאות החורגות מהמדיניות שנקבעה.

הבנקים נדרשים להציג לפיקוח על הבנקים תוכנית מסודרת בעניין עד ה־1 ביולי 2011, והם יורשו ליישם את התוכנית באופן הדרגתי על פני שנתיים. 

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות