אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בנק ישראל והאוצר קבעו קריטריונים חדשים לגרעיני שליטה בבנקים צילום: נועם מושקוביץ

בנק ישראל והאוצר קבעו קריטריונים חדשים לגרעיני שליטה בבנקים

לפי מסמך העקרונות, גרעין שליטה בבנק גדול יוגדר כאחזקה של 30% מהמניות לפחות, בבנק בינוני - 40%, ובבנק קטן - 50.1%. כמו כן לא תתאפשר חלוקת דיבידנדים מרווחים ממכירת נכסים מהותיים של הבנק - במשך חמש שנים מאז רכישת השליטה

18.04.2012, 12:38 | שי סלינס

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, גיבשו מסמך עקרונות משותף למתן היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בגופים מפוקחים. המסמך נועד להגביר את האחידות במדיניות הפיקוחית הנהוגה ביחס למתן היתרי שליטה במוסדות הפיננסיים השונים – מוסדות בנקאיים ומוסדות ביטוח וחיסכון ארוך טווח.

החידוש העיקרי במסמך הוא שגרעין השליטה בתאגיד בנקאי נקבע בהתאם לגודלו של התאגיד הבנקאי. כלומר, גרעין שליטה בבנק גדול יוגדר כאחזקה של 30% מהמניות לפחות, בבנק בינוני - 40%, ובבנק קטן - 50.1%.

בעל השליטה בבנק יהיה רשאי למכור את אמצעי השליטה רק אם ההעברה היא של כל גרעין השליטה או שההעברה של חלק מגרעין השליטה היא למי שישתף פעולה דרך קבע עם יתר מרכיבי הקבוצה. מכירת גרעין השליטה במבוזר, בבורסה או מחוצה לה, תחייב אף היא תאום מוקדם ואישור התהליך בידי הנגיד.

עוד עולה מהמסמך כי אין לחלק דיבידנד מרווחים שנצברו בתאגיד הבנקאי עד התאריך האחרון שאליו מתייחס הדו"ח הכספי האחרון שלפני תאריך הרכישה. אם יצטברו הפסדים לאחר מועד זה לא יחולק דיבידנד אלא לאחר כיסוי הפסדים אלה. כמו כן, אין לחלק דיבידנד מרווחים ממכירת נכסים מהותיים של התאגיד הבנקאי במשך 5 שנים ממועד הרכישה של אמצעי השליטה.

בנוסף חברי הקבוצה השולטת בבנק, קרוביהם או תאגידים בשליטתם, לא יקבלו דמי ניהול או כל תמורה והטבה אחרת, מהתאגיד הבנקאי או מתאגידים שבשליטת התאגיד הבנקאי. עם זאת, הם יהיו רשאים לתת שירותים הניתנים כרגיל על ידי נותנם ובמחירי שוק, ובתנאי שניתנה מראש ובכתב הודעה למפקח על טיב השירות ועל התמורה לפחות כשבועיים לפני מתן השירות.

שריג התייחס למסמך העקרונות ואמר כי "העקרונות המשותפים משקפים את החשיבות שאנו מייחסים לזהות השולטים בגופים המנהלים כסף עבור אחרים. העקרונות גובשו לאחר בחינה משותפת של המצב הקיים ותוך הצבת מטרות ראויות לעתיד".

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הוסיף כי "גיבוש מסמך העקרונות המשותף בוצע כחלק מהליכי התיאום ושיתוף הפעולה המתמשכים בין הפיקוח על הבנקים ואגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כמו כן ציין זקו כי "במערכת הבנקאות קיים גם מבנה של בעלות מבוזרת ללא גרעין שליטה, שהתשתית להתנהלותו התקינה חוזקה לאחרונה באמצעות תיקונים לחוקי הבנקאות".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות