אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בעלי האג"ח מסדרה ג' של קמן אישרו את הסדר החוב

בעלי האג"ח מסדרה ג' של קמן אישרו את הסדר החוב

הפיצויים שהציעה החברה לבעלי האג"ח הן העלאת שיעור הריבית הנקוב, שעבוד מלוא מניות קמן טכנולוגיות, פרעון מוקדם של האג"ח והקצאת אופציות

06.06.2011, 15:46 | שהם לוי

האסיפה הכללית של בעלי איגרות החוב מסדרה ג' של קבוצת קמן אחזקות אישרה ברוב מוחלט של 99.7% את הסדר האג"ח, שהציגה החברה בפניהם ביום רביעי האחרון.

משמעות האישור היא, כי בעלי האג"חים יסכימו להסרת הדרישות השונות לאמות מידה פיננסיות משטר הנאמנות של איגרות החוב, ובתמורה תעניק להם קמן מספר הטבות. יצויין, כי בכל מקרה ההסדר אינו עוסק בשינוי מועדי הפרעון של איגרות החוב, ובכוונת קמן לעמוד בפרעונן באופן מלא, ועל פי המועדים שנקבעו בעת הנפקתן.

הפיצויים שמציעה קמן לבעלי איגרות החוב, על פי המתווה הסדר האג"ח שאושר, הן העלאת שיעור הריבית הנקוב על איגרות החוב ב-1% לרמה של 7.45%; שעבוד מלוא מניות קמן טכנולוגיות, שהינה הבעלים של חברת סלדון, לטובת בעלי האג"ח; פרעון מוקדם של האג"חים בסך של כ-5 מיליון שקל; הקצאת אופציות הניתנות למימוש על ידי בעלי האג"ח לכ-7% מהונה של החברה לאחר הזרמת בעלים, לפי מחיר מימוש של 1.25 שקל למניה, שיועלה ביוני 2012 ל-2.07 שקל.

בהמשך לאישור המתווה, תקיים קמן בשבועות הקרובים שיחות עם נציגי בעלי האג"ח, שבסופן אמורים הצדדים להגיע להסדר מלא ומפורט.

סך המזומנים והיתרות הפיננסיות השוטפות של הקבוצה נכון ליום 31 במרץ 2011 הסתכמו בכ-278.0 מיליון שקל. כמו-כן, לקבוצה מסגרות אשראי לא מנוצלות המאושרות על-ידי תאגידים בנקאיים בסך כולל של כ- 102 מיליון שקל.

יצוין עוד, כי קמן רשמה בתקופת הדוח תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-5.5 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של כ-10.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

קמן פעלה בחודשים האחרונים למימוש אחזקות שאינן בליבת העסקים שלה וזאת במסגרת תכניתה להקטנת מינופים בקבוצה.

בהקשר זה, מימשה החברה את אחזקותיה ביצרנית המצברים שנפ תמורת כ-50 מיליון שקל, מימשה חלק מאחזקותיה בחברת הדלקים האמריקנית אמפייר תמורת כ-5.2 מיליון דולר, מכרה את אחזקותיה בחברת פרנץ קאלף הגרמנית ואת זכויותיה במקרקעין ברומניה שהוחזקו על ידי קמין נדל"ן.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות