אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הערת "עסק חי" לקמן: הבנק קיבל שיעבוד על מניות מנדלסון

הערת "עסק חי" לקמן: הבנק קיבל שיעבוד על מניות מנדלסון

קמן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי 4.6 מיליון שקל, לעומת 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. רגינה אונגר, מנכ"ל קמן: "ממשיכים לממש אחזקות שאינן בליבת העסקים"

31.05.2011, 09:44 | שהם לוי

קמן אחזקות הציגה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2011 ומהם עולה כי למרות ההבנות עם מחזיקי איגרות החוב, מניות מנדלסון שבשליטת קמן מים (100%) שועבדו לתאגיד בנקאי. השיעבוד מגיע בעקבות חוב של קמן מים לבנק בעקבות הלוואה שקיבל בחודש ספטמבר 2008. נדגיש כי מדובר בשיעבוד מדרגה ראשונה, כלומר במקרה של אי תשלום החוב מקבל הבנק את הבעלות על מנדלסון.

קמן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי 4.6 מיליון שקל, לעומת 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אם בדוחות השנתיים של הקבוצה הערת "עסק חי" הייתה מסויגת לא חד משמעית, כעת רואי החשבון מצרפים אותה לדוחות הכספיים באופן ברור.

מוקדם יותר החודש הודיעה קמן כי המשא ומתן עם רן המנוף אוריגו עלה על שרטון ועל כן התאגיד הבנקאי החליט להטיל את השיעבוד.

למרות זאת הנתונים המאזניים של קמן מלמדים על גירעון של 22.7 מיליון שקל בהון העצמי ועודף התחייבויות שוטפת על נכסים שוטפים (גירעון בהון החוזר) שעמד על 258.6 מיליון שקל.

נכון לתום הרבעון השלישי החברה והחברות הבנות שלה לא עומדות בחלק מאמות המידה הפיננסיות שנקבעו בנוגע לאותן הלוואות שלקחה בין היתר מתאגידים בנקאיים וכן מבעלי האג"ח. היקף הלוואות אלה עמד על 546 מיליון שקל.

לקבוצת קמן מסגרות אשראי לא מנוצלות המאושרות על-ידי תאגידים בנקאיים בהיקף של כ-102 מיליון שקל. נכון למועד זה לחברה סולו יתרת מזומנים ויתרות פיננסיות שוטפות בסך של כ-35 מיליון שקל.

יצוין עוד, כי קמן רשמה בתקופת הדוח תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-5.5 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של כ-10.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

קמן תעשיות תרכוש מניות פינקלשטיין שישועבדו לבנק

ישאל, חברה בת של קמן הודיעה כי הדירקטוריון שלה אישר את התקשרות קמן תעשיות בהסכם עם איתן פינקלשטיין, בעל המניות הנוסף במתכות פינקלשטיין (המוחזקת על ידי קמן), ומנכ"ל פינקלשטיין, לפיו קמן תעשיות תרכוש מאיתן מניות המהוות כ-3.4% מהון המניות של פינקלשטיין, בתמורה ל-6.4 מיליון שקל.

כמו כן, בכוונת פינקלשטיין ואיתן להתקשר בתוספת להסכם הניהול אשר במסגרתה תוארך תקופת מתן השירותים על-ידי איתן לפינקלשטיין עד לסוף ספטמבר 2012, בתנאים כפי שיסוכמו בין הצדדים.

החברה מציינת כי השלמת העיסקה הינה בכפוף לקבלת הסכמת תאגיד בנקאי ולחלוקת דיבידנד במזומן בפינקלשטיין בסך כולל של כ-14 מיליון שקל, מתוכו חלקה של קמן תעשיות יסתכם בכ-11.3 מיליון שקל. כ-4.5 מיליון שקל מתוך חלקה של קמן תעשיות בדיבידנד האמור ישמש לפירעון הלוואה בנקאית לטובתה משועבדת החזקת קמן תעשיות בפינקלשטיין.

עוד יצויין כי המניות שתירכשנה על ידי קמן תעשיות תשועבדנה לטובת התאגיד הבנקאי. עם השלמת העיסקה, תחזיק קמן תעשיות בכ-84% מהון המניות של פינקלשטיין ואיתן יחזיק בכ-16%מהון המניות של פינקלשטיין, כאשר לאיתן אופציית PUT ביחס ליתרת מניותיו בפינקלשטיין.

קמן ממשיכה לממש החזקות

קמן פעלה בחודשים האחרונים למימוש אחזקות שאינן בליבת העסקים שלה וזאת במסגרת תכניתה להקטנת מינופים בקבוצה. בהקשר זה, מימשה החברה את אחזקותיה ביצרנית המצברים שנפ תמורת כ-50 מיליון שקל, מימשה חלק מאחזקותיה בחברת הדלקים האמריקנית אמפייר תמורת כ-5.2 מיליון דולר, מכרה את אחזקותיה בחברת פרנץ קאלף הגרמנית ואת זכויותיה במקרקעין ברומניה שהוחזקו על ידי קמין נדל"ן.

במקביל למימושים אלו, מציינת קמן, כי הקבוצה ממשיכה לפעול לאיתור פרויקטים בעלי צמיחה, תוך התמקדות בתחום תעשיות התעופה, באמצעות תאת תעשיות וכן בתחום הסחר (הזורמים) באמצעות מנדלסון.

רגינה אונגר, מנכ"ל קמן, אמרה בעקבות פרסום הדוחות הכספיים: "אנו שבעי רצון מהשיפור המשמעותי שהציגו מרבית החברות המרכזיות של קבוצת קמן, וזאת הן הודות לשיפור שנרשם בפעילות השוטפת והן הודות לתהליכי התייעלות נקודתיים שננקטו בחברות השונות. אנו ממשיכים לפעול למימוש אחזקות שאינן בליבת העסקים של קמן, ובמקביל פועלים להכנסת שותפים אל חברות הקבוצה ולהרחבת הפעילות של חברות כדוגמת מנדלסון ותאת, שהציגו צמיחה ורווחיות ושאנו מעוניינים לפעול לחיזוק מגמות אלה בשורותיהן".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות