אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
"אני לא רואה מנוס מלעצור את המימון לחברות אחזקה" צילום: יובל חן

"אני לא רואה מנוס מלעצור את המימון לחברות אחזקה"

בשבועות שעברו מהפרסום על כוונת רשות ניירות ערך לא לדרוש מהחברות הציבוריות לפרסם דו"ח סולו מלא, השוק סוער. ראש מערך האשראי של בנק לאומי מאיים בעצירת מימון, אנליסטים תוקפים וברשות מגיבים: זה ישפר את עלויות התאגידים

12.11.2013, 08:03 | יניב רחימי

"אם ההחלטה לבטל את דו"חות הסולו תתקבל, ולא נצליח לקבל דו"חות סולו מלאים, אני לא רואה מנוס מבחינתנו מלעצור את המימון לחברות אחזקה". את האיומים הללו השמיע לא אחר מאשר ראש מערך האשראי של בנק לאומי, מלכיאל שחר. הדברים נאמרו במסגרת מפגש ב"פורום שווי הוגן" שהתקיים באחרונה במרכז הבינתחומי בהרצליה ועסק בכוונת רשות ניירות ערך לבטל את הדרישה מהחברות הציבוריות לפרסם דו"ח סולו מלא. 

קראו עוד בכלכליסט

שחר ציין עוד שבדרך כלל מחברות הנסחרות בבורסה עם איתנות פיננסית גבוהה, קשה עד כדי בלתי אפשרי לקבל מידע נוסף על זה המתפרסם בדו"חות.

בטיוטה שפרסמה רשות ניירות ערך בספטמבר צוין שההחלטה על תיקון הוראות הגילוי ביחס למידע הכספי הנפרד (דו"ח סולו) התקבלה במסגרת פרויקט שיפור הדו"חות של הרשות. שם טוענים שהמודל הנוכחי חשוף לבעיות יישומיות רבות, לרבות היעדר ביטוי בדו"ח סולו לחשיפות של החברה־האם לחברה־הבת, וסבורים שהתפתחות הרגולציה והתקינה החשבונאית בשנים האחרונות יצרו תשתית גילוי רחבה המספקת מידע מגוון ורחב המשפר את היכולת לנתח את מצב נזילותו של התאגיד באמצעות בחינת הדו"חות הכספיים המאוחדים.

על כוונות וטיימינג הדרך לגיהינום למרות מגרעותיו, חשיבותו של דו"ח סולו הינה מכרעת לצורך ניתוח יכולת שירות חוב של חברה, קל וחומר כשמדובר בחברת אחזקות יניב רחימי, 2 תגובותלכתבה המלאה

ברשות ניירות ערך מציינים שמודל הדיווח החדש המוצע יכול להוביל לחיסכון בעלויות לתאגידים מדווחים. לשיטת הרשות, המודל המוצע דורש מידע ממוקד שהנו בעל ערך למשתמשים בדו"חות הכספיים, תוך ויתור על מידע עודף שאין בו כדי לתרום באופן משמעותי להבנת מצבו הפיננסי של התאגיד. בשורה התחתונה, ברשות שואפים לטייב את הדו"חות באיכות המידע הניתן תוך קיצורם.

תחת המודל החדש המוצע התאגידים המדווחים לא יידרשו להכין דו"ח מלא שיחויב גם בחוות דעת נפרדת של רואה חשבון מבקר, אלא יידרשו לכלול נתונים נבחרים בלבד. במקביל לביטול הדו"חות הכספיים סולו, מתווה הרשות יחייב תאגידים שהנפיקו איגרות חוב לציבור, לפרסם גילויים ייעודיים באשר למצבם הפיננסי ורמת הנזילות שלהם. גילויים אלו כוללים את תיאור מכלול העסקאות בין החברה לבין החברות המוחזקות על ידיה ומידע בדבר ההון החוזר. כמו כן, בכוונת הרשות לגבש מודל גילוי ייעודי לחברות אחזקה שיאפשר להבין את מצב עסקיהן הפיננסיים ורמת הנזילות שלהן.

מסיכום הדיון שנערך ב"פורום שווי הוגן" ניכר שהתוכנית של הרשות נתקלת בהתנגדות.

פרופ' אמיר ברנע ביקר את הטענה שלפיה במדינות רבות, ובהן ארה"ב, לא קיימת דרישה לפרסום דו"ח סולו. לדבריו, מבנה הבעלות השטוח בחברות בארה"ב הוא הגורם לכך. הוא ציין שעבודות שהכין בעבר עבור חברות ציבוריות הערוכות במבנה של פירמידה, התבססו כמעט רק על נתוני דו"חות סולו.

בתגובה לכך הדגישה עו"ד ורו"ח עדי טל, ראש היחידה המקצועית החשבונאית וסגנית רו"ח ראשי ברשות ניירות ערך, כי במסגרת ההצעה ייבחנו חברות אחזקה בנפרד במטרה לבנות ולפרסם מודל גילוי ייעודי המותאם לחברות אחזקה וכי בכל מקרה, עד לפרסום המודל, על חברת אחזקות לדאוג לגילוי מספק על אודות פעילותה ומצבה. עוד הוסיפה: "חברות אחזקה מהוות פלח קטן במשק הישראלי".

על סמך מה יחליטו?

על אודות הקושי בקבלת החלטה על חלוקת דיבידנד הרחיב פרופ' יורם עדן כי "ללא דו"חות סולו, איני מבין על סמך מה יכול דירקטוריון להחליט אם להורות על חלוקת דיבידנד".

כמו ברנע, גם עדן תקף את ההשוואה לחברות האמריקאיות. "יש לזכור שרכישת חברות יוצרת אשליה של גידול ברווחים. לאור האמור, המודל האמריקאי, שהביא בשמנו לנזקים אדירים ולמשברים בשוק ההון, אינו דוגמה טובה", אמר.

על החשיבות של דו"חות הסולו העידו גם האנליסטים שהשתתפו בדיון. "אם הייתי נדרש לוותר על אחד הדו"חות, הייתי מוותר דווקא על הדו"חות המאוחדים ולא על דו"חות הסולו", אמר אלון גלזר מלידר שוקי הון. עדי סקופ מאי.בי.אי הוסיף: "מבחינתי, לעשות ניתוח חוב של חברה ללא דו"ח הסולו זה כמו שרופא שיניים יעשה סתימה בלי צילום רנטגן".

בדומה לאנליסטים, גם סיגל יששכר מחברת הדירוג מידרוג דיברה בזכות דו"חות הסולו. לדבריה, הם מהווים מרכיב בסיסי וחשוב בניתוח דו"חות כספיים לא רק בחברות אחזקה קלאסיות, אלא גם בקבוצה הכוללת חברות תפעוליות. יששכר מציינת שבמקרים מסוימים יש לבצע הפרדה בין החברות ולבחון אפשרות להעלות כספים מהחברה־הבת לחברה־האם.

אמיר ברנע, צילום: אוראל כהן אמיר ברנע | צילום: אוראל כהן אמיר ברנע, צילום: אוראל כהן

ביטול סולו - בכייה לדורות

במפתיע, לאנשי האקדמיה, לאנליסטים ולחברת הדירוג הצטרף גם משל דהן, ממלא מקום מנכ"ל דיסקונט השקעות. "בעיניי, דו"חות הסולו הם מאוד חשובים וביטולם יהא בבחינת בכייה לדורות", אמר. "אני נוהג להתחיל את קריאת הדו"חות מקריאה של דו"חות הסולו ורק לאחר מכן לעבור לקריאת המאוחדים". ביחס לעלות הכנת הדו"ח, הוצאה שברשות ניירות ערך ביקשו לצמצם לטובת החברות הציבוריות, אמר דהן שהיא לא זניחה אך גם לא דרמטית.

הדיון הסתיים בתקווה שהביעו מייסדי "פורום שווי הוגן", פרופ' אמיר ברנע ורו"ח שלומי שוב, שלנוכח ההסכמה הרחבה של הנוכחים בדיון בדבר המידע המופק מדו"חות סולו וחשיבותו הרבה, ברשות ניירות ערך ישקלו מחדש את השלכות ההצעה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות