אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
HOT נחשפת: 288 א' לקוחות טריפל; מצבת כוח האדם צומצמה בכ-1,000 איש צילום: שמואל נחמני

HOT נחשפת: 288 א' לקוחות טריפל; מצבת כוח האדם צומצמה בכ-1,000 איש

החברה מתכוונת לגייס עד מיליארד שקלים בהנפקת מניות, אג"ח ואופציות ובתוך כך פנתה למשרד התקשורת בבקשה לספק שיחות לחו"ל

28.02.2011, 07:32 | גילעד נס

חברת הכבלים HOT פרסמה הלילה (א') תשקיף מדף, לקראת מהלך פיננסי ענק שיכלול גיוס באמצעות הנפקת מניות, אג"ח ואופציות, בסכום כולל העשוי להגיע עד למיליארד שקלים.

על פי תשקיף המדף, HOT מתכוונת להנפיק עד 100 מיליון מניות של החברה, עד 3 סדרות של אג"ח, עד 2 סדרות של אג"ח להמרה, ועד 7 סדרות של אופציות. חברת מידרוג העניקה דירוג של A1 ל-HOT לקראת הנפקת המכשירים הפיננסיים הנ"ל.

את דו"חותיה לרבעון הרביעי של 2010 ולשנת 2010 כולה צפויה HOT לפרסם ב-9 במרץ. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הציגה החברה הכנסות בסך 2.4 מיליארד שקל, רווח גולמי בסך 655 מיליון שקל, ורווח נקי בסך 60 מיליון שקל.

תשקיף HOT חושף, בין השאר, כי בסוף חודש ינואר פנתה החברה למשרד התקשורת בבקשה לקבל רישיון להעניק שירותי שיחות בינלאומיות, בנוסף לשירותי הטלוויזיה, האינטרנט והטלפוניה שהיא מספקת למנוייה כיום, ולשירות קישוריות האינטרנט (ISP) שהיא מתכוונת להציע בחודשים הקרובים.

בכוונת HOT גם לפעול בתחום הסלולר, ככל הנראה באמצעות שיתוף פעולה בינה לבין מירס, המוחזקת בידי בעל השליטה ב-HOT, פטריק דרהי. עוד חושף התשקיף כי לחברה 288 אלף מנויי טריפל (טלוויזיה, אינטרנט וטלפון), בעוד ש-406 אלף ממנויי החברה מנויים על שירותי הטלוויזיה בלבד, 216 אלף מנויים על שירותי האינטרנט בלבד, ו-103 אלף מנויים על שירותי הטלפוניה בלבד. בסך הכל פועלת החברה מול כמיליון מנויים לשירותיה השונים.

HOT העסיקה נכון לסוף הרבעון השלישי של 2010 כ-5,000 עובדים, מתוכם כ-4,070 במשרה מלאה. בסוף שנת 2009 עמד מספר העובדים על 5,954. צהחבר הנמסר כי "מצבת כוח האדם צומצמה בכ-1000 איש". לטענת החברה החוזים של אותם עובדים לא הוארכו, אך איש מהם לא סיים את עבודתו טרם זמנו

בסוף שנת 2008 עמד מספר העובדים על 5,571 וב-2009 גייסה החברה מאות עובדים בעיקר במשרות טכנאים ונציגי שירות לקוחות. הצמצום במצבת כוח האדם בשנת 2010 נבעה בעיקר מהקטנת הצורך בפעילות תמיכה בתקלות, עקב שידרוג הממירים בקרב הלקוחות.

דרהי ממתין לאישור משרד התקשורת, לאחריו ישלוט בכ-66% מהחברה

 

הון המניות הרשום של החברה הוא 150 מיליון מניות שערכן הנקוב הינו שקל לכל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של HOT עומד כיום על כ-76.1 מיליון מניות שערכן הנקוב של כל אחת הינו שקל. על פי התשקיף, בשלוש השנים האחרונות מימשו עובדי החברה כ-525 אלף אופציות, כאשר מחיר המימוש הממוצע עמד על 30.58 שקל למניה בשנת 2008, 36.8 שקל למניה ב-2009 ו-37.85 שקל למניה בשנת 2010.

בסוף הרבעון השלישי של 2010 עמדה יתרת הרווחים הניתנת לחלוקה ב-HOT על 119 מיליון שקל. החברה לא חילקה עד כה דיבידנד, עקב חובה הגדול לבנקים, אך בחודשים האחרונים הגיעה HOT להסדר אשראי חדש מול הבנקים המלווים, שיאפשר לה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה.

בעל השליטה בחברה הוא פטריק דרהי, המחזיק כיום בכ-44.72% ממניותיה (ללא דילול), כאשר ידיעות תקשורת מחזיקה בכ-16.78% מהמניות, משפחת פישמן מחזיקה בכ-12.6% מהמניות, והשאר מוחזק בידי עובדי החברה והציבור.

בחודש אוקטובר האחרון סוכם בין דרהי לפישמן כי האחרון ימכור כ-6% ממניות HOT לדרהי תמורת 54.5 שקל למניה. כמו כן סוכם בין דרהי לידיעות תקשורת כי הצדדים מעניקים זה לזה אופציות הדדיות לרכישת כ-13.1% ממניות HOT המוחזקות בידי ידיעות תקשורת במחיר שלא יעלה על 65 שקלים למניה, במהלך חודש יוני 2011. דרהי עצמו ירכוש בקרוב כ-2% ממניות HOT באמצעות הקצאה פרטית שתבצע עבורו HOT, לאחר שזו אושרה בידי דירקטוריון החברה ובעלי מניותיה.

כל שלוש העסקאות (מול ידיעות תקשורת, קבוצת פישמן וההקצאה הפרטית עבור דרהי) זכו לאישור הרשות להגבלים עסקיים, אך ממתינות לאישור המועצה לשידורי כבלים ולווין ומשרד התקשורת. לאחר שיתקבלו האישורים הנותרים והעסקאות תושלמנה, יחזיק דרהי בכ-65.9% ממניות HOT, קבוצת פישמן בכ-6.61%, וידיעות תקשורת בכ-3.59%.

למנכ"ל החברה, הרצל עוזר, הוקצו כ-1.06 מיליון אופציות בעת שהחל במילוי תפקידו בחודש דצמבר 2008, ועד כה מימש עוזר 150 אלף אופציות ותמורתן קיבל כ-54.6 אלף מניות של HOT.

הגעה להסדר אשראי חדש תאפשר חלוקת דיבידנדים

בדצמבר 2010 הגיעה HOT להסכם עקרוני עם בנק הפועלים ובנק לאומי על מימון מחדש של האשראי הבנקאי שהועמד לה בעבר, ועל פי ההסכם החדש תוקצה לה מסגרת אשראי של עד 3.4 מיליארד שקל, כאשר נכון למועד פרסום התשקיף עומדת מסגרת האשראי הנוכחית שלה על כ-2.7 מיליארד שקל.

הסכם זה, שטרם נחתם, יאפשר לחברה לחלק עד 500 מיליון שקל כדיבידנד עד לסוף שנת 2011, ותוכל גם לחלק דיבידנדים בעתיד, כל עוד לא יפחת הונה העצמי מ-600 מיליון שקל.

בסוף הרבעון השלישי של 2010 עמד הונה העצמי של HOT על כ-1.46 מיליארד שקלים, כאשר הגירעון בהון החוזר באותה תקופה עמד על כמיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי של 2009. הגירעון הנוכחי כולל אשראי בנקאי בסך 207 מיליון שקל ואשראי ספקים וזכאים נטו בסך 820 מיליון שקל. בנוסף, חובה הבנקאי ארוך הטווח של HOT עמד בסוף הרבעון השלישי של 2010 על כ-2.3 מיליארד שקל.

HOT מחזיקה בכ-0.9% ממניות חברת פרטנר, כאשר שוויה של האחזקה, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2010, עומד על כ-85 מיליון שקל. אחזקתה של החברה במניות פרטנר נגזרה מהיותה חלק מ"הקבוצה הישראלית" שנדרשה להיות משולבת כבעלת מניות מיעוט בפרטנר בעת קבלת הרישיון של האחרונה, על פי דרישות משרד התקשורת. במשך השנים מכרו בעלי האחזקות האחרים את מניות פרטנר שבידיהם.

ההכנסה מהטלוויזיה והאינטרנט עולה, מהטלפוניה יורדת

ההכנסה הממוצעת החודשית למנוי טלוויזיה דיגיטלי עמדה בסוף הרבעון השלישי של 2010 על 220.2 שקל, ואילו מנוי אנלוגי שילם בממוצע באותה תקופה 124.3 שקל. מבין כ-895 אלף מנויי הטלוויזיה של החברה בסוף הרבעון השלישי, היו כ-770 אלף מהם מנויים דיגיטליים (87% מכלל המנויים), וכ-126 אלף היו מנויים אנלוגיים. החברה פועלת לצמצום מספר המנויים האנלוגיים, על מנת להגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח, ולייעל את הרשת שלה.

על פי התשקיף, כ-11% מלקוחותיה של HOT בתחום הטלוויזיה הצטרפו אליה בשנה האחרונה, ושיעור דומה של מצטרפים חדשים נרשם בשנת 2009. כ-59% מהמנויים מצויים בחברה יותר מ-4 שנים. כ-97% ממנויה הינם מנויים פרטיים, וכ-3% הינם לקוחות עסקיים (המחזיקים ביותר מ-30 ממירים), בהם בתי אבות, קיבוצים, משטרת ישראל, משרד הביטחון, בתי מלון וכדומה.

בתחום הטלפוניה משרתת HOT, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2010, כ-594 אלף קווים פעילים, כאשר ההכנסה החודשית הממוצעת מכל קו עמדה בסוף אותו רבעון על 84 שקל, לעומת 85 שקל בשנת 2009 ו-87 שקל ב-2008. לחברה היו 794 אלף מנויי אינטרנט מהיר, וההכנסה החודשית הממוצעת ממנויים אלו עמדה על 52 שקל, לעומת 49 שקל ב-2009 ו-45 שקל ב-2008.

בסוף הרבעון השלישי של 2010 היוו לקוחות פרטיים כ-83% ממנויי הטלפוניה של HOT וכ-93% ממנויי האינטרנט שלה. כרבע מהלקוחות בתחום הטלפוניה וכ-19% מתחום האינטרנט הצטרפו לחברה בשנה האחרונה.

החברה חשופה לתשלום מס "בסכומים משמעותיים"

 

ב-HOT מציינים כי בשל הרוויה בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל, לא נרשמת עליה במספר המנויים לשירותים אלו בשנים האחרונות, והחברה אף מאבדת מנויים לאור התחרות מול yes והשידורים הדיגיטליים החופשיים (מערך עידן פלוס, שידורי ה-DTT, של הרשות השניה). מאידך, ההכנסה הממוצעת למנוי הולכת וגדלה, בזכות מעבר מנויים משירות אנלוגי לשירות דיגיטלי, והאפשרות לרכוש ערוצים ותכנים נוספים בשירותי ה-VOD.

החברה מחזיקה כיום בכ-60.7% משוק הטלוויזיה הרב ערוצית ולקראת סוף השנה צפויה HOT להשיק ממיר מקליט התומך באיכות שידור והקלטה HD מתוצרת חברת ת'ומסון, בעוד כיום היא מספקת למנוייה מכשיר נפרד להקלטה ומכשיר נפרד לצפיה בתוכן HD.

בחברה חוששים כי היעדר רגולציה על ספקי וידאו הנעזרים ברשת האינטרנט עלולה להשפיע באופן מהותי על עסקיה. כזכור, צוות מיוחד של משרד התקשורת והמועצה לשידורי כבלים ולווין דן מאז יולי 2009 בנושא הרגולציה על שידור תכני וידאו באינטרנט, אך טרם הציג את מסקנותיו. ב"כלכליסט" פרסמנו כי הצוות עתיד להכריז כי בכוונתו להשית רגולציה כלשהי על תכנים אלו באינטרנט, אך היקפה ותנאי המדוייקים יקבעו בנפרד בידי המועצה לכבלים ולווין והרשות השניה.

איום כלכלי נוסף הוא תביעה כנגד החברה שהגישה אקו"ם, בגין הפרה לכאורה של זכויות יוצרים. HOT הפרישה בדו"חותיה סך של 324 מיליון שקל בגין תביעה זו, לאחר שבורר שמונה להכריע בתביעה פסק כנגדה, אך החברה הגישה ערעור על קביעתו.

החברה אף מצויה כיום בדיונים עם רשות המיסים באשר לשומות שהוצאו לחברה בגין השנים 2006-2008, ובאם תשית עליה רשות המיסים את כל שיעור המיסים המעודכנים לשנים אלו, תידרש HOT לשלם מס בהיקף של 120 מיליון שקל, ועליו תוספת ריבית והצמדה. החברה אף חשופה לתשלום מס ב"סכומים משמעותיים", כהגדרתה, לשנת 2009, ונושא זה טרם נידון בינה לבין רשות המיסים.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות