אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קרדן אן.וי: ההפסדים נצברים, החוב נערם ושעון החול אוזל צילום: עמית שעל

קרדן אן.וי: ההפסדים נצברים, החוב נערם ושעון החול אוזל

עם התחייבויות של 103 מיליון יורו ל־2014 וכשבקופתה 8.5 מיליון יורו בלבד, שומרת חברת האחזקות על אופטימיות שתצליח למכור את נכסיה

29.08.2013, 09:45 | יניב רחימי

אתמול פרסמהקרדן אן.וישבשליטת יוסף גרינפלד את הדו"ח לרבעון השני של 2013. למרות זינוק של 42% בהכנסות החברה מ־34.5 מיליון יורו ברבעון השני של 2012 ל־48.9 מיליון יורו ברבעון שהסתיים בסוף יוני, ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תפח מ־11.6 מיליון יורו אשתקד להפסד של 18.4 מיליון יורו ברבעון השני השנה.

לתופעה שלילית זו שני גורמים מרכזיים: ראשית, במקביל לעלייה בהכנסות מביצוע עבודות, נרשם גם זינוק בעלות ביצוען, מה שהביא לשחיקת התרומה של ההכנסות לרווח באופן ניכר. שנית, קרדן רשמה ירידה חדה בסעיף הכנסות המימון שצנח ברבעון השני ל־1.6 מיליון יורו לעומת 12.7 מיליון יורו אשתקד.

למרות ההרעה בתוצאות העסקיות של קרדן אן.וי, מה שמטריד את מנוחת המשקיעים אינו ההפסד הנקי אלא יכולת שירות החוב של החברה. ב־2014 נדרשת קרדן אן.וי לפרוע אג"ח בהיקף של כ־103 מיליון יורו. זאת כשבקופת החברה, נכון לסוף יוני, היו 8.5 מיליון יורו בלבד, סכום השווה ל־8% מיתרת החוב העומדת לפירעון בעוד כחצי שנה. מלבד זאת, רואי החשבון של החברה מפנים את תשומת הלב לגירעון בהון החוזר של החברה (סולו) שהסתכם ב־85 מיליון יורו בסוף יולי.

הבנקים יעזרו?

קרדן אן.וי אף מדווחת על ההבנות שהושגו עם מוסד בנקאי שהעמיד לחברה הלוואה של 107 מיליון יורו, היות שהחברה הפרה את אמות המידה הפיננסיות שלהן התחייבה. מאחר שכתב הוויתור שקיבלה קרדן מהבנק ביחס לאמות המידה הפיננסיות המקוריות הוא לתקופה הקצרה משנה, ההלוואה סווגה כהתחייבות שוטפת במאזני החברה.

יוסף גרינפלד, צילום: עמית שעל יוסף גרינפלד | צילום: עמית שעל יוסף גרינפלד, צילום: עמית שעל

מדו"ח תזרים המזומנים ניתן ללמוד שתוכניות החברה לפרוע אג"ח מתבססות בעיקר על מזומנים שינבעו לה במחצית השנייה של 2013 ממכירת נכסים בסכום של 85.4 מיליון יורו ועל החזר הלוואות מחברות מוחזקות בהיקף של 13.6 מיליון יורו. רואי החשבון מציינים שתוכניות החברה ועמידתה באמות מידה פיננסיות מול הגורמים המממנים אינן ודאיות משום שאינן בשליטתה המלאה.

מכירת הנכסים בהמשך שנת 2013 מבוססת, בין היתר, על מכירת עסקת גידור שיתרתה למועד הערכת השווי ביום בסוף הרבעון השני עמדה על 11.8 מיליון יורו. קרדן אן.וי כבר הספיקה למכור את עסקת הגידור, אולם במחיר הנמוך מזה שתוכנן ב־2.6 מיליון יורו.

נוסף לכך, מתכוונת קרדן אן.וי להשלים את הסכום הנדרש באמצעות מכירת מניות בחברות־בנות ונכסי נדל"ן, כשלרשות החברה עומדות כמה דרכי פעולה אפשריות: מכירה של פרויקטי נדל"ן בסין; מכירת מניות של חברות־בנות החופשיות משעבוד, או לחלופין, קבלת אשראי נוסף כנגדן; מכירת מניות משועבדות של חברות מוחזקות ושימוש בעודפים שייוותרו בחברה לאחר פירעון ההתחייבויות בגינן.

יורדת בדירוג

עד כה קרדן אן.וי לא דיווחה על הסכמים או מזכרי הבנות שנחתמו, והיא מסתפקת בדיווח הלקוני שלפיו "החברה מנהלת בימים אלו כמה משאים ומתנים למכירה ומימון מחדש של נכסים שונים" ובהצהרה בדו"ח הכספי שלפיה הנהלת החברה בדעה כי תצליח לפרוע את התחייבויותיה במועדן בעתיד הנראה לעין.

לפני קרדן אן.וי ניצב אתגר קשה ומורכב הנובע מהצורך לממש נכסים בהיקף משמעותי ובמהירות רבה כששעון החול הולך ואוזל. גם אם תצלח דרכה של החברה שבניהולו של שוקי אורן במימוש תוכניותיה, לא תוכל הנהלת החברה לנוח על זרי הדפנה. יהיה עליה להיערך לסבב הבא של המימושים, הפעם בהיקף גבוה יותר של 120 מיליון יורו, וזאת כדי לצלוח את תשלומי הקרן שיחכו לה בפברואר 2015.

לפני כשבועיים הורידה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האשראי של קרדן אן.וי מ־BB ל־B, כשהשיקול המרכזי היה אי־השלמת מכירת נכסים, פעולה שהוגדרה על ידי חברת הדירוג כ"פעולה שהנה קריטית לחברה בטווח המיידי". לקרדן שתי סדרות אג"ח שהחוב המצטבר שלהן הוא 422 מיליון יורו. סדרות שהונפקו בפברואר 2007, זמן קצר לפני משבר הסאב־פריים. אז הן זכו לדירוג מפרגן ־AA.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות