אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
מילון מונחים: כל מה שרציתם לדעת על פקדונות צילום: shutterstock

מילון מונחים: כל מה שרציתם לדעת על פקדונות

מומחי מזרחי טפחות מסבירים על מונחים עיקריים בעולם הפקדונות

22.06.2014, 10:50 | מערכת כלכליסט

פקדונות: אפיק השקעה סולידי לתקופת זמן ידועה מראש החל מטווח מיידי ועד לטווח ארוך.  ניתן לבחור את מטבע ההשקעה – שקלים או מטבע חוץ. בפקדונות שקליים ניתן לבחור בין השקעה בפקדון לא צמוד או צמוד למטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן. כמו כן, ניתן לבחור את סוג הריבית, קבועה או משתנה.

מטבע ההשקעה

שקלי לא צמוד: קרן הפקדון ללא שינוי עד לתום תקופת הפקדון. הקרן נושאת ריבית שיכולה להיות קבועה או משתנה.

שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן: קרן הפקדון מותאמת לשינויים במדד המחירים לצרכן ובכך שומרת על הערך הריאלי של הפקדון. הקרן נושאת ריבית ריאלית.

שקלי צמוד מט”ח: קרן הפקדון מותאמת לשינויים בשער החליפין של מטבע ההפקדה מול השקל. הקרן נושאת ריבית קבועה או משתנה המותאמת אף היא לשער החליפין.

מט”ח: הפקדון מופקד במטבע חוץ ונושא ריבית קבועה או משתנה באותו המטבע.

סוגי ריביות

ריבית קבועה: שיעור ריבית וודאי הנקבע במועד ההפקדה לכל תקופת הפקדון.

ריבית משתנה: שיעור ריבית משתנה במהלך תקופת הפקדון על פי מנגנון אשר נקבע מראש כפונקציה של ריבית חיצונית. לדוגמא: ריבית הפריים או ריבית הליבור

מדד מחירים לצרכן: מדד המשקף את השינויים החודשיים במחירי מצרכים ושירותים המהווים ״סל צריכה״ של משפחה ממוצעת. המדד מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומפורסם אחת לחודש ב 15- לחודש בגין החודש הקודם.

ריבית נומינלית: הריבית הנקובה בחוזה הפקדון. שיעורי הריבית נקובים במונחים שנתיים.

ריבית אפקטיבית (ריבית מתואמת שנתית): שיעור ריבית המתקבל על ידי ייחוס שיעור ריבית לתקופה של שנה, המבוסס על חישוב של 365 ימים בשנה, בהתחשב במרכיב של ריבית דריבית אם תשלום הריבית נעשה תקופתית.

ריבית דריבית: ריבית הנצברת לקרן הפקדון ונהנית מריבית בתקופת החישוב הבאה. ככלל בפקדונות מעל שנה הריבית נצברת לקרן בתום כל שנה.

ריבית כוללת: סך תמורת הריבית על פקדון לטווח ארוך משנה שתתקבל במועד סיום הפקדון. הריבית כוללת ריבית דריבית שנתית

ריבית פריים: שיעור ריבית בסיסית לעסקאות אשראי הנהוגות בבנק מעת לעת, והמושפעת מריבית בנק ישראל. בשנים האחרונות נשמר מרווח קבוע של 1.5% בין ריבית הפריים לבין ריבית בנק ישראל.

אי הבטחת קרן בפקדונות צמודי מדד/מט”ח: בפקדונות שקליים צמודי מדד / מט”ח אין הבטחת קרן, לדוגמא בפקדון צמוד מדד בו מדד היציאה נמוך ממדד הכניסה יחושבו הפרשי הצמדה אשר יקטינו את קרן הפקדון (הסכום המקורי שהופקד).

המידע המופיע לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר לצורך קבלת החלטת השקעה. המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. ייעוץ השקעות ניתן ע"י יועץ השעות מורשה ובכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאי הבנק

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות