אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אין פיקוח על התמריצים לעובדים בחברת החשמל צילום: אפי שריר

אין פיקוח על התמריצים לעובדים בחברת החשמל

מבקר המדינה: כ-400 מיליון שקל בשנה מוציאה חברת החשמל על תמריצים ל-12 אלף עובדיה, אך לא רק שאין פיקוח על כך מצד האוצר, גם הדירקטוריון עצמו מתעלם

17.05.2011, 16:00 | מיקי פלד

משרד האוצר וחברת החשמל עצמה אינה מפקחת כראוי על שכר העידוד הניתן לעובדיה, הזוטרים והבכירים כאחד, כך כותב מבקר המדינה. החברה משלמת שכר עידוד לכל אחד מ-12 אלף עובדיה, והוא נכלל בשכרם החודשי. סכומי התשלומים בעבור שכר עידוד עומדים על כ-400 מיליון שקל בשנה, כ-10% מעלות השכר בחברת החשמל.

המבקר מצא כי רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר לא מקיימת מעקב סדיר על תהליך קבלתן של ההחלטות בנושא שיטות שכר עידוד בחברה וגם הממונה על השכר במשרד לא דרש מחברת החשמל להציג את הרכיב כסעיף נפרד. למעשה, גם דירקטוריון החברה, בניגוד להחלטתו מ-2005, אינו מקבל דיווח שוטף בנושא מאז 2007.

המבקר מצא עוד, כי לכ-3,300 מעובדי חח"י בשנת 2009 (כ-26%) שילמה החברה שכר עידוד לפי שיטות שהוחלו לפני שנת 2000, והראשונות שבהן לא עודכנו זה 35 שנה. באגף כוח האדם בחברה לא טרחו כל הזמן הזה להכין תחשיב של העלות והתועלת הצפויות לחברה מהחלתן של שיטות שכר עידוד חדשות.

המבקר כותב, כי בכל הנוגע לעובדים הבכירים בחברה, המצב אינו טוב יותר. מספר העובדים הבכירים עמד ב-2009 על 170, כאשר מערכת חישוב השכר שלהם נפרדת מזו של שאר עובדי החברה, ושיעור שכר העידוד שלהם מחושב גם הוא במערכת חישוב שכר עידוד נפרדת מזו של שאר העובדים ומוזן למערכת השכר שלהם.

מתוך קבוצת הבכירים, כ-100 בעלי הדרגות הגבוהות ביותר מקבלים תוספת חריגה לשכר העידוד, וזו לא קיבלה את אישור הדירקטוריון. התוספת הסתכמה בכ-373 אלף שקל ב-2009. לפי המבקר, מנכ"ל החברה בתחילת העשור, רפי פלד, הורה להוסיף ולשלם תוספת זו גם במקרים שבהם הקריטריון שנקבע לתשלום אינו מתקיים. פלד השיב למבקר כי "איני זוכר את הדיון והמסמך אך הוא מדבר בעד עצמו. לא זכור לי אם היה טיפול המשך שלי בנושא".

חברת החשמל:

מחברת החשמל נמסר בתגובה, כי "החברה מקבלת את הערותיו של מבקר המדינה. מאז קבלת טיוטת הדוח בסוף שנת 2010, פועלת החברה ליישומן של ההמלצות , על מנת לאפשר המשך פעולה ופיקוח אפקטיבי בכל הנוגע לתשלום שכר העידוד לעובדי החברה.

"יודגש, כי העיגון הנורמטיבי לתשלום שכר העידוד בחברת החשמל נמצא בהסכם קיבוצי משנת 1957. קבלת החלטות בכל הנוגע לתשלום שכר העידוד דורשת הסכמה בין נציגי ההנהלה וארגון העובדים. כך, בחלק מהמקרים, עודכנו שיטות שכר העידוד שהונהגו לאורך השנים. ואולם, חלק מהמקרים לא שונו, בשל התנגדות ארגון העובדים.

"במסגרת מדיניות החברה ליישום המלצות המבקר, התקיים ב-24 בפברואר 2011 דיון בדירקטוריון בטיוטת דו"ח המבקר, ובמסגרתו נתקבלו ההחלטות הבאות:

"הדירקטוריון יקיים מדי שנה דיון בכל הנוגע לתשלום שכר העידוד לעובדי החברה לשם מעקב אחר תקינות תשלום זה.

"כל שינוי שיחול בנוגע לתשלום שכר העידוד בחברה יובא לאישור הדירקטוריון, רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר במשרד האוצר.

"הנהלת החברה תפנה להסתדרות העובדים הכללית לקביעת מנגנון הכרעה מוסכם במקרים בהם מתגלעות מחלוקות בין ההנהלה וארגון העובדים בנוגע לתשלום שכר העידוד בחברה.

"ייבחן תוקפו של תשלום גורם עמידה ביעדים לקבוצה של כ-100 עובדים בכירים בחברה.

"בנוסף, יו"ר הדירקטוריון והנהלת החברה הנחו את הגורמים האמונים על תשלום שכר העידוד לבדוק כי אכן שכר העידוד ניתן למטרות תימרוץ ולעדכן את היעדים לגורמי האיכות הרלוונטיים לתשלום שכר העידוד עד סוף שנת 2011. במקומות בהם השיטות לתשלום שכר עידוד נבחנו ונמצא כי הן מיושנות- פעלה החברה בעבר ופועלת גם כיום לעדכונן".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות