אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רשות ניירות ערך מתנגדת נחרצות להסדר הנושים של פירסטרים

רשות ניירות ערך מתנגדת נחרצות להסדר הנושים של פירסטרים

לטענת הרשות ההסדר המוצע כולל חלוקה אסורה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 לחוק החברות

27.12.2010, 14:06 | גולן חזני

עמדת הרשות הוגשה שלשום לשופטת דניה קרת-מאיר וממנה עולה תמונה אגרסיבית כנגד החברה ובעלי השליטה בה, גל ארז ועופר עמיר.

עמדת הרשות, שנכתבה על ידי עו"ד אופיר איל, מתייחסת בעיקרה לפגמים שנפלו בבקשה ובהליך אותו מנסה החברה להשלים מההיבט של תקינות ההסדר לפי חוק החברות ותקנות ההסדר, ומההיבט של גילוי נאות וכדין לבעלי המניות של החברה.

"העמדה הראויה היא שכשגוף מבצע עבירה פלילית, יש להעמידו לדין", כתב עו"ד איל. "מתן 'חסינות' מראש לחברה כנגד כל הליך פלילי עתידי וזאת ללא בדיקה וללא חקירה מנוגדת לאינטרס הציבורי להביא לדין עבריינים - ואינה מתיישבת עם החשיבות אותה יש לייחס למיצוי הדין עם עבריינים".

לטענת הרשות ההסדר המוצע כולל חלוקה אסורה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 לחוק החברות, וזאת מבלי לבקש את רשותו של בית המשפט.

בעמדת הרשות נכתב עוד כי ההסדר המוצע "מתבקש לפטור את נושאי המשרה בחברה, נותני השירותים לחברה, יועצה המשפטי ורואי החשבון שלה מתביעות משפטיות מבלי שפורטה הצדקה לכך".

רשות ניירות ערך טוענת כי אין הצדקה להפקיע את זכות התביעה של בעלי המניות גם בנוגע לעילות תביעה ידועות וגם בנוגע לעילות תביעה לא ידועות, וכלפי נותני שירותים של החברה, שלא בהתאם לדין.

לטענת הרשות, מדובר "בסעיף לא סביר שאינו חלק אינטגרלי מההסדר, אלא נשתל בתוכו כדי להטיב עם גומרים המקורבים לחברה. מנגד, מדובר בסעיף שפגיעתו בזכויות היסוד של בעלי המניות (זכות הגישה לערכאות) מיידית, ברורה ועולה על הנדרש ושכלל אינו עומד בדרישות חוק החברות".

הדברים הקשים של עו"ד אופיר איל קיבלו ביטוי גם בטענה נוספת של הרשות ממנה עולה כי ההסדר המוצע מבקש לפטור את החברה מהליכים פליליים על אף שמתן פטור כזה אינו ראוי ולדעת הרשות אינו נכלל בסמכויותיו של בית המשפט.

בנוסף טוענת רשות ניירות ערך כי ההסדר חסר פרטים מהותיים הנדרשים בהתאם לדין כגון פוליסת הביטוח שהחברה מתכוונת לרכוש. רשות ניירות ערך טוענת עוד כי ההסדר אינו עומד בתנאים החיוניים שנקבעו בדין לביצוע הצעת רכש לפי סעיף 350.

כעולה מתגובת הרשות "אך בעניינו אין שום אינדיקציה בכך שדירקטוריון החברה בחן את ההסדר המוצע עבור בעלי המניות, גם בהסדר המוצע באופן כלשהו או הציג לבעלי המניות עמדה או מידע כלשהו בנוגע להסדר המוצע". בהמשך טוענת רשות ניירות ערך כי מדובר "ההסדר המוצע אינו מסוים דיו, מעורפל וזאת בקשר לאלמנט המשמעותי ביות לבעלי המניות - התמורה".

רשות ניירות ערך טוענת כי, "הבקשה אינה מפרטת באופן ראוי ומלא את מהותה של התביעות התלויות ועומדות כנגד החברה ואינה מציגה ניתוח של החשיפה האפשרית לאור תביעות אלו".

בסיכום דבריו כתב עו"ד איל: "ההסדר המוצע במתכונתו הנוכחית פסול כיון שהוא כולל חלוקה אסורה שאינה עומדת בתנאי חוק החברות, הוא מתיימר לתת פטור רחב יתר על המידה מתביעות משפטיות, הוא מתיימר לתת לחברה פטור מהליכים פליליים על אף שמתן פטור כזה לעמדת הרשות אינו ראוי ואינו נכלל בסמכותו של בית המשפט הנכבד במסגרת סעיף 350".

עוד נטען בעמדת הרשות כי: "ההסדר המוצע מטיל על החברה לשלם עבור תביעות שהוגשו כנגד נותני שירותים לחברה. בקשת החברה אינה מפרטת את תנאי פוליסת הביטוח שהחברה מתכוונת לרכוש במסגרת ההסדר השני. המנגנון לאישור ההסדר המוצע אינו כדין".

התלונה לרשות לני"ע הוגשה לפני מספר שבועות על ידי עוה"ד תומר ברם ממשרד ברם, דחוח ושות' המייצג 27 בעלי מניות בחברה. "מדובר בתגובה חסרת תקדים בתקיפותה ובהתנגדותה של רשות ניירות ערך להסדר נושים שחברה ציבורית מגישה לבית משפט", אומר עוה"ד ברם.

"יש פה אמירות מאוד חדות וברורות נגד החברה ובעלי השליטה שלה. רשות ניירות ערך קיבלה את כל הטענות שלנו ומוסיפה טענות משלה מדוע אסור בתכלית האיסור לקבל את הבקשה של החברה ומדוע היא מתנגדת בכל תוקף להצעה של החברה".

לאחרונה הגיש עו"ד ברם התנגדות בעלי מניות בחברה להסדר נושים בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה. בבקשה נטען כי הסדר הנושים בוצע במחטף, רק לאחר שהחברה, בעלי השליטה בה - גל ארז ועופר עמיר - וכן נושאי המשרה שלה הבינו כי בכוונת יתר בעלי המניות לפעול למיצוי זכויותיהם.

כזכור, פירסטרים היא חברה פרטית שגייסה עשרות מיליוני שקלים על סמך תשקיף שפרסמה בשנת 2007. החברה פרסמה בתשקיף כי היא עוסקת, באמצעות חברות בת, בתחום המחקר והפיתוח של מוצרי תוכנה וחומרה. בפרק זמן קצר יחסית, איבדה החברה למעלה ממחצית הכספים שגייסה וזאת ללא כל התקדמות משמעותית בפיתוח המוצרים שלשמם גיוסו הכספים מהמשקיעים.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות