אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
כדאי לשים לב - מי קודם למי בחסכונות פנסיוניים צילום: שאטרסטוק

השורה התחתונה

כדאי לשים לב - מי קודם למי בחסכונות פנסיוניים

אם לא נכיר את הסעיפים והחוקים של תכנון ההורשה, כספי החסכונות הפנסיונים שלנו לא בהכרח יגיעו לאנשים להם התכוונו

21.05.2013, 08:05 | אייל סיאני
לאחרונה השיק משרד האוצר אתר ייעודי המאפשר לכל אזרח לאתר חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים על שמו ו/או על שם קרוב שנפטר. האתר זכה לתהודה גדולה במיוחד, שגרמה לאזרחים רבים להיכנס לאתר כדי לאתר את חסכונותיהם ו/או חסכונות קרוביהם שנפטרו. לא מעט אזרחים הופתעו לגלות כי יש לקרוביהם שנפטרו חסכונות פנסיוניים וייתכן שהם זכאים לקבל את הכספים שבחסכונות אלה. האם הם אכן זכאים לכספים?

לאחרונה נפגשתי עם משפחה של אשה שנפטרה. הנפטרת הותירה אחריה בעל ובת (בת 30 ומהנדסת חשמל). לנפטרת היתה קופת גמל שבה נצברו 200 אלף שקל כאשר 80 אלף שקל היו כספי פיצויים וכל היתר כספי תגמולים. משפחתה של הנפטרת עדכנה אותי כי הנפטרת עדכנה את המוטבים בקופה טרם פטירתה כך ש־50% מסך הכספים בקופה יעברו לבעלה ו־50% לביתה. לאחר בדיקה התברר כי מינוי מוטבים זה אכן בוצע.

הבעל והבת ציפו לקבל 100 אלף שקל כל אחד אך לתדהמתם, התברר כי הבעל יקבל את כל כספי הפיצויים ואילו רק כספי התגמולים יחולקו שווה בשווה: הבעל קיבל 140 אלף שקל ואילו הבת קיבלה 60 אלף שקל. כיצד נוצרים מצבים כמו בסיפור זה? מה ההבדל בין הזכאים לכספי חיסכון פנסיוני של נפטר ומה סדר הקדימות בזכאות?

שאירים, יורשים ומוטבים

שאירים הם אלו הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורים של מי שנפטר טרם פרישתו ממקום העבודה. זהות השאירים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג־1963) לפי הפירוט הבא: בן/בת זוג של העובד/ת בשעת פטירתו/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה והוא/היא גר/ה עמו; וילד של העובד/ת שהוא בגדר תלוי במבוטח/ת לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ"ח־1968).

באין בן זוג או ילדים, השאירים יהיו ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר. כספי הפיצויים יחולקו בין השאירים לפי החלטת בית הדין האזורי לעבודה בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בנפטר. כספי הפיצויים ישולמו לשאירים, גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים.

נוסף על הגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, בתקנון קרן פנסיה מקיפה חדשה ישנה הגדרה מיוחדת לשאירים. מי שנכלל לרוב בגדר שאירים בקרן הפנסיה הוא אלמן/אלמנתו של מבוטח/ת או פנסיונר/ית שנפטר/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה וילדים עד גיל 21. סוגים נוספים של זכאים הם המוטבים, היורשים על פי דין והיורשים על פי צוואה.

החיסכון לפנסיה. מי זכאי לכספי הנפטר?, צילום: shutterstock החיסכון לפנסיה. מי זכאי לכספי הנפטר? | צילום: shutterstock החיסכון לפנסיה. מי זכאי לכספי הנפטר?, צילום: shutterstock

מוטבים הם כל מי שנקבעו על ידי העמית כזכאים לקבל את הכספים לאחר מותו. על פי רוב, המוטבים נקבעים על ידי העמית בעת פתיחת התוכנית, אך ניתן לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב. בהקשר זה אציין כי ראוי לבחון את רישום המוטבים לפחות אחת לשנתיים ולעדכן בעקביות שינויים הנובעים מנישואים ו/או לידות. היורשים על פי דין, הם אלו זכאים על פי חוק ירושה לקבל את רכושו ואת עיזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת (כגון צוואה). ולבסוף היורשים על פי צוואה – מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עיזבונו. יורשים אלו יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

מי זכאי לכספי הנפטר?

כאשר אנו מתייחסים לכספים מקרן הפנסיה, הכספים ישולמו בדרך של קצבה חודשית לשאירים כפי שהוגדרו בתקנון קרן הפנסיה (הם פנסיית שאירים). אם אין שאירים הזכאים לקצבה לפי התקנון, ישולמו כספי הפיצויים כסכום חד־פעמי לשאירים על פי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, ואילו כספי התגמולים ישולמו כסכום חד־פעמי למוטבים שקבע המבוטח. אם לא קבע מוטבים, ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה, לפי העניין.

בנוגע לקופת גמל וביטוח מנהלים, ישולמו כספי הפיצויים לשאירים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים. אם אין שאירים, ישולמו הכספים למוטבים שקבע העמית, ובאין מוטבים ישולמו כספי הפיצויים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין). כספי התגמולים ישולמו למוטבים שקבע העמית, ובאין מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה, לפי העניין. הכספים מקרן השתלמות ישולמו למוטבים שקבע העמית, ובאין מוטבים ישולמו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה, לפי העניין.

אייל סיאני הוא מנהל פרויקטים מבית ההשקעות הלמן־אלדובי ובעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות