אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
השורה התחתונה: 4 המלצות קנייה ושורט אחד לאג"ח לא מדורגות צילום: אלבטרוס

השורה התחתונה: 4 המלצות קנייה ושורט אחד לאג"ח לא מדורגות

ארבע אג"ח שהתשואה הגלומה בהן מפצה על הסיכון ואחת שלא כדאי לגעת בה - אג"ח ד' של טאואר

25.01.2011, 07:44 | רימונה פרקש ברוך

1. פאנגאיה אג"ח 3

ממליץ: אלון מימון

פאנגאיה היא חברת נדל"ן יזמית, בעיקר למגורים, נכסים מסחריים ונדל"ן מניב בחו"ל. חלק מנכסי החברה מנוהל בקבוצות רכישה, ובגינם היא מקבלת דמי ניהול ושדרכם היא מקטינה את הסיכון התפעולי והפיננסי.

הדמיית בניין המשטרה של פאנגאיה הדמיית בניין המשטרה של פאנגאיה הדמיית בניין המשטרה של פאנגאיה

הסיכוי: במהלך אוקטובר 2010 הנפיקה החברה סדרת אג"ח צמודות למדד (סדרה 3) בהיקף של 50 מיליון שקל. האג"ח נושאות ריבית של 6.7% ונפרעות בשישה תשלומים שנתיים, החל מ־2012. לאג"ח ביטחונות טובים בדמות שעבוד ראשון ויחיד על מניות החברה־הבת ("הצלחת השרון") ושעבוד שלילי על הנכסים הנמצאים בבעלותה, כשבנוסף קיימות התניות פיננסיות בנוגע לחלוקת דיבידנד ויחס הון למאזן. המשך שיווק של הקרקע בפרויקט "הצלחת השרון" במחירים דומים לאלו ששררו בתחילת 2010 עשוי להביא רווחי הון למחזיקי האג"ח מעבר לתשואה השוטפת.

הסיכון: הקרקע בפרויקט "הצלחת השרון" נמצאת בהליכי שינוי ייעוד, תהליך שעשוי להימשך שנים רבות. כישלון בתהליך עשוי להוריד את מחיר האג"ח עד לפדיון.

הכותב הוא אנליסט בפעילים

השורה התחתונה: המשך שיווק פרויקט "הצלחת השרון" של פאנגאיה ייטיב את מצבם של בעלי האג"ח שגם כך נהנים מריבית גבוהה יחסית.

2. ב. יאיר אג"ח 2

ממליץ: אודי קושל

ב. יאיר, שבשליטת משפחת ביטון, פועלת בתחומי הנדל"ן למגורים והנדל"ן המניב. עיקר פעילותה של החברה בישראל ומקצתה במזרח אירופה. לחברה הון עצמי של כ־176 מיליון שקל. האג"ח המומלצת של החברה מסדרה 2 צמודה למדד, בעלת מח"מ של שש שנים ונושאת תשואה של 3.25% האג"ח.

יאיר ביטון, בעל השליטה בב.יאיר, צילום: אבנר צרפתי יאיר ביטון, בעל השליטה בב.יאיר | צילום: אבנר צרפתי יאיר ביטון, בעל השליטה בב.יאיר, צילום: אבנר צרפתי

הסיכוי: להבטחת פירעון האג"ח קיים שעבוד ראשון על קניון הפסגה בירושלים, שמאוכלס ב־95%. שווי הנכס הוערך ב־156 מיליון שקל ב־2009. שווי הנכס עומד ביחס של 185% לחוב. הבטוחה הזו אינה משתנה בעת פירעונות חלקיים של האג"ח, ולכן גדל יחס הבטוחה ליתרת החוב לאחר כל תשלום קרן של האג"ח והחברה אינה יכולה להחליף את הבטוחה. האיתנות הפיננסית של החברה השתפרה בתקופה האחרונה לאור מימוש נכסים וכמו כן היא גייסה הון נוסף באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה 3 והנפקה שביצעה לאחרונה (סדרה 7).

הסיכון: בשל הבטוחה הקיימת להבטחת פירעון האג"ח קשה למצוא סיכון מהותי בהשקעה באג"ח 2, אלא בפגיעה חמורה בנכס.

הכותב הוא אנליסט במגדל שוקי הון

השורה התחתונה: יחס הביטחונות לחוב של ב. יאיר מקטין משמעותית את הסיכון בהשקעה באג"ח 2 של החברה ומגדיל את האטרקטיביות שלה.

3. מליבו אג"ח א'

ממליץ: דורון שמר

חברת מליבו עוסקת באיתור, ייזום ופיתוח נדל"ן למגורים בעיקר באזור טורונטו שבקנדה. לחברה שישה פרויקטים, חמישה למגורים ואחד למשרדים. מיום היווסדה ב־2002 סיימה החברה שלושה פרויקטים בהצלחה.

הסיכוי: החברה מציגה גירעון בהון העצמי, אך להערכתנו, עם ההכרה ברווח בפרויקטים במהלך השנים 2011–2013, ישתפר מצבה המאזני.

טורונטו. אזור הפעילות של מליבו, צילום: shutterstock טורונטו. אזור הפעילות של מליבו | צילום: shutterstock טורונטו. אזור הפעילות של מליבו, צילום: shutterstock

לחברה סדרת אג"ח בהיקף של כ־85 מיליון ע"נ. האג"ח צמודות למדד ומשלמות ריבית שנתית של 6.2%. האג"ח של החברה מהווה מעין מימון מזנין לפרויקטים של נדל"ן למגורים באזור טורונטו שבקנדה. שוק הנדל"ן למגורים בקנדה מאופיין בסיכון נמוך יחסית לאור מאפייניו השונים ולא סבל מירידת מחירים במשבר האחרון. תחת תנאי שוק רגילים החברה צפויה לייצר רווח מספק מהפרויקטים כדי לשרת את החוב.

הסיכון: עיתוי תזרימי המזומנים עשוי לפגוע בהחזר התשואה, אבל התשואה, בגובה של 12%, יותר ממפצה על כך.

הכותב הוא מנהל דסק אג"ח קונצרני בכלל פיננסים

השורה התחתונה: למרות הסיכון הגבוה יחסית שנושאות האג"ח של מליבו, גובה התשואה - 12% - ואזור הפעילות היציב מפצים על כך.

4. דלק אנרגיה אג"ח ד'

ממליץ: יריב יוריסטה

דלק אנרגיה היא בעלת השליטה בדלק קידוחים ואבנר יהש, שבבעלותן מאגר הגז הפעיל ים תטיס, מאגרי הגז תמר ודלית ואחזקה במאגר הגז הפוטנציאלי הגדול לווייתן. כמו כן היא מחזיקה בחברות נוספות בחו"ל המצויות בשלבי חיפוש והפקה של נפט וגז.

היקף האג"ח הסחירות של החברה עומד על כ־1.11 מיליארד שקל, ומולן ניתן לבעלי אג"ח שעבוד ראשון על יחידותיה בשותפויות הגז דלק קידוחים ואבנר בשיעור של כ־130% ביחס לגובה החוב לאורך כל חיי האג"ח.

אסדת הקידוח בתגלית תמר, צילום: אלבטרוס אסדת הקידוח בתגלית תמר | צילום: אלבטרוס אסדת הקידוח בתגלית תמר, צילום: אלבטרוס

הסיכוי: חישוב פשוט מעלה כי שווי אחזקות החברה בשותפויות הגז גבוה מ־7.7 מיליארד שקל, ואילו שווי יחידות ההשתתפות המשועבדות לבעלי האג"ח הנו כ־1.44 מיליארד שקל. כך שגם בסיטואציה של ירידה חדה של עד כ־80% בשווי שותפויות הגז, שווי אחזקות החברה בשותפויות הגז יהיה גבוה משווי החוב לבעלי אג"ח.

הסיכון: ירידת ערך משמעותית של השותפויות עקב הכבדת הרגולציה עשויה לפגוע בשווי הביטחונות לבעלי האג"ח.

הכותב הוא אנליסט ברוטשילד.

השורה התחתונה: כל עוד אין פגיעה משמעותית בשותפות בקידוחי הגז, גובה הבטוחות של דלק אנרגיה מספק ביטחון לבעלי האג"ח.

5. שורט טאואר אג"ח ד'

ממליץ: קובי שגב

טאואר סמיקונדקטור עוסקת בייצור ומכירה של מוליכים למחצה בארה"ב, ישראל, אסיה ואירופה. בנוסף מספקת החברה שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון, פתרונות לייצור שבבים מעורבי אותות, מוצרי תקשורת לניהול ספקים וחיישנים לצילום דיגיטלי.

הסיכון: החברה מפסידה כסף מדי שנה זה יותר מעשור, רוב מוצריה מפגרים מבחינה טכנולוגית ואין לה יתרונות תחרותיים אמיתיים מול המתחרות בעולם. החברה לא משקיעה בעתיד (FAB מתקדם) ולכן איננה יכולה לחזק את מעמדה בענף, לגדול ולהתפתח ורוב מוצריה הגיעו לשלבים האחרונים במחזור חיי המוצר.

ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר , צילום: עמית מגל ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר | צילום: עמית מגל ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר , צילום: עמית מגל

לחברה היסטוריה של הסדרי חוב שבמסגרתם בוצעו גם תספורות הן לבנקים, הן לבעלי האג"ח והן לבעלי העניין בחברה.

אג"ח ד' מציג תשואה לפדיון של 3.8% במח"מ 3.2. תשואה זו נמוכה יחסית לסיכון העסקי של החברה ולהיסטוריה שלה ובהשוואה לאג"ח אחרות בשוק.

הכותב הוא מנכ"ל יובנק קרנות נאמנות

השורה התחתונה: יותר מעשור של הפסדים והיסטוריה של הסדרי חוב לא מצדיק את התשואה הנמוכה שבהן נסחרות האג"ח של טאואר

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות