אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
התצהיר המלא של נוחי דנקנר לביהמ"ש : מוטי בן משה אינו בעל השליטה באקסטרה צילום: אוראל כהן

התצהיר המלא של נוחי דנקנר לביהמ"ש : מוטי בן משה אינו בעל השליטה באקסטרה

דנקנר: "להבנתי קיימים ממצאים קשים ומטרידים מאוד בנוגע לקבוצת אקסטרא שמעמידים בספק את לגיטימיות מקורות ההון של בן משה"

22.01.2014, 10:19 | כלכליסט

נוחי דנקנר, בעל השליטה לשעבר בקבוצת אי.די.בי, הגיש הבוקר לביהמ"ש תצהיר בו הוא טוען כי מוטי בן משה אינו בעל השליטה בקבוצת אקסטרה השותפה בגרעין השליטה החדש באי.די.בי.

בתצהיר נכתב, "אדגיש כי קבלת החלטה המפקיעה את השליטה בחברה בשעה שדו"ח הבדיקה שעל בסיסו ניתנה אותה ההחלטה נותר חסוי מבלי שניתנה האפשרות להתייחס אליו ולהפריכו, מקפחת את זכויותיי וגרמה לי לנזק עצום".

קראו עוד בכלכליסט

נוחי דנקנר, צילום: אוראל כהן נוחי דנקנר | צילום: אוראל כהן נוחי דנקנר, צילום: אוראל כהן

בסעיף אחר כותב דנקנר, "כזכור, בפסק הדין הראשון קבע בית המשפט, כי באותו מועד לא ניתן לבית המשפט ולציבור הנושים מידע מספיק באשר למקורות המימון ובאשר לזהות בעלי השליטה האמיתיים בקבוצת אקסטרא. ולכן קבע כי לא ניתן עדיין לאשר את הסדר הנושים שהוגש על ידי הקבוצה בראשות אקסטרא".

התצהיר המלא שהוגש לביהמ"ש:

1. כידוע, עד לאחרונה הייתי (בשרשור) בעל השליטה בחברת אי.די.בי אחזקות בע"מ (להלן: "אי.די.בי" ו/או "החברה") השולטת בקונצרן אי.די.בי. החברה בהשתתפות עם משקיעים הציעה הצעת הסדר נושים. בית המשפט הנכבד קבע בפסק הדין שניתן ביום 17.12.13, כממצא עובדתי, כי המומחה שמונה ע"י בית המשפט, קבע שהצעה זו עדיפה מבחינה כלכלית על פני הצעת ההסדר שהציגה הקבוצה בראשות אקסטרא (להלן: "פסק הדין הראשון").

2. אדגיש כי קבלת החלטה המפקיעה את השליטה בחברה בשעה שדו"ח הבדיקה שעל בסיסו ניתנה אותה ההחלטה נותר חסוי מבלי שניתנה האפשרות להתייחס אליו ולהפריכו, מקפחת את זכויותיי וגרמה לי לנזק עצום.

3. כזכור, בפסק הדין הראשון קבע בית המשפט הנכבד, כי באותו מועד לא ניתן לבית המשפט ולציבור הנושים מידע מספיק באשר למקורות המימון ובאשר לזהות בעלי השליטה האמיתיים בקבוצת אקסטרא. ולכן קבע כי לא ניתן עדיין לאשר את הסדר הנושים שהוגש על ידי הקבוצה בראשות אקסטרא.

4. בית המשפט הנכבד ייחס חשיבות עליונה למהות הגילוי והורה ל"צוות הבדיקה" שהורכב מנציגי הרשות לניירות ערך, הכנ"ר והמשקיף מטעם בית המשפט, לבדוק, בין היתר, את מקורות המימון של קבוצת אקסטרא ואת מבנה השליטה בקבוצה זו.

5. דו"ח הבדיקה שהועבר לבית המשפט הנכבד לא הועבר אליי וממילא גם לא הועבר לנושים או לאי.די.בי - ומכאן שלא ניתנה לחברה, לנושים ולי כל אפשרות לבחון את ממצאיו של אותו דו"ח, ולהפריך את הממצאים האמורים. בהקשר זה אציין, כי עוד טרם למסירת הדו"ח לבית המשפט הנכבד, בדק רו"ח יהודה ברלב נתונים וממצאים הנוגעים לקבוצת אקסטרא.

6. להבנתי, רו"ח ברלב וצוותו מצאו ממצאים קשים ומטרידים מאוד ביחס לקבוצת אקסטרא אשר מעמידים בספק את לגיטימיות מקורות ההון של הקבוצה האמורה בניגוד למצג שניתן לבית המשפט הנכבד; את יכולתה של הקבוצה האמורה לקיים את התחייבויותיה לפי הסדר הנושים שהציעה; ואף מעלים חשש כי קבוצה זו והעומד בראשה עוסקים בהלבנת הון. לעניין זה אפנה לתצהירו וחוות דעתו של רו"ח ברלב שממצאיו הועברו לעיוני.

7. בנסיבות אלה, פנה רו"ח ברלב לצוות הבדיקה והציג בפניו את הראיות שאסף וכן את שאר ממצאיו, וזאת על מנת לסייע לצוות הבדיקה בפועלו.

8. על פי מה שנמסר ע"י רו"ח ברלב, לאחר שהוצגו הנתונים על ידו בפני צוות הבדיקה, לא קיבל רו"ח ברלב תגובה ולא התבקש ליתן הסברים נוספים, ולמעשה רו"ח ברלב אינו יודע כיצד צוות הבדיקה התייחס לממצאים שמסר ואינו יודע האם הממצאים הקשים שהציג אכן נבדקו ואומתו על ידם.

9. אוסיף, כי למיטב הבנתי, ספק אם הייתה לצוות הבדיקה האפשרות לבדוק כראוי את הממצאים שנמסרו ע"י רו"ח ברלב, בשים לב לעובדה כי הפגישה בין רו"ח ברלב ובין נציגי צוות הבדיקה התקיימה ביום 24 בדצמבר (ערב חג המולד) ואילו הדו"ח הוגש על ידם לבית המשפט ביום 1.1.2014 (כלומר מיד אחרי הסילבסטר). מדובר בתקופה בה מרבית מתושבי אירופה נמצאים בחופשות והשנה האזרחית החדשה. לפי מה שנמסר לי מרבית הגורמים הרשמיים והאחרים הרלוונטיים לעניין היו בחופש, כך שלא ברור הכיצד ועם מי ביצע צוות הבדיקה את בדיקתו.

10. על כן, לא ברור לי כיצד דו"ח הבדיקה, שכאמור לא עיינתי בו, הסיר את החששות והעננות שריחפו מעל קבוצת אקסטרא, שהרי בשים לב לסד הזמנים הדחוק ותקופת החופשות, מתעורר ספק אם ניתן היה לאמת ולבדוק כראוי את הנתונים.

11. זאת ועוד, לאחרונה הובא לידיעתי מידע נוסף (בנוגע לקבוצת אקסטרא ולמקורות המימון שלה הנראים בעיתיים בלשון המעטה) שלא עמד בפני צוות הבדיקה, ושככל הנראה אף לא היה מצוי בפני בית המשפט הנכבד בעת מתן פסק דינו המשלים מיום 5.1.14 (להלן: "פסק הדין המשלים"), ולנוכח תוכנו הקשה של המידע שנחשף ע"י רו"ח ברלב, מן הראוי היה שיוצג בפני ציבור הנושים, על מנת שיוכלו לכלכל צעדיהם בהתאם.

12. אוסיף ואזכיר כי קבוצת אי.די.בי הינה קונצרן מרכזי במשק, ולכן העברת השליטה בה בחופזה וללא בדיקה ראויה, ומבלי שניתנה לכל הצדדים הרלוונטים האפשרות להביע הסתייגויותיהם, עשויה להיות הרת אסון לבעלי המניות, לנושים, ולעובדים בכל החברות מקבוצת אי.די.בי וכן לגרום נזק משמעותי לציבור בכללותו וממילא אף גרמה לי לנזק עצום.

13. ברור כי בשים לב לכך שעד לרגע זה לא נחשף דו"ח הבדיקה בפני, אינני יודע (וממילא גם ציבור הנושים אינו יודע) מה באמת בדק או לא בדק צוות הבדיקה שמונה, מה היו מסקנותיו ועל אילו ראיות ומסמכים ביסס צוות הבדיקה מסקנות אלה.

14. בנסיבות אלה אני סבור שיש לאפשר לי, כמי שנפגע פגיעה קשה מדו"ח זה, ולכל צד אחר שחפץ בכך, לעיין בדו"ח המלא, להביא ראיות לסתור דו"ח זה, ואף לחקור את עורכי דו"ח הבדיקה על מסקנותיהם, וזאת על מנת להבין כיצד ביססו מסקנות אלה.

15. לדעתי אף צריך להציג את הדו"ח האמור בראש ובראשונה בפני הנושים שאמורים לכלכל את צעדיהם בהתאם לתוצאות הדו"ח, שהרי גם בית המשפט הנכבד סבר שלא ניתן לאשר את הצעת הסדר הנושים שהגישה קבוצת אקסטרא מבלי שימסר מידע נוסף אודות קבוצה זו.

16. דברים אלה נכונים שבעתיים נוכח העדיפות שנותן בית המשפט הנכבד לרצון הנושים, ועמדתו כי יש לכבד את רצונם להעדיף את הצעת קבוצת אקסטרא, זאת למרות שבהיבטים רבים, כפי שקבע המומחה שמונה ע"י בית המשפט הנכבד, ובעיקר במקרה שבו עסקת כלל ביטוח מתממשת - יש עדיפות כלכלית משמעותית להצעה אשר הוגשה על ידי החברה בהשתתפות עם משקיעים.

17. בנוסף, אציין כי פסק הדין המשלים ניתן בהתבסס על דו"ח הבדיקה שלא גולה לי, קרי: לפי מה שנמסר לי, המדובר במתן פסק דין המבוסס על "ראייה סודית", ומאחר ועסקינן בהליך שיפוטי בו נדון הסדר נושים, שמשמעותו הפקעת השליטה שלי באי.די.בי, הרי שהדבר לא רק שפוגע בכללי הצדק הטבעי ושולל את יומי בבית המשפט, אלא שבכך למעשה האפשרות שלי, של ציבור הנושים ושל אי.די.בי להגיש הסתייגויות התרוקנה מתוכן והפכה לתיאורטית גרידא.

18. על כן, אי חשיפת דו"ח הבדיקה בפני ובפני ציבור הנושים, מפלה לרעה (ביחס לקבוצת אקסטרא) שכן לא ניתנה לנושים ולי כל אפשרות לעיין בו ולהגיב לתוכנו.

19. להבנתי, אי מסירת הדו"ח לידי אינה מאפשרת לי למצות את הזכות החוקתית שקיימת לי להגיש ערעור לבית המשפט העליון: שהרי כל עוד דו"ח הבדיקה (הכולל לפי פסק הדין המשלים מאות עמודים) לא נמסר לי, אין לי כל יכולת לדעת על בסיס מה פסק בית משפט נכבד זה את שפסק בפסק דינו המשלים, ומכאן למעשה האפשרות שלי לערער על פסק דינו של בית המשפט הנכבד נפגעת קשות.

20. מאחר והייתי עד לאחרונה מבעלי השליטה בחברה, הרי שגם בהיותי כמשתתף בחברה (קרי בעל מניות), מוקנית לי הזכות לעיין בדו"ח הבדיקה ולבדוק האם אכן תוכנו של הדו"ח מתיישב עם טובת החברה.

21. בנסיבות אלה, יהא זה מן הדין ומן הצדק להורות על מסירת דו"ח הבדיקה גם לידי ולכל שאר הגורמים הרלוונטיים, וליתן הזדמנות סבירה להתייחס לדו"ח זה ולהציג את הערותינו ביחס אליו לבית המשפט הנכבד ובכלל זה לחקור את עורכי הדו"ח. בנוסף יהא זה ראוי כי לאחר מסירת הדו"ח וקיום חקירה על בסיס ממצאיו, תכונס אסיפת נושים נוספת על מנת שאלה יקימו הצבעה נוספת, וזאת לאחר חשיפת הדו"ח ובהתאם לממצאים שיתגלו.

22. אציין כי היעתרות לבקשה, לא תגרום נזק כלשהו לנושים או לציבור, ולא תמנע במאומה את קידום הסדר הנושים, שהרי אם הכל חוקי (כנטען לכאורה בדו"ח הבדיקה ועל ידי אקסטרא), ממילא ברור כי הנושים ישמחו לגלות זאת ולהסיר מליבם את החשש שנוצר עקב העננה המרחפת מעל לקבוצת אקסטרא, וממילא ישובו ויצביעו בהמוניהם בעד קבלת הצעת הסדר הנושים שהציעה הקבוצה שבראשות אקסטרא.

23. בכל מקרה אינני מבקש לעכב, אף לא לרגע, את קידום קבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים לצורך השלמת הסדר הנושים שאושר.

24. על כן אין שום מניעה כי הנאמנים ימשיכו לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך השלמת הסדר הנושים שאושר כאשר ברור שאין כל מניעה שפעולות השלמה אלה יבוצעו במקביל לחשיפת הדו"ח, למתן הזדמנות לסתור את ממצאיו ובכלל זה גם להצבעות חדשות ככל שתתאפשרנה.

25. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

14 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

12.
נוחי דנקנר- משמיד ערך
נראה לי שנוחי עדיין לא מבין אפוא הוא חי ועדיין מרחף באוויר פסגות בעידודם של ה"רנטגן" ופינטו - יועציו הכלכליים הבכירים. מי גרם למשבר ב- IDB ? מי גרם להפסד לבעלי המניות והאג"ח ? מי פיזר ביד רחבה ולא אחראית מיליוני שקלים שגייס מהציבור בעסקות כושלות ,כספים למנהלים ייסמנים, תרומות ל"רבנים" ? . מעניין לדעת מה מקור הכספים של השותף שלו גרנובסקי. הוא עדיין לא מבין שהנושים לא רוצים לראות אותו ב- IDB ויש להם סיבות טובות לכך.
אחד העם  |  22.01.14
לכל התגובות