אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
האחים נאוי הופכים מצוקת אשראי למכונת מזומנים צילום: אוראל כהן

האחים נאוי הופכים מצוקת אשראי למכונת מזומנים

דו"חות חברת ניכיון הצ'קים של האחים שאול ודורי נאוי חושפים שיעורי רווחיות חריגים של 73% מההכנסות, ושיעור חובות מסופקים נמוך כמו של בנק לאומי. את סוד ההצלחה הם מסבירים: המשבר הפיננסי דוחף לקוחות לשוק האשראי החוץ־בנקאי

10.04.2012, 07:02 | הדס שפר

כמה מרוויח עסק לניכיון צ'קים? במילה אחת - הרבה. בשתי מילים - הרבה מאוד. המסקנה הזו מתבקשת אם מציצים בדו"חות הכספיים של חברת האחים נאוי, שפעילות ניכיון הצ'קים שלה הוכנסה לבורסה בשנה האחרונה.

המספרים של החברה מוכיחים כי מדובר במכונת כסף משומנת עם שיעורי רווחיות נדירים. חברת נאוי, בבעלות האחים דורי ושאול נאוי, עוסקת כבר 25 שנים בתחום ניכיון הצ'קים. גם אם הם לא יודו בכך במפורש, הפיכת פעילותם לציבורית בינואר 2011 היא חלק מהניסיון לבדל עצמם מחברות אחרות לניכיון צ'קים, לשדר מכובדות ולהתרחק ככל הניתן מהתדמית המפוקפקת שדבקה בתחום. בכך למעשה החברה חשופה לביקורת לא רק של הרגולטור אלא בעיקר של ציבור לקוחותיה.

המודל הוא פשוט: החברה לקחה אשראי ממערכת הבנקאות ומגופים מוסדיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל בשנה החולפת. על האשראי הזה היא משלמת כמובן ריבית בגובה 2.88%–4.75%. הסכום הזה משמש אותה למתן הלוואות ללקוחות שהבנקים לא היו מוכנים לתת להם אשראי בריבית גבוהה מזו הבנקאית. לפי התבטאויות עבר של השניים בראיונות לתקשורת מדובר בריבית של 8%–15%. הפער בין הריביות הללו הוא הרווח של החברה.

לקוחות החברה הם אנשים שנקלעו לקשיי נזילות ומחזיקים בידיהם צ'קים דחויים. החברה לוקחת את הצ'קים הללו, ובתמורה נותנת ללקוחות מזומן בניכוי הריבית. בשלב האחרון פודה החברה את הצ'קים במועד הפירעון שלהם.

דורי (מימין) ושאול נאוי. חברה לניכיון צ דורי (מימין) ושאול נאוי. חברה לניכיון צ'קים | צילום: אוראל כהן דורי (מימין) ושאול נאוי. חברה לניכיון צ

"היות שהצ'קים המתקבלים בחברה מיועדים לפירעון בתוך פרק זמן קצר, שלא עולה בדרך כלל על שלושה חודשים, אז החברה למעשה מגלגלת את האשראי שלה כמה פעמים בשנה והמרווח המצטבר מהווה את המחזור השנתי שלה", כך מתארים האחים את סיפור שורת הרווח בתמציתיות בדו"ח. הסיכון העיקרי בפעילות מסוג זה הוא חוסר היכולת לפדות את הצ'קים הדחויים. אך כפי שמעידים המספרים בדו"חות האחים נאוי, מספר הפעמים שהסיכון מתממש הוא נמוך במיוחד.

כך למשל, עד סוף דצמבר 2011 הסתכמו הכנסות החברה בכ־61 מיליון שקל, והרווח הנקי לתקופה זו הסתכם בכ־45 מיליון שקל - כ־73% מההכנסות. אלו שיעורי רווח חלומיים במונחים מקומיים, גם אחרי שמביאים בחשבון את העובדה שהחברה הבורסאית, שלתוכה יצקו האחים נאוי את פעילות ניכיון הצ'קים שלהם, נהנית מהטבות מס בשל הפסדים שצברה לאורך השנים. ואם לא די בכך, גם בחלק הפחות משמח בכל תאגיד בנקאי - הפרשה לחובות מסופקים ואבודים - האחים נאוי מציגים נתונים מרשימים ביותר. בשנת 2011 הוצאו כ־1.4 מיליון שקל לחובות מסופקים - רק 0.3% מיתרת הלקוחות וההמחאות ברוטו לסוף דצמבר 2011. לשם השוואה, באותה שנה שיעור ההפרשות לחובות מסופקים מתוך יתרת הלקוחות וההמחאות עמד בבנק דיסקונט על 0.65%, בבנק הפועלים על 0.48% ובבנק לאומי על 0.3%.

הייטק ויהלומים בחוץ, לקוחות פלסטינים בפנים

הסוד הוא בפשטות, הסבירו פעם האחים נאוי, אדם שרוצה לפרוע היום צ'ק דחוי פונה אליהם. לאחר בדיקה מדוקדקת של הלקוח והחתמתו על הערבויות והעמלות הנדרשות הם מספקים לו את הכסף. בלי בירוקרטיה מסובכת של בנקים ובלי עיכובים מיותרים. כך למשל, כל לקוח חדש שנכנס עובר דרך אחד האחים לאישור, גם אם זה מצריך נסיעה של מי מהאחים בכל חלקי הארץ לבירור מצבו הפיננסי של נותן הצ'ק.

ואם בפשטות עסקינן, גיוס הלקוחות בחברה נעשה בשיטת "חבר מביא חבר". בנוסף, "החברה מפרסמת ומקדמת את שירותיה מעת לעת באפיקים שונים, וביניהם אפיק פרסומי באמצעות פרסום בדפי זהב, הפעלת אתר אינטרנט המכיל מידע על השירותים שאותם מציעה החברה ודיוור ישיר ללקוחות פוטנציאליים", נכתב בדו"ח. שיטה נוספת לגיוס הלקוחות היא פנייה יזומה ללקוחות שאותרו מראש ושחוסנם הפיננסי נבחן בקפידה.

לפי נתוני החברה, מאגר לקוחותיה מונה יותר מ־1,000 לקוחות ויותר מ־2,000 כותבי המחאות ממגוון ענפי המשק. כ־90% מלקוחותיה הם תושבי ישראל וכ־10% מהלקוחות הם מהרשות הפלסטינית.

הסיבה להצלחתם, כפי שמצוין בדו"חות, טמונה בגידול בביקוש למתן אשראי חוץ־בנקאי: "בשני הרבעונים האחרונים נראה כי לאור הצמצום באשראי בנקאי, חל גידול מסיבי בביקוש לאשראי חוץ־בנקאי. תיק הלקוחות ברוטו גדל מסדר גודל של כ־200 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון לכ־471 מיליון שקל ולכ־482 מיליון שקל בסוף הרבעונים השלישי והרביעי, בהתאמה. הגידול בתיק הלקוחות מגוון ורוחבי, על כן מסיקה החברה שמדובר בגידול באשראי חוץ־בנקאי במשק כולו".

ותודה לסטנלי פישר ולמשבר הכלכלי

עם לקוחות החברה נמנים יחידים, שותפויות ותאגידים ואנשי עסקים הפועלים בענפי הטקסטיל, הבנייה, המזון, הפלסטיקה, מוצרי החשמל, עמילי מכס וצעצועים. בנוסף נותנת החברה שירותיה לעוסקים בניכיון צ'קים והמהווים למעשה קבלני משנה לפעילות החברה.

החברה לא מציעה שירותים ללקוחות משקי בית פרטיים אלא רק בצ'קים שנחתמו על ידי תאגידים ועוסקים מורשים. בנוסף, החברה מעדיפה שלא לבצע התקשרות עם גופים שפועלים בתחום היהלומים וההייטק, "לאור הסיכון הגבוה הכרוך בהם ולאור העובדה שהיכרותם של מנהלי החברה את התחומים האמורים אינה מעמיקה כפי שהיא ביחס לענפים שצוינו לעיל", נכתב בדו"ח.

גם לנגיד סטנלי פישר, מתברר, חבים האחים נאוי חלק לא מבוטל מהצלחתם בשנה שעברה. החברה מקבלת את האשראי שלה מהבנקים והוא צמוד לריבית הפריים. לפי דו"חות החברה, הריבית הנמוכה יחסית לשנים קודמות מאפשרת לחברה להוריד את הריבית ללקוחותיה ובכך לשמור "על רמת האטרקטיביות של שירותי החברה בתחום הצ'קים הדחויים".

גם הגברת הרגולציה על המערכת הבנקאית שיחקה תפקיד מכריע בצמיחת החברה. הדו"ח מסביר כי "הפעילות בענף, כמו גם היקף הפעילות של תחום המימון החוץ־בנקאי, הולכת וגדלה בעיקר בשנתיים האחרונות. זאת, בין היתר, בשל מגבלות שונות שהוטלו על המערכת הבנקאית בשנים האחרונות במתן אשראי, ובשל הפשטות הבירוקרטית הטמונה בשירותים כגון אלה המועמדים על ידי החברה".

המשבר הכלכלי תרם גם הוא נתח נכבד לשורת הרווח של האחים: "בשנה האחרונה עסקים רבים שהתקשו לקבל אשראי בנקאי פנו לשוק המסחר בצ'קים דחויים כדי לקבל מענה מימוני. הצמיחה שמאפיינת את המשק, בייחוד בענף הבנייה, הביאה לגידול בהיקף פעילותם של לקוחות רבים בתחום המסחר בצ'קים דחויים", נכתב בדו"ח.

מעיראק, דרך משפחת ספרא ועד גולדן אקוויטי

 

"האחים יעקב וששון נאוי הקימו את החברה המשפחתית בבגדד. הם עסקו במסחר בצמר ובבנקאות מקומית, ורקמו

קשרים גם עם משפחת ספרא הידועה", נכתב באתר האינטרנט של נאוי גרופ.

עם עליית המשפחה לישראל ב־1951 האחים פתחו ביוזמות פיננסיות, ואף היו חלק ממקימי "קופת מלווה וחיסכון לעולי עיראק", שנמכרה לבנק לאומי ב־1974. ב־1983 נכנס לפעילות בחברה הדור החדש - שאול ודורי - בניו של יעקב. לפני כמה שנים רכשו האחים את "הבנק העולמי להשקעות" מידי משפחת אדלר, לאחר שחדל לפעול כבנק.

הכניסה לבורסה באמצעות רכישת השלד הבורסאי "גולדן אקוויטי" מוגדרת באתר החברה כ"נקודת ציון משמעותית בהתפתחות החברה", נכתב שם, "כיום פועל בחברה גם הדור השלישי ב'סולם יעקב'".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות