אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בעלי האג"ח הארוכות של אלביט הדמיה ינסו למנוע תשלום לסדרות הקצרות צילום: גיא אסיאג

בעלי האג"ח הארוכות של אלביט הדמיה ינסו למנוע תשלום לסדרות הקצרות

חוששים שלא יישאר כסף לתשלום עבורם; בעלי אג"ח פרטיים הביעו בעבר חשש מפני ניגוד עניינים פוטנציאלי בין בעלי הסדרות

17.01.2013, 21:36 | ענת ציפקין

נושיה של אלביט הדמיה יבקשו להעלות ביום ראשון הקרוב לסדר יומה של אסיפת בעלי אגרות החוב של אלביט הדמיה נושא נוסף: נאמני אגרות החוב הארוכות ג'-ז' וסדרה 1 (אג"ח להמרה) יבקשו למנוע את התשלום הקרוב לסדרות הקצרות - א' ו-ב'.

בתוך כך, ולנוכח ניגוד העניינים הבולט בין הסדרות הקצרות לארוכות, הודיע "משמרת" - נאמן סדרות א'-ג', כי יפצל את ניהול הפעילות של סדרה ג'- הארוכה- מזו של סדרות א-ב- הקצרות בצוותי עבודה שונים. לא פחות מארבע הודעות בורסה הוציאה אלביט הדמיה, חברת האחזקות בשליטתו של מוטי זיסר, בשעתיים שבין 5 עד 7 בערב היום.

קראו עוד בכלכליסט

לאלביט הדמיה שבע סדרות אגרות חוב (א-ז) וסדרה 1 של אגרות חוב להמרה. שתי הסדרות הקצרות ביותר הן סדרה א' וסדרה ב', האמורות שתיהן להיפרע עד פברואר 2014. התשלומים הקרובים לשתי סדרות אלו הם בחודש הבא. אלביט הדמיה אמורה לפרוע לסדרה א' קרן וריבית בסך של 76.7 מיליון שקל, ו-7.5 מיליון שקל נוספים לסדרה ב'. בסך הכל על אלביט הדמיה לשלם עבור שתי סדרות אלו, הנסחרות בתשואה ברוטו לפידיון של 175% ו-41%, בהתאמה, 211 מיליון שקל ו-30 מיליון שקל בשנתיים הקרובות עד לפירעונן המלא של שתי הסדרות.

מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה, צילום: גיא אסיאג מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה | צילום: גיא אסיאג מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה, צילום: גיא אסיאג

הסדרה הבאה- סדרה ג', הינה לפירעון עד ספטמבר 2018, והיקפה 316 מיליון שקל. בסדרה זו על אלביט הדמיה לשלם 53 מיליון שקל כל שנה לבעלי האג"ח שלה. הסדרה נסחרת בתשואה ברוטו של 55%. 

סדרה ד' היא הכבדה ביותר, ומסתכמת ב-891 מיליון שקל שעל אלביט הדמיה לשלם עד תום 2020. הסדרה נפרעת בשני תשלומים שנתיים - בחודשים אפריל ואוקטובר כל שנה, ובסך הכל על החברה לשלם כ-111 מיליון שקל קרן וריבית בגין סדרה זו, כל שנה. נאמן סדרה זו הוא הרמטיק נאמנויות.

סדרה ה' , ארוכה גם היא, נפרעת בשנת 2021, אך קטנה יחסית ומסתכמת ב-67 מיליון שקל בלבד. סדרה ו', גם היא יחסית קצרה, נפרעת כולה ב-2015 בסכום כולל של כ-290 מיליון שקל, אך המשקל של הקרן והריבית כל שנה לא קטן- כ-100 מיליון שקל. הסדרה נסחרת בתשואה פידיון ברוטו של 97%. נאמן שתי סדרות אלו הוא רזניק פז נבו.

סדרה ז' הינה לפירעון עד שנת 2018 בהיקף של 502 מיליון שקל. נאמן הסדרה שיזף הזנפרץ.

מצבה הפיננסי של אלביט הדמיה הביא לפני כשבועיים את סוכנות הדירוג מידרוג להוריד את דירוג האשראי של אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר בחמש דרגות מ-Baa3 באופק שלילי ל-B2 והכנסתן לרשימת מעקב עם השלכות שליליות.

"הורדת הדירוג מתבססת, בין היתר, על המשך השחיקה המהירה ביתרות הנזילות של החברה ללא יצירת מקורות מספקים לעמידה לאורך זמן אל מול עומס הפרעונות", כתבו במידרוג. לפני כשלושה שבועות חברת הדירוג מעלות חתכה את דירוג האשראי של אלביט הדמיה ב-6 דרגות ואת דירוג החברה בת פלאזה סנטרס בשתי דרגות. הדירוג החדש של אלביט הדמיה נקבע על "B", בעוד שדירוג פלאזה סנטרס הורד ל-"-BBB".

"רמת נזילות של אלביט הדמיה לפי מעלות מעידה על סיכויים גבוהים מאוד לכשל פירעון כללי בטווח של חודשים. "להערכתנו, בשלב זה חסרים לחברה 400 מיליון שקל על מנת לעמוד בהתחייבויותיה במחצית השנייה של שנת 2013", כתבו במעלות. על אף המימושים המוצלחים שערכה אלביט הדמיה במהלך השנה האחרונה, במידרוג כותבים כי היעדר נגישותה לשוק ההון מותיר את אלביט הדמיה עם תלות מהותית במקורות המאופיינים ברמת אי וודאות גבוהה בהם תחום המדיקל והפעילות בהודו. זאת ועוד, החברה חשופה לקושי בהפקת תזרימי מזומנים משמעותיים מהחזקתה המהותית בפורטפוליו – חברת פלאזה סנטרס.

אלביט הדמיה ביצעה השנה מספר פעמים רכישה חוזרת של אג"ח במטרה לנצל את מחירי האג"ח הנמוכים בשוק. עם זאת, במידרוג כותבים, כי "על אף שמהלכים אלו מאפשרים הפחתה של נטל תשלומי הקרן והריבית העתידיים, אין בהם לפי שעה בכדי להקל באופן משמעותי על יכולת שירות חוב האג"ח לשנת 2013".

במידרוג כותבים כי ממועד דוח הדירוג הקודם, יתרת הנזילות של החברה המשיכה להישחק במהירות. נכון לדו"ח הנוכחי מלפני שבועיים, יתרת הנזילות של החברה ברמת הסולו עמדת על כ-80 מיליון שקל בלבד.

אמנם, החברה צפויה לקבל למעלה מ- 200 מיליון שקל במהלך 2013 (ללא כספי מימון מחדש ממלון בוקרשטי) – המהווים את יתרת התקבולים בגין מימושים שהושלמו זה מכבר – הכוללים את פורטפוליו הנכסים בארה"ב והמלונות בלונדון והולנד, אך מנגד, סך התחייבויות החברה לצורך שירות חוב האג"ח (קרן + ריבית) בשנת 2013 עומד על למעלה מ- 600 מיליון שקל.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות