אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ייצוגית נגד זיתוני, משה ויגאל גינדי ושבירו: "לא נוקבות במחיר הדירה האמיתי"

ייצוגית נגד זיתוני, משה ויגאל גינדי ושבירו: "לא נוקבות במחיר הדירה האמיתי"

מדובר בבקשה לייצוגית על סך 198 מיליון שקל. על פי העתירה החברות מציעות דירות למכירה בפרויקט אקו בכפר סבא במחיר התחלתי ולאחר מכן מחייבות את הרוכשים בתשלומים רבים שאמורים להכלל במחיר הסופי על פי חוק הגנת הצרכן

05.03.2014, 14:16 | עינת פז-פרנקל
היום (ד') הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך 198 מיליון שקל נגד חברות הבנייה זיתוני, משה ויגאל גינדי פרויקטים ורמי שבירו, בטענה כי החברות מציעות דירות לרכישה מבלי לנקוב במחירן האמיתי בפרויקט "אקו" בכפר סבא.

הבקשה הוגשה ע"י ירין משעלי באמצעות עורכי דינו ארז אסרף וצבי ריש. יצוין כי, סכום התביעה הייצוגית - 198 מיליון שקל - מבוסס על תחשיב הכולל את מספר יחידות הדיור שמכרו כל אחת מהנתבעות ברחבי הארץ בשלוש השנים האחרונות.

לטענת העותר, הנתבעות מציעות לרכישה דירות, "מבלי לנקוב במחירן הכולל האמיתי, ואגב כך מחייבות את הרוכשים בתשלומים המתווספים למחיר שהן נוקבות בהסכמי המכר ו/או בהצעות הרכש, כגון: הוצאות משפטיות, דמי רישום זכויות הרוכשים, תשריטים, חיבור לרשתות החשמל והמים, וכיו"ב - עלויות שמלכתחילה אמורות להיכלל במחיר הסופי המוצג לרוכשים כמתחייב מהוראות חוק הגנת הצרכן".

משרד המכירות של פרויקט אקו בכפר סבא. טענת העותר: "החברות מציעות דירות לרכישה מבלי לנקוב במחירן האמיתי" משרד המכירות של פרויקט אקו בכפר סבא. טענת העותר: "החברות מציעות דירות לרכישה מבלי לנקוב במחירן האמיתי" משרד המכירות של פרויקט אקו בכפר סבא. טענת העותר: "החברות מציעות דירות לרכישה מבלי לנקוב במחירן האמיתי"

כמו כן, ההוצאות המשפטיות בהן מחוייבים רוכשי הדירות "מוצגות ככאלו הבאות לכסות את הוצאות רישום זכויותיהם, ולא היא, שכן, בפועל, הנתבעות מגלגלות על הרוכש את כלל העלויות המשפטיות שהיו להן בקשר עם הפרויקט, כשהליך רישום זכויות רוכשי הדירות מהווה חלק פשוט וזניח ביחס ליתר השירותים המשפטיים שניתנו לרוכשי הדירות במסגרת הפרוייקט כולו".

עוד נטען, כי "כדי לכסות את עלויות הטיפול המשפטי בכל ענייניהן המשפטיים של הנתבעות, וכיוון שעל פי חוק רשאי עוה"ד המייצג אותן לייצג גם את רוכשי הדירות רק לצרכי רישום זכויותיהם בדירות שרכשו – מנצלות הנתבעות לרעה את נקודת הממשק היחידה שיכולה להיווצר בין רוכשי הדירה לבין באי כוחן, וכופות על אותם רוכשים להשתמש בשירותי באי כוחן לשם רישום זכויותיהם תמורת סכום עתק של 1.5% בצירוף מע"מ ממחירה הכולל של הדירה (כשהוא כבר כולל מע"מ. ואולם, העלות הריאלית של הוצאות אלה הינה קבועה ואינה תלויה בגודל הדירה הנרכשת ו/או במחירה, ובכל מקרה – עלות זו נמוכה בהרבה מהמחיר הנגבה בפועל מן הרוכשים עת הינו מחושב באופן יחסי לשווי דירתם".

מהבקשה עולה עוד, כי חיובים אחרים שמשיתות הנתבעות על רוכשי הדירות בנוסף לתמורה שננקבה לגבי דירתם גבוהים מעלותם הריאלית. "לא זו בלבד שהנתבעות מחריגות חיובים אלה ממחיר הדירה הגם שהמדובר בשירותים הכלולים בעסקה ושעליהם אין יכולים רוכשי הדירות לוותר, אלא שהנתבעות גובות עבור שירותים אלה סכומים העולים פי עשרות מונים מעלותם הריאלית, וזאת כמובן לשם הפקת רווח נוסף בשיעור לא מבוטל, ואגב כך מציגות הן בפני כולי עלמא את מחיר הדירה הנקוב בש"ח כולל מע"מ - זול מכפי שהוא בפועל", נטען.

יתרה מכך, הנתבעות לכאורה אינן נותנות ערבות כמתחייב בחוק המכר (דירות) על הסכומים הללו, אותם הן מחריגות. "התנהלות זו של המשיבות מהווה הטעייה בוטה של קהל לקוחותיה במשמעות חוק הגנת הצרכן, ויש בה אף כדי להקים כנגדן עילות לתובענה ייצוגית מכוח הוראות חיקוקים נוספים אחרים כמפורט בתובענה גופא", נטען.

תגובת שבירו: ניסיון פופוליסטי

תגובת חברת רמי שבירו: "על פניו נראה כי מדובר בנסיון חסר תום לב, פופוליסטי, שנועד לתפוס כותרות בעיתונות על גבה של החברה. אנו בטוחים כי דין התובענה להידחות על הסף. החברה מעולם לא גבתה יותר ממחיר הדירה הנקוב בהסכם המכר. ויצויין כי הן בבקשת רכישת הדירה והן בנספחי התשלומים של הסכמי המכר מפורטים באופן ברור ובשקיפות מלאה כל התשלומים שעל רוכש הדירה לשלם. ולפיכך מדובר בתובענת סרק חסרת כל סיכוי. עצם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית תידחה ואולם החברה שומרת על עצמה להגיש תביעה כנגד אותו רוכש דירה בשל לשון הרע. מבירור קצר שערכה החברה בתיק רוכש הדירה לא נשמעה הערה שכזו מפיו או מפי עורכי דינו, שכן ברור כי בטענה שכזו כל אחיזה במציאות".

משאר החברות טרם נמסרה תגובה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות