אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תוכנית הבראה להדסה: המדינה ונשות הדסה יעניקו סיוע של מעל 1.5 מיליארד שקל צילום: בשמת איבי

פרסום ראשון

תוכנית הבראה להדסה: המדינה ונשות הדסה יעניקו סיוע של מעל 1.5 מיליארד שקל

נאמני בית החולים הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים את תוכנית ההבראה החד צדדית של בית החולים ובה פירוט הסיוע שיעבור מצד המדינה וארגון נשות הדסה. בנוסף, יבוטלו משרות יקוצץ שכר לעובדים. נושי בית החולים יצטרכו להכריע בעוד 5 ימים באסיפות שיכונסו אם לאשר את התוכנית או לא, כאשר דחיית התוכנית משמעותה שבית החולים יקלע למעין הליך פירוק

09.05.2014, 00:39 | ענת רואה ומיקי פלד

המשבר בהדסה: נאמני בית החולים, עורכי הדין אשר אקסלרד וליפא מאיר, הגישו לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בירושלים את תוכנית ההבראה החד צדדית שגיבשו. נושי בית החולים יצטרכו להכריע בעוד 5 ימים באסיפות שיכונסו אם לאשר את התוכנית או לא, כאשר דחיית התוכנית משמעותה שבית החולים יקלע למעין הליך פירוק.

קראו עוד בכלכליסט

תמיכת נשות הדסה לפי ההסדר תתבסס על הסכם תמיכה שייחתם ויהיה בתוקף למשך שבע שנים ויכלול תמיכה לפעילות השוטפת של הדסה בהיקף שנתי של 19 מיליון דולר, גיוס תרומות בהיקף של 137 מיליון שקל (לצורך פירעון חוב לבנק אגוד), העמדת הלוואה להדסה ללא ריבית והצמדה וללא תאריך פירעון בהיקף 25 מיליון דולר, העברת נכסים לבעלות המדינה בהתאם לסיכום שיושג ביניהן וכן מחיקת חוב הלוואת הבעלים של הדסה לארגון נשות הדסה בסך 34 מיליון שקל. עוד נקבע בהסדר, כי הדסה תהיה רשאית לקבל תרומות במישרין מגורמים נוספים על ארגון נשות הדסה, ובתנאי שהן יינתנו מחוץ לארה"ב וקנדה.

סיוע המדינה: מעל מיליארד שקל

 

ההסדר מבוסס על כך שבתוך שבועיים ממועד אישורו ע"י בית המשפט, ייחתם הסכם בין המדינה, הדסה וארגון נשות הדסה ויעגן את תמיכת המדינה בבית החולים. המדינה תסייע להדסה במענקים והלוואות חד פעמיות בהיקף מצטבר של 800 מיליון שקל: מענק של 190 מיליון שקל למימון פרישתם של עובדים שסיימו עבודתם מאוקטובר 2013 ויסיימו עבודתם במסגרת ההסדר ותוכנית ההבראה; מענק של 150 מיליון שקל יינתן לפיתוח תשתיות המאפשרות הגדלת הכנסות או צמצום הוצאות. כמו כן, המדינה תרכוש נכסים שבבעלות בית החולים בתמורה ל-150 מיליון שקל שישמשו למימון חלק מהגרעון של הדסה ב-2014. עוד תעמיד המדינה הלוואה להדסה של 100 מיליון שקל בתנאים נוחים ללא הצמדה, תמיכה נוספת של 85 מיליון שקל ומענק חד פעמי בסכום שיסוכם עמה לצורך שדרוג תהליכי העבודה. בנושא הביטוח המקצועי המדינה תפקיד כמענק חד פעמי 140 מיליון שקל.

בנוגע לחובות הציבוריים של הדסה לנושיה, מפורט בהסדר כי הבנקים, הנושים המובטחים, יקבלו מלוא החובות כלפיהם שייפרעו מתרומות שיועמדו למטרה זו ע"י ארגון נשות הדסה וכן פקדון כספי ייעודי. החוב לעובדים בגין משכורות שהחל מינואר 2014 יפרע במלואו וכך גם החוב לרשות המסים וביטוח לאומי, שייפרע במהלך השנה כחלק מתמיכת המדינה בהבראת הדסה. יחד עם זאת, מתוך חוב כולל לעובדים של 100 מיליון שקל, תבוצע לפי ההסדר מחיקה של 40 מיליון שקל.

הפגנה של עובדי הדסה (ארכיון), צילום: ענר גרין הפגנה של עובדי הדסה (ארכיון) | צילום: ענר גרין הפגנה של עובדי הדסה (ארכיון), צילום: ענר גרין

החובות לנושים רגילים ובהם קרנות השר"פ להן חוב של 100 מיליון שקל - ישולם בהסדר עם הרופאים. להדסה חוב לספקים ונותני שירות רגילים בסך 186 מיליון שקל, אשר במסגרת ההסדר יקבלו תשלום בעבור 25% מהחוב בתוך חודשיים, ו-25% נוספים יימחקו. היתרה, 50% מהחוב, תשולם בשישה תשלומים רבעוניים, כלומר על פני שנה וחצי.

חוב הלוואת הבעלים לארגון נשות הדסה בסך 34 מיליון שקל יימחק כחלק מתמיכת נשות הדסה בהבראת החברה.

בפתח התוכנית מבהירים הנאמנים כי היא אינה מחלקת את נושי החברה לפי הקטגוריות הנהוגות בהליכי חדלות פירעון קלאסית, וכך למשל העובדים נדרשים במסגרתה להסכים לוויתורים כספיים שונים, למרות שמעמדם החוקי הוא של נושים בדין קדימה שאמורים לקבל את מלוא החוב כלפיהם.

בתוכנית מובאים הסדרים עם שלוש קבוצות העובדים (הרופאים, האחיות ועובדי מנהל ומשק) והסכמי תמיכה שעתידים להיחתם בין בית החולים לבין גורמים מממנים. בנוסף ההסדר כולל התייחסות לנושים רגילים בלתי מובטחים, ברובם ספקים ונותני שירות שמתבקשים להסכים להפחתה של 25% מחוב העבר של החברה כלפיהם וכן בפריסת תשלומים. לנושים המובטחים ולמדינה בכובעה כנושה בדין קדימה (ביטוח לאומי, רשות המסים) מוצעים הסדרים פרטניים או פרעון מלא של החוב.

ההכנסה השנתית תגדל ב-25 מיליון שקל

על פי המפורט בתוכנית ההסדר, היא תחול על כל הרופאים (לרבות רופאי השיניים) ותכלול צמצום משרות סגל רפואי, כאשר עד ספטמבר תפעל ההנהלה לבטל עד 30 משרות המאוישות על ידי רופאים בכירים ועל ידי עובדי מחקר בעלי תואר שלישי שאינם רופאים כך שהחסכון יסתכם ב-15 מיליון שקל לפחות.

חלקו של בית החולים בהכנסות השר"פ על כל סוגיהן יגדל לשיעור של 30%, מה שצפוי להגדיל את ההכנסה הכוללת של הדסה ב-25 מיליון שקל בשנה.

נאמני בית החולים, עורכי הדין אשר אקסלרד (מימין) וליפא מאיר, צילום: נמרוד גליקמן, גיא אסיאג נאמני בית החולים, עורכי הדין אשר אקסלרד (מימין) וליפא מאיר | צילום: נמרוד גליקמן, גיא אסיאג נאמני בית החולים, עורכי הדין אשר אקסלרד (מימין) וליפא מאיר, צילום: נמרוד גליקמן, גיא אסיאג

בנוסף, ההסדר יוצר שינוי בתנאי הסגל האקדמי כך שיבוטלו תוספות שונות. למשך 3 שנים החל מינואר 2014 יופחתו 4.5% בממוצע משכר כל הרופאים, כשהסכום שיופחת יוחזר מדי חודש בחודשו החל מהחודש ה-121 לאחר חודש ההפחתה, כשהוא צמוד למדד אך ללא ריבית. רופא שיפרוש מעבודתו בבית החולים מכל סיבה שהיא, יקבל את מלוא ההפחתה עד ליום העזיבה בתשלום אחד בעת סיום העבודה.

חצי מימי ההבראה יימחקו

בנוסף להקפאת השכר, יוקפאו ב-2014 שינויים בשכר מסוג כלשהו לרבות תוספת ותק, העלאות בדרגה ולכל רופא תימחק באופן חד פעמי מחצית מימי ההבראה להם הוא זכאי עבור 2013 ו-2014.

באשר להסדר עם מגזר האחיות נכתב בדו"ח, כי הדסה סובלת ממחסור באחיות, ותבוצע הפחתת שכר של האחיות בשיעור אחיד של 2% למשל 3 שנים, בתנאי ששכרן גבוה מ-6,000 שקל ברוטו.

 

כפי שפורסם השבוע ב"כלכליסט", בין נשות הדסה והמדינה יש הבנות לכך שלמדינה יהיה זכות וטו בקביעת זהות ראשי הנהלת בית החולים.

בשבוע שעבר הגיעו גם עובדי המינהל והמשק בהדסה להבנות עם ההנהלה על קיצוץ של כ-3.25% בשכרם ופריקה ופטורים של 275 עובדים. עתה נותר להנהלה ולמדינה להגיע לסיכום עם הרופאים, שמסרבים להגדיל את הקיצוץ בשכרם מעבר ל-60 מיליון שקל בשנה.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות

6 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

5.
מי אלו אותם ה"הם" שרוצים את תקציב הבריאות "שלנו"?
הדסה הוא בית החולים היחיד (או הכמעט יחיד) בירושלים, הוא מטפל באחוז מאווווד גבוה מהחולים בעיר. אתה יודע, אזרחים פשוטים שתקציב הבריאות הוא גם "שלהם". אולי הממשלה תשקיע את תקציב הבריאות "שלנו" להקמת בתי חולים ציבוריים בירושלים? בכל זאת עיר הבירה, ועם 700 אלף תושבים (וקצת יותר ממליון במטרופולין המיידי)? ואם היא לא, אולי כדאי שתשקול את צעדיה ביותר כובד ראש ותפעל בצורה מעט יותר צנועה, בסופו של דבר לא ראיתי איך מדיניות האוצר בעשרים השנים האחרונות חיזקה ושפרה את מערכת הבריאות בישראל. יש איפה לקצץ ומה לשפר בהדסה, אבל מספיק לבוא בגישה הפטרונית הזאת.
"הוא"  |  09.05.14
לכל התגובות