אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דני ברנר מחפש הסכמות עם המחזיקים צילום: סיוון פרג'

דני ברנר מחפש הסכמות עם המחזיקים

חברת האחזקות הודיעה כי בכוונתה לפרוע 8 מיליון שקל מתוך חובה לבנק הפועלים, ובעלי האג"ח הכריזו על כינוס אסיפה מחשש להעדפת נושים

09.10.2012, 07:52 | ניר צליק

בסוף הרבעון השני הודיעה קמור, העוסקת בפעילות נדל"ן מניב בגרמניה ובתחום הספנות, כי דירקטוריון החברה בדק את הנתונים הכספיים ואת סימני האזהרה שהופיעו בהם, בהם גירעון בהון החוזר, ולמרות סימנים אלו הוא אינו רואה כל חשש סביר כי במהלך השנתיים הקרובות החברה לא תצליח לעמוד בהתחייבויותיה. אלא שלמרות קביעתו של הדירקטוריון, נראה שזימון אסיפת מחזיקי איגרות החוב הצליח להדאיג את הנהלת קמור, שכן היא הסכימה ללכת לקראתם מבעוד מועד ולשפר את תנאיהם.

מחזיקי האג"ח מסדרה ח' של קמור זימנו אסיפה שנועדה להתקיים ב־14 באוקטובר, שנועדה לדון ביכולתה של קמור לעמוד בהתחייבויותיה כלפיהם ולמנות נציגות למחזיקי האג"ח. גם מחזיקי האג"ח מסדרה ו' ביקשו לזמן אסיפה לאותו מועד, כאשר באסיפה המשותפת ידונו המחזיקים בהוספת סעיף לתנאי האג"ח שבידיהם. התשואה לפדיון של שתי הסדרות עומדת על 22%.

זימונה של האסיפה נבע מכך שהחברה התכוונה לפרוע חוב כלפי בנק הפועלים. קמור חייבת לבנק הפועלים 81 מיליון שקל, כאשר יש לה פיקדון משועבד בבנק של 88 מיליון שקל. החברה התכוונה לפרוע 8 מיליון שקל מחובותיה כאשר יתרת החוב תיפרס ל־10 שנים, ובתמורה לפריסת החוב יקבל בנק הפועלים שעבוד על עסקי הספנות של קמור. הפיקדון שמשועבד בבנק ישוחרר לטובת החברה למעט 10 מיליון שקל שיישארו בידיו של הבנק להבטחת החוב, וכך תקבל החברה 78 מיליון שקל למימון פעילותה השוטפת. בנוסף, אם החברה תמכור את פרויקט הנדל"ן שלה בלונדון (קווין ויקטוריה), היא תפרע מחובה 35 מיליון שקל, אם הרווח שהיא תרשום מהעסקה יהיה נמוך מ־130 מיליון שקל. אם הרווח מהעסקה יהיה גבוה מ־130 מיליון שקל, יגדל סכום הפירעון המוקדם ל־50% מהרווח, אך לא יעלה על 50 מיליון שקל.

דני ברנר, בעל השליטה בקמור דני ברנר, בעל השליטה בקמור דני ברנר, בעל השליטה בקמור

חשש מהעדפת נושים

מחזיקי האג"ח הביעו תרעומת על כך שהחברה מתכוונת לתעדף את חובה לבנק הפועלים כלפי החובות שלהם. חובותיה של קמור כלפי מחזיקי האג"ח מסתכמים ב־132.5 מיליון שקל, מתוכם צריכה החברה לשלם כ־39 מיליון שקל במהלך השנה הקרובה. נכון לסוף הרבעון השני, הכילה קופתה של קמור 79 מיליון שקל בלבד.

על פי הצעת החברה, היא תוסיף לשטר הנאמנות כי כל עוד חובה כלפי מחזיקי האג"ח עולה על 30 מיליון שקל, היא לא תחלק דיבידנדים העולים על 7 מיליון שקל בשנה וכי יתרת המזומנים שתיוותר בידיה תעמוד על 5 מיליון שקל לפחות. עם זאת, מגבלה זאת לא תחול עד 31 בינואר 2013, ובלבד שהחלוקה בתקופה זו תהיה קטנה מ־8 מיליון שקל. בנוסף, התחייבה החברה כי לא תבצע השקעות בנכסים חדשים ובתחומי פעילות חדשים עד סוף 2014.

פירעון מוקדם

ב־30 בינואר 2013 תבצע החברה פירעון מוקדם של מלוא סכומי הקרן האמורים להיות משולמים בשנת 2013, וב־30 בינואר 2014 תבצע החברה פירעון חלקי נוסף של האג"ח מסדרות ו' וח' בהיקף של 6 מיליון שקל. לבסוף, יקבלו מחזיקי האג"ח סכום השווה ל־44% מהפירעון של ההלוואה לבנק הפועלים, כך שאם החברה תשלם לבנק 35 מיליון שקל, הם יקבלו כ־14.5 מיליון שקל לידיהם.

את מחצית השנה הראשונה של 2012 סיימה קמור עם הכנסות של 40.8 מיליון שקל לעומת הכנסות של 39.9 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה של 2011. הרווח הנקי הסתכם ב־18.1 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 4.5 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה של 2011, שכלל רווחי הון של 21 מיליון שקל ממכירת נכסים.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות