אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מידרוג: פטרוכימים לא תוכל לפרוע חובות בתום 6 רבעונים ללא מחזור חובות צילום: ראובן שוורץ

מידרוג: פטרוכימים לא תוכל לפרוע חובות בתום 6 רבעונים ללא מחזור חובות

בקופת מפעלים פטרוכימיים נכון לתום הרבעון השני היו 269 מיליון שקל, בזמן שצרכי שירות החוב שלה ל-6 הרבעונים הבאים מסתכמים ב-380 מיליון שקל

03.11.2011, 12:22 | שהם לוי

מידרוג החליטה להוריד היום את דירוג איגרות החוב מסדרות א'-ו' שהנפיקה מפעלים פטרוכימיים מ-Baa1 ל-Baa2 (דרגה אחת), תוך הותרת אופק הדירוג השלילי.

"הורדת הדירוג מצד מידרוג משקפת את השחיקה בגמישות הפיננסית של החברה, נוכח המגמות השליליות בשוקי ההון בישראל ובעולם, העשויות להקשות על החברה למחזר התחייבויות, וזאת כאשר ברקע רמת הנזילות אינה מספקת לתקופה העולה על שנה", כתבו במידרוג.

במקביל, מסבירים במידרוג כי רמת המינוף של החברה נותרה גבוהה מאוד ואף עלתה בתקופה האחרונה, על רקע הירידה בשווי השוק של מניית בזן. רמת המינוף ורמת הנזילות של החברה, המהוות אינדיקאטורים מרכזיים בדירוג חברות מסוגה, הינן נמוכות בהשוואה לחברות בעלות מאפיינים דומים.

במידרוג מסבירים שהורדת הדירוג המתונה יחסית נובעת מהעובדה שהחברה פועלת במספר דרכים לשיפור הנזילות, אשר עשויות לבוא לידי ביטוי בטווח הזמן הנראה לעין.

רמת הנזילות של החברה לא שופרה באחרונה והיא נסמכת במידה גבוהה על מיחזור התחייבויות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית, מציינים האנליסטים במידרוג.

יתרת המזומנים של החברה נכון לתום הרבעון השני הסתכמה בכ-269 מיליון שקל, שנבעו בעיקר מגיוס אג"ח במהלך רבעון ראשון 2011 ובחלקה ממימוש כ-3.11% מאחזקתה באבגול, תמורת כ-38 מיליון שקל.

צרכי שירות החוב של מפעלים פטרוכימיים (הכוללים ריבית וקרן) לארבעת הרבעונים הקרובים מסתכמים בכ-175 מיליון שקל ובטווח של 6 רבעונים גדלים לכ-380 מיליון שקל. "מרבית צרכי שירות החוב בתקופה הקרובה הינן הוצאות ריבית, בשונה מפירעון קרן, עובדה המחריפה את מצוקת הנזילות", אומרים במידרוג.

"נדגיש כי לחברה מרכיב משמעותי של מניות בז"ן ואבגול אשר חופשיות משעבוד, בשווי של כ-500 מיליון שקל, לפי מחירי השוק נכון להיום", ציינו האנליסטים.

בנוסף, לחברה אופציה לרכישת כ-21% ממניות אבגול, בשווי של כ-90 מיליון שקל, המסווגת במאזני החברה כנכס פיננסי לזמן ארוך, אך ניתנת למימוש החל מהטווח המיידי.

רמת המינוף של מפעלים פטרוכימיים, כפי שנמדדת ביחס בין החוב הפיננסי נטו לבין שווי השוק של האחזקות, עלתה נוכח מגמה של ירידה במחיר מניית בז"ן. על בסיס שווי שוק המניות ל-24 החודשים האחרונים עומד היחס על 94% ועל בסיס מחירי השוק הנוכחיים עומד היחס על 92%.

נכון להיום מחזיקה מפעלים פטרוכימיים בתיק אחזקות ריכוזי עם תלות גבוהה באחזקה בבזן, המהווה כ-90% משווי האחזקות.

במידרוג מסבירים כי "הדירוג נתמך באחזקה אסטרטגית בגרעין השליטה בבז"ן, שהינה בעלת מעמד עסקי חזק בישראל. בזן מצויה בעיצומה של תוכנית השקעות רב-שנתית, אשר במרכזה הקמת מתקן חדש לייצור דלקים נקיים, הצפוי להסתיים במהלך רבעון שני 2012. השקעות אלו מלוות בגידול מהותי ברמת החוב של בזן בשנות ההקמה. לצד זאת, תוכנית ההשקעות מיועדת להגדיל את מורכבות הפיצוח של בית הזיקוק ולשפר את מרווח הזיקוק והתזרים התפעולי במידה ניכרת, עם הפעלת המידן".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות