אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
יו"ר אגוד יקבל בונוס של כמיליון שקל על ביצועי 2011 צילום: עמית שעל

יו"ר אגוד יקבל בונוס של כמיליון שקל על ביצועי 2011

במקביל אישר הבנק הארכה של תוכנית המענקים לחברי ההנהלה בשנתיים כך שתהיה תקפה לשנים 2013-2012

30.04.2012, 10:25 | שהם לוי

דירקטוריון בנק אגוד אישר אתמול את הארכת תוכנית התגמול לנושאי המשרה הבכירים מזו שהונהגה לשנים 2011-2010 לשנתיים נוספות ואת המלצות ועדת השכר והתגמולים.

תוכנית המענק לשנים 2013-2012 כפופה גם לאישור האסיפה הכללית של הבנק. במסגרת האסיפה הכללית של הבנק יובא לאישור גם מענק של 956 אלף שקל ליו"ר הדירקטוריון, זאב אבלס.

בהתאם להעסקתו כיו"ר דירקטוריון בנק איגוד, זכאי יו"ר הבנק לקבל את הסכומים והזכויות שנצברו עבורו בגין הפרשה לקופת פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. בפועל הפקיד איגוד בשוגג את ההפרשות לקופת פיצויים לקופה מרכזית לפיצויים על שם הבנק, במקום לקופה אישית לפיצויים על שם דירקטוריון, באופן שאינו מאפשר להחיל את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. רק החל מה-1 בינואר 2011 הופקדו כספי ההפרשה לפיצויי פיטורין של היו"ר לקופה אישית.

עם סיום העסקתו של יו"ר איגוד הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בהיקף המהווה 100% ממשכורתו האחרונה של היו"ר, נכון למועד סיום העסקתו בבנק כפול מספר שנות עבודתו. משכורתו הנוכחית של אבלס מסתכמת ב-168.8 אלף שקל בחודש והיא צמודה למדד המחירים לצרכן.

אבלס מועסק בבנק על פי הסכם העסקה אישי מה-1 בנובמבר 1999.

תוכנית המענקים

תוכנית המענקים בבנק איגוד קובעת שבמקרה של שיעור תשואה מתוקנן שיעמוד על 6% יזכה את בכיריו במענק חיובי. אם שיעור התשואה המתוקנן יעמוד על 7%, אז היקף המענק הכולל יעמוד על 3 מיליון שקל. אם שיעור התשואה המתוקנן יעמוד על 7%, אז היקף המענק הכולל יסתכם ב-4 מיליון שקל וכן הלאה - כל קפיצה של 1% תזכה בתוספת של מיליון שקל למענק הכולל עד לשיעור תשואה משוקלל של 9%.

דירקטוריון הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את היקף המענק הכולל ב-10%.

במקרה שבו שיעור התשואה המתוקנן יהיה נמוך מ-6%, אך גבוה או שווה ל-5.5%, אולם שיעור התשואה על ההון העצמי יהיה גבוה מ-6% יסתכם המענק במיליון שקל. אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה נמוך מ-5.5%, אך שיעור התשואה על ההון העצמי יהיה גבוה מ-6%, אזי ייקבע התגמול (אם בכלל) לפי שיקול דעתו הבלעדי של הדירקטוריון.

הציון המשוקלל לצורך חישוב המענקים לבכירי הבנק ייקבע על בסיס שלושה פרמטרים שבגינם יינתנו ציונים. במקרה של אי עמידה ביעדים שנקבעו מראש יינתן ציון של 0 באותו פרמטר. משקל התשואה על ההון העצמי בסך הציון הכולל יהיה 40%, ציון הישגי הבנק יהווה 40% נוספים ועמידה בהלימות הון ביחס לרכיבי סיכון תהווה 20%.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות