אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ספטמבר השחור של חברות הדלק חתך ברווחי הרבעון כולו צילום: נמרוד גליקמן

ספטמבר השחור של חברות הדלק חתך ברווחי הרבעון כולו

השפעת הצו להפחתת מרווח השיווק על דו"חות חברות הדלק הורגשה רק בחלקה ברבעון השלישי, אך את ממדיה ניתן כבר לאמוד. מנגד, השפעת צעדי ההתייעלות שנקטו החברות למזעור הפגיעה תבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הרביעי

05.12.2011, 07:31 | יניב רחימי

זמן קצר לאחר פרסום הצו להפחתת מרווח השיווק הכריזו חברות הדלק על "מצב חירום" בענף. בדיווחים ששלחו החברות לבורסה הן כתבו, כי לשינויים במרווח השיווק צפויה השפעה מהותית לרעה על הרווחיות שלהן וחלקן אף טענו שמדובר בהחלטה שעלולה להעביר אותן להפסד.

הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של החברות מאפשרים לנו לקבל מושג ראשוני ביחס לעוצמת הפגיעה של הפחתת מרווח השיווק ועל יכולת ההתמודדות של כל אחת מהחברות בענף עם רוע הגזירה. מרווח השיווק מתייחס לסל הוצאות השיווק המוכר לבנזין. הצו להפחתת מרווח השיווק, שפורסם בסוף אוגוסט השנה, קבע כי זה יופחת מתחילת ספטמבר ב־18.8 אגורות לליטר בתדלוק עצמי.

הצו לא בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו ברבעון השלישי, היות שנכנס לתוקף רק במשך חודש אחד לאורך הרבעון. עם זאת, הפגיעה בחודש ספטמבר בהחלט הורגשה, היות שצעדי ההתייעלות שנוקטות חברות הדלק למזעור ההשפעה השלילית של הפחתת מרווח השיווק, הכוללות בין היתר הפחתת הנחות והתייעלות תפעולית, צפויים לבוא לידי ביטוי באופן מלא רק ברבעון הרביעי.

כפי שמוצג בניתוח להלן, לחברות בענף הדלק מאפיינים שונים ולכל חברה דרכי התמודדות משלה, אולם לכולן מכנה משותף אחד: כולן ירצו לשכוח את הרבעון השלישי של 2011.

דור־אלון עלויות מימון גבוהות

הרווח התפעולי של דור אלון במגזר מתחמי תדלוק ומסחר ירד ברבעון השלישי ב־3.3 מיליון שקל, שחיקה של 6.2% בלבד. מדובר בשיעור מזערי ביחס לחברה שטענה בדיווח לבורסה, כי "לשינויים במרווח השיווק צפויה השפעה מהותית לרעה על רווחיות החברה".

תחום המסחר של דור אלון, הכולל את רשת חנויות הנוחות "אלונית" בתחנות התדלוק, "אלונית בקיבוץ" ו"אלונית במושב" וכן את רשת חנויות AM:PM, הוא חלק מהותי בתמהיל הרווח במגזר, ומעניקה לדור־אלון מימד של יציבות.

אולם זו לא הסיבה היחידה לתוצאות המפתיעות של דור־אלון במגזר מתחמי התדלוק והמסחר. על פי כללי החשבונאות אותם מיישמת דור־אלון בדו"חותיה הכספיים, הוצאות המימון בגין הפרשי שער מופיעות בסעיף המימון ואינן מיוחסות למגזרי הפעילות. ברבעון השלישי עלו הוצאות המימון ב־26.3 מיליון שקל, בעיקר בשל עליית שער הדולר – זינוק של 133% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אילו הוצאות אלו היו מיוחסות למגזרי הפעילות השונים, התמונה במגזר מתחמי תדלוק ומסחר היתה נראית פחות ורודה. דור אלון רשמה ברבעון השלישי הכנסות ממסים בסך של כ־7 מיליון שקל, שהגדילו את הרווח המדווח בדו"חותיה, זאת הודות למימוש אופציה לרכישת מניות חברת דיינרס. בנטרול ההכנסה ממיסים, הרווח הנקי של דור אלון ברבעון השלישי היה מסתכם ב־9 מיליון שקל בלבד, צניחה של 62.5% לעומת הרבעון השלישי בשנת 2011.

דלק ישראל דלק US הצילה מהפסד

תוצאותיה החלשות של דלק ישראל במגזר מתחמי התדלוק והמסחר ממחישות את גודל הבעיה של חברות הדלק. ברבעון השלישי נחתך הרווח התפעולי של דלק ישראל במגזר מתחמי התדלוק והמסחר ב־51.7%, ועמד על 18.4 מיליון שקל לעומת כ־38 מיליון שקל אשתקד. דלק ישראל, בניגוד לדור אלון, מייחסת את הפרשי השערים להוצאות התפעוליות.

הפחתת מרווחי השיווק תרמה באופן משמעותי לפגיעה בתוצאותיה של דלק ישראל, אולם זו לא הבעיה היחידה שאיתה התמודדה החברה. ברבעון השלישי, בעקבות ירידת מחירי הנפט, רשמה דלק ישראל הפסד בגין מלאי הדלקים שברשותה. כמו כן, בעקבות העלאת שיעור העמלה הצולבת מ־0.6% בשנת 2010 ל־1.05% בשנת 2011, נרשם גידול בעמלות הסליקה המשולמות לחברות האשראי.

מקור נוסף להפסד ברבעון השלישי, הייחודי לדלק ישראל, נובע מהפחתה שביצעה בגין חוב של אגרקסקו לחברה בסך של כ־4 מיליון שקל.

מנגד, רשת חנויות הנוחות הציגה צמיחה של כ־18.5% ברבעון הודות לגידול במספר החנויות מ־163 אשתקד ל־187 נכון לתאריך הדוחות וכן מגידול במכירות בחנויות הזהות (שפתוחות למעלה משנה). דלק ישראל ניצלה מהפסד ברבעון השלישי הודות לחלקה ברווחים של דלק US, שבה היא מחזיקה ב־2.45%, שהסתכמו לסך של 7.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ־3 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. הרווח הנקי של של דלק ישראל הסתכם ב־5.5 מיליון שקל בלבד, צניחה של 73.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

סונול נקודת האור — חנויות הנוחות

לכאורה, ספגה סונול, חברה פרטית בבעלות מלאה של גרנית הכרמל, את הפגיעה הקשה ביותר במתחמי תדלוק ומסחר. הרווח התפעולי של סונול במגזר צנח ב־67% מ־41.3 מיליון שקל אשתקד ל־13.8 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011.

אולם גם במקרה של סונול, כללי החשבונאות עלולים להטעות. בשונה ממתחרותיה בענף, סונול מייחסת לרווח הגולמי את הפגיעה בעלות המכר כתוצאה מהתחזקות שער הדולר, בעוד שאת הרווח מהגנות המטבע היא רושמת בסעיף המימון. בתרחיש שבו הדולר מתחזק, כפי שהיה ברבעון השלישי של השנה, הרווח הגולמי של סונול נשחק בעוד שהפיצוי בגין ההגנות מתקבל רק בסעיף המימון.

גם בסונול הבינו היכן מרוחה החמאה ובשנים האחרונות נעשה מאמץ להרחיב את רשת חנויות הנוחות Sogood, שתוצאותיה ברבעון השלישי מהוות נקודת אור בפעילותה של החברה. מחזור ההכנסות של Sogood צמח ב־19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמד על 69 מיליון שקל. בחנויות שפעלו גם בשנת 2010 וגם בשנת 2011 נרשמה צמיחה מרשימה של כ־11%.

פז נפט שיפור ברווח התפעולי

פז היא החברה היחידה מבין חברות הדלק שנהנית משליטה בכל שרשרת האספקה ללקוח, הודות לרכישת בית הזיקוק באשדוד ב־2006. מבנה הפעילות הייחודי שלה בא לידי ביטוי גם בדו"חות.

בניגוד למצופה ובשונה ממתחרותיה בענף, מציגה פז שיפור ברווח התפעולי במגזר הקמעונאות והמסחר. לתוצאות המפתיעות של פז מספר גורמים: ראשית, מגזר קמעונאות ומסחר בפז כולל גם את פעילות שיווק הדלקים ללקוחות מוסדיים, לתעשייה וללקוחות גדולים. תחום זה, שתרם ליציבות של פז במגזר קמעונאות ומסחר, מוצג ביתר החברות כמגזר נפרד.

שנית, רשת חנויות הנוחות של פז, yellow, רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 9% בהכנסות. ולבסוף, מבנה הפעילות הייחודי של פז מביא לכך שהמלאים אינם מנוהלים במתחמי התדלוק, אלא בחטיבת הזיקוק, שם ספגה פז פגיעה קשה ברבעון השלישי.

בסיכומו של הרבעון, פז רשמה ירידה של 70.6% ברווח המתואם, מ־109 מיליון שקל ל־32 מיליון שקל.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות