אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אי.די.בי פתוח הגיעה להסכמות עם הבנקים ותחמוק מצירוף הערת עסק חי צילום: אוראל כהן

אי.די.בי פתוח הגיעה להסכמות עם הבנקים ותחמוק מצירוף הערת עסק חי

בהתאם להסכמות עם הבנקים ומלווים נוספים, השעו המלווים את הדרישה מהחברה להחזיק יתרת מזומנים מסויימת. אי.די.בי פתוח התחייבה כי לא תשקיע עוד בפרויקט הפלאזה בלאס וגאס או בפרויקטי גז וכי תצמצם הוצאות שכר

24.03.2013, 11:56 | רחלי בינדמן

אי.די.בי פתוח הגיעה להסכמות עם הבנקים המלווים וגופים מלווים אחרים שהלוו לה כסף לשינוי באמות המידה הפיננסיות הקבועות בהסכמי ההלוואות מולם. ההסכמות הללו יסייעו לאי.די.בי פתוח לחמוק מהערת עסק חי מהדוחות הכספיים הצפויים להתפרסם היום.

אלא שבד בבד נאלצה אי.די.בי פתוח לדווח לבורסה בעקבות דרישת רשות ני"ע ולהבהיר כי חרף הסכמות אלו, הרשות לא הביעה כל הסכמה לאופן הטיפול החשבונאי של החברה בסוגיית העסק החי וזו תיבחן על ידי הרשות ככל שהיא תראה בכך צורך, לאחר פרסום הדוחות הכספיים.

נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, צילום: עמית שעל נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי | צילום: עמית שעל נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, צילום: עמית שעל

אי.די.בי פתוח מדווחת כי בהתאם להסכמות עם הבנקים המלווים להם חייבת החברה 1.8 מיליארד שקל. כמו כן הושגו הסכמות לפיהן עד לתום חודש אפריל 2014 הצדדים יפעלו לגיבוש הסדר שיחליף את הסדרי אמות המידה הקיימים ושיחול לראשונה ביחס לתוצאות הרבעון השני של שנת 2014. אמת המידה של יתרת המזומן ובטוחות סחירות (לפיה נקבע כי יתרת המזומן והבטוחות הסחירות של החברה לא תפחת מהיקף הריביות השוטפות הצפוי בשני הרבעונים העוקבים, לרבעון המדווח) תושעה החל מהרבעון השני של שנת 2013 (כאשר החברה תידרש להמשיך לעמוד באמת המידה האמורה ביחס לדוחות הכספיים בגין שנת 2012 והדוחות הכספיים בגין הרבעון הראשון לשנת 2013) והיא תחול מחדש, ביחס לנתוני הרבעון השני של שנת 2014 ואילך;

במקביל להסכמות האמורות, החברה התחייבה כלפי אחד מהתאגידים המלווים שלה כי יחול מנגנון הכרעה מוסכם ביחס לכל מחלוקת עם המלווה האמור בקשר עם השאלה האם התקיימה עילה המזכה את המלווה בזכות העמדה לפירעון מיידי, במידה שאירע מאורע העלול לפגוע ביכולתה הכספית של החברה. בהתאם למנגנון האמור, אם המלווה יודיע לחברה כי אירע לדעתו מאורע העלול לפגוע ביכולתה הכספית והחברה תחלוק על כך, המלווה יהא רשאי להודיע לחברה כי המחלוקת תוכרע בידי שני פוסקים (שזהותם הוסכמה על-ידי הצדדים, נציג המלווה ונציג החברה) והכרעתם תחייב את החברה. במקרה שהפוסקים לא יגיעו להחלטה, הפוסק, שהינו נציג המלווה, יהיה רשאי למנות פוסק נוסף שהכרעתו תהיה מחייבת.

בנוסף, במקביל להסכמות האמורות, החברה התחייבה כלפי שני תאגידים מלווים שלה כי היא לא תבצע השקעות כלשהן בפרויקט הפלאזה בלאס וגאס; כן התחייבה החברה כלפי אחד מהתאגידים המלווים האמורים כי לא תותר כל השקעה נוספת בפעילות בתחום הגז, אלא באישור מראש של המלווה האמור וכי בכוונת החברה להמשיך ולפעול לצמצום הוצאות הנהלה וכלליות.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות