אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בעקבות דרישת רשות ניירות ערך: מנופים תיקנה את דוחות 2011-2010 צילום: קובי קנטור

בעקבות דרישת רשות ניירות ערך: מנופים תיקנה את דוחות 2011-2010

בשנת 2011 רשמה מנופים הפסד ענק של 214 מיליון שקל בעקבות הפחתה בשווי הקרקעות שלה בקזחסטן, אחרי הפסד של 50 מיליון שקל ב-2010. בדוחות הלא מתוקנים שפרסמה החברה לשנת 2010 נרשם רווח נקי של 2.7 מיליון שקל. בעקבות ההפסדים נמצאת החברה במו"מ עם שני בנקים בנוגע לשינוי תנאי ההלוואות שלה

01.06.2012, 18:01 | שהם לוי

אחרי סאגה ארוכה, השעייה מהמסחר בבורסה בתל אביב ודיונים ארוכים מול רשות ניירות ערך, נראה כי פרשת הערכת השווי לקרקעות של מנופים פיננסים בקזחסטאן לקראת סיום. החברה פרסמה היום את הדוחות הכספיים המתוקנים שלה לשנת 2011 לאחר שהזמינה הערכת שווי מחודשת לקרקעות.

בשורה התחתונה מודה היום החברה כי חלה טעות מהותית בדוחות הכספיים שפרסמה לשנת 2010 וכן בדוחות של שלושת הרבעונים הראשונים של 2011. בדוחות הכספיים לרבעון האחרון לשנת 2011 לא חלה טעות, מאחר והחברה לא הציגה אותם במועד, אך עשתה זאת היום.

בעקבות תיקון הדוחות נאלצה מנופים להכיר בהפסד ענק של 214 מיליון שקל בשנת 2011 ובהפסד של 50 מיליון שקל בשנת 2010, אחרי שתיקנה את הדוחות הראשוניים שפרסמה לשנה זו. בדוחות שפרסמה החברה לשנת 2010 טרם התיקון נרשם רווח נקי וכעת מודה החברה שבשנה זו היא רשמה הפסד.

מנופים נמצאת כעת במצוקת מזומנים קשה, בקופת החברה היו בסוף 2011 רק 7.2 מיליון שקל, בייחוד לאור תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. עצם הגידול בהפסדי החברה ברבעונים הקודמים, לא השפיע על מצבת המזומנים היו והשינויים שביצעה היו בגין שיערוכים שמנוטרלים מתזרים המזומנים ולא משפיעים עליו.

רק לפני שבועיים קיבלו מחזיקי האג"ח של מנופים פיננסים סקירה פיננסית על מצב החברה מצד המנכ"ל יואל ביסמוט, אשר ניסה להוריד את סף הלחץ בקרב מחזיקי האג"ח, שזכאים לתשלום של כ-40 מיליון שקל. המזור שהוצג למחזיקי האג"ח היה בדמות הלוואות בעלים שהעמידו בעלי השליטה, איש עסקים השוויצרי מרכוס וובר (48.8%) ואברהם נניקשוילי (24%) בהיקף של כ-16 מיליון דולר, וזאת בנוסף לכ-30 מיליון דולר שהעמידו השניים בעבר.

הבנק ויתר על הזכות להעמיד את החובות לפירעון מיידי

מנופים מודיעה היום כי בשל ההפסד שרשמה בדוחות הכספיים לשנת 2011 היא לא עמדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה להלוואות שהועמדו על ידי בנק בישראל לחברות מאוחדות שלה. הלוואות אלה מובטחות בשיעבוד ראשון קבוע בדרגה על 75% מהזכויות במתחם הסטאר סנטר באשדוד. היתרה הבלתי מסולקת של אותן הלוואות עמדה על 283 מיליון שקל.

נכון לתום 2011 עמדה החברה בכל אמות המידה הפיננסיות הקשורות באותה הלוואה, למעט ההתנייה הנוגעת להפסד מצטבר העולה על 100 מיליון שקל בארבעה רבעונים עוקבים.

ב-29 בדצמבר 2011, קיבלה מנופים את אישור הבנק המלווה שויתר על הזכות להעמיד את ההלוואה של החברה לפירעון מיידי, בשל הפסד חד פעמי שנוצר לחברה בגין ההשקעה בחברה כלולה המחזיקה בבניין משרדים בדאלאס. ניטרול של הפסד זה היה מאפשר לחברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות שהעמיד הבנק ולכן קיבלה החברה את הויתור.

לאור אי העמידה באמות המידה, פנתה מנופים אל הבנק המממן בבקשה לוותר על אמות המידה הפיננסיות שדרש. נכון לעכשיו, לא יכולה מנופים להעריך מה תהיה תשובתו של הבנק.

במקביל, מעדכנת החברה כי הדרישה שלה לשינוי תנאי ההלוואות שהועמדו לה לצורך רכישת קניון ארנה בהרצליה לא נענו עד כה. נכון למועד פרסום הדיווחים שלה, מעדכנת החברה כי עדיין מתנהל משא ומתן בינה לבין הבנק בנוגע לאמות המידה הפיננסיות בהלוואה זו.

בדיקת רשות ניירות ערך בנוגע לקרקע של מנופים בקזחסטאן, צילום: אוראל כהן בדיקת רשות ניירות ערך בנוגע לקרקע של מנופים בקזחסטאן | צילום: אוראל כהן בדיקת רשות ניירות ערך בנוגע לקרקע של מנופים בקזחסטאן, צילום: אוראל כהן

הסיפור המתגלגל מאחורי הקרקע בקזחסטן

ב-9 בנובמבר 2011 קיבלה מנופים פיננסים פנייה מטעם רשות ניירות ערך, לפיה ביצעה הרשות סקירה עיונית על הערכת שווי שצירפה החברה לדוחות הכספיים לשנת 2010. הערכת השווי נגעה למקרקעין של החברה בקזחסטן ונערכה על ידי CBRE. על פי הערכת שווי זו שאומצה על ידי החברה, נאמד השווי ההוגן של דונה קרקע שסווג כנדל"ן להשקעה ב-34.5 מיליון דולר ואילו שווי דונם שסווג כמלאי מקרקעין נאמד ב-46.6 מיליון דולר. במסגרת הסקירה העיונית של רשות ניירות ערך, הוצגו בפני מנהלי מנופים מספר הערות וטענות הנוגעות לעצם הערכת השווי.

מנופים מצידה העבירה את עמדתה בהתבסס על המידע שהועבר אליה מטעם הרשות, כל זאת בהתבסס על המידע שהעביר אליה מעריך השווי ב-5 במרץ 2012. לאחר שנציגי החברה נפגשו עם נציגי הרשות, קיבלה החברה הודעה מעם רשות ניירות ערך לפיה שווי המקרקעין לא סביר. סגל רשות ניירות ערך אפשר לחברה להעביר טענות נוספות בעניין, בטרם יקבל החלטה סופית בנושא. ב-15 במרץ 2012 העבירה רשות ניירות ערך למנופים פרטים נוספים המחזקים את עמדתה.

לאור אי הוודאות שנוצרה בנושא שווי הקרקע, ובעקבות הזמן הקצר שנותר לחברה עד להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2011, החליטה החברה סמוך למועד האחרון החוקי לאישור הדוחות הכספיים, לדחות את הדיון בהם, וזאת עד להשלמת הבחינה של שווי הקרקע. לכן, לא פרסמה מנופים את הדוחות הכספיים לשנת 2011 עד היום.

בעקבות טענות רשות ניירות ערך, החליטה מנופים להתקשר עם מעריך שווי נוסף. לאחר שהחברה עניינה בממצאי הרשות, היא החליטה לאמץ את מרבית ההערות הקשורות לאותה הערכת שווי. לאור ממצאי הרשות, ביצעה מנופים התאמה לחוות הדעת שקיבלה על מנת לשקף את השימוש במקדמי הפחתה לשווי הקרקע - בהתאם לאחת הדרישות שהעלתה רשות ניירות ערך.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות