אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
עלייה של 4% בהכנסות איתמר מדיקל ב-2011 ל-12.2 מיליון דולר

עלייה של 4% בהכנסות איתמר מדיקל ב-2011 ל-12.2 מיליון דולר

החברה הציגה הפסד של 1.85 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 2 מיליון דולר ב-2010. מעבר החברה להפסד נבע מהכנסות מימון שזקפה ב-2010 ושירדו ב-2011

27.03.2012, 15:36 | שהם לוי
חברת איתמר מדיקל, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, פרסמה היום, את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011.

ההפסד הנקי בשנת 2011 הסתכם בסך של כ-1.85 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-2.04 מיליון דולר בשנת 2010. מעבר החברה להפסד בשנת 2011, לעומת שנת 2010 נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מימון. סיבות נוספות לקיטון ברווח הנקי הן גידול בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות מחקר ופיתוח.

הכנסות החברה בשנת 2011 הסתכמו בכ-12.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-11.8 מיליון דולר בשנת 2010, גידול של כ-4%. גידול של למעלה מ-20% במכירות לשוק השינה בארה"ב.

במהלך השנה החברה המשיכה איתמר מדיקל בתהליך החדירה לשווקים הקליניים בתחום השינה, בעיקר בשוק האמריקאי, והגדילה את הכנסותיה, בעיקר בשוק האמריקאי, כתוצאה מתחילת התעוררות השוק בעקבות פרסום קוד השיפוי וכניסתו לתוקף ב-2 בינואר 2011.

נשיא חברת הבת של איתמר מדיקל, מרווין סלוסמן, נהנתה ב-2011 משכר בעלות שנתית של 2 מיליון שקל. ד"ר דב רובין, מנכ"ל החברה, נהנה ב-2011 משכר בעלות שנתית של 928 מיליון שקל.

הכנסות מוצר הקרדיולוגיה EndoPAT קטנו ביחס לשנת 2010 וזאת בשל הודעת החברה למפיץ בארה"ב בדבר ביטול הסכם ההפצה וזאת לאור אי עמידה ביעדים. החברה ממשיכה לפעול באמצעות מכירה ישירה וכן איתור מפיצים וסוכנים חליפיים.

ד"ר דב רובין, מנכ"ל איתמר-מדיקל, אמר היום: "בשנת 2011 נמשך הגידול בהכנסות ממוצר השינה ה-WatchPATהנובע מהתעוררות השוק כתוצאה מפרסום קוד השיפוי וכניסתו לתוקף בינואר 2011. החברה נערכה לאימוץ וכיסוי הקוד על ידי המבטחים הפרטיים והרחיבה את צוות המכירות לקראת המשך החדירה לשוק האמריקאי ובמקביל נערכה להגברת המודעות ולשיווק מוצר הקרדיולוגיה ה-EndoPAT. המאמצים הקליניים הראשוניים בחדירה לשוק הקליני מתחילים לשאת פרי כאשר 115 קליניקות ברחבי ארה"ב החלו לספק בדיקות של מוצר הקרדיולוגיה ה-EndoPAT לתפקוד שכבת האנדותל".

ד"ר רובין הוסיף: "קוד השיפוי הביטוחי שניתן לבדיקת ה-EndoPAT ביפן והאישור הרגולטורי (אנוויזה) בברזיל החלו לפתוח את השוק הקליני ברחבי העולם".

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2011 הסתכם בסך של כ-8.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-8.3 מיליון דולר בשנת 2010. החברה פועלת להקטנת עלות הייצור וכן לייעול תהליך הייצור וזאת בציפיה להגדלת הביקוש למוצרי החברה.

הוצאות מכירה ושיווק בשנת 2011 הסתכמו בסך של כ-5.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-4.6 מיליון דולר בשנת 2010. הגידול בהוצאות מכירה ושיווק לעומת תקופה מקבילה אשתקד הינו בעיקר בשל הערכות וגיוס כח אדם כחלק ממאמצי ההחדרה של המוצר, עתה משאושרו קודי השיפוי ותהליך אימוץ הקודים החל.

ההפסד התפעולי בשנת 2011 הסתכם בכ-1.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-300 אלף דולר בשנת 2010. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הקשורות בשיתוף הפעולה עם Roche וכן מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בשנת 2011 הסתכם בכ-1.7 מיליון דולר. לחברה מזומנים שווי מזומנים, פקדונות בבנקים כולל השקעות בניירות ערך בהיקף כולל של כ-12.9 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2011. כמו כן לרשות החברה עומדת הלוואה און קול מבעלי מניות בסכום של עד 6 מיליון דולר. ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה אישרו משיכת ב-סך של 6.6 מיליון שקל מתוך מסגרת אשראי זו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2012..
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות