אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
חריגות שכר ומינוי עובדים שלא בהליכים תקינים בבחירות לרשויות המקומיות ב-2013 צילם: טל שחר

חריגות שכר ומינוי עובדים שלא בהליכים תקינים בבחירות לרשויות המקומיות ב-2013

על פי דו"ח המבקר, 89 רשויות מקומיות העסיקו מזכירי ועדות קלפי שהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה של מזכירי ועדות קלפי אחרים. המבקר מפנה גם אצבע מאשימה למשרד הפנים שלא ניסה לברר מדוע גדל בצורה משמעותית שיעור הקולות הפסולים

05.05.2015, 16:01 | תומר ורון
רבים מהליקויים שמופיעים בדו"ח מבקר המדינה הנוכחי של יוסף שפירא על הבחירות המונציפליות כבר נכתבו בדו"ח שערך על הבחירות לרשויות המקומיות של 2008. סחבת ביישום תיקון הליקויים מחד והתעלמות של משרד הפנים מאידך גרמו לכך שדו"ח מבקר המדינה של 2008 בעיקר העלה אבק אך לא הביא לשינוי התהליכים כנדרש.

כך גם מערכת הבחירות לרשויות המקומיות שהתרחשה ב-2013 התאפיינה בחריגות שכר ובמינוי עובדים שלא בהליכים תקינים. נקודות ביקורת רבות של המבקר נוגעות בהעדר מסמכי מדיניות ועבודות מטה שייגרמו לכך שמנגנון הבחירות המונציפאליות יעבוד בצורה מסודרת ובהגיון כלכלי ולא על סמך החלטות שנויות במחלוקת של אנשים בשטח.

קלפי בחירות, צילום: אפי שריר קלפי בחירות | צילום: אפי שריר קלפי בחירות, צילום: אפי שריר

אחת הנקודות הבולטות ביותר בדו"ח נוגעת למינוי מקורבים. משרד המבקר מצא כי בנוהל שפורסם לקראת הבחירות לשנת 2013 הושמט תנאי סף שדווקא כן נכלל בנוהל שפורסם בבחירות של 2008 - תנאי האוסר על העסקת מזכירי ועדות קלפי בקרבה ראשונה. כך, על פי דו"ח המבקר עולה כי 89 רשויות מקומיות העסיקו מזכירי ועדות קלפי שהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה של מזכירי ועדות קלפי אחרים. עשרה מנהלי בחירות העסיקו 17 קרובי משפחה שלהם מדרגה ראשונה.

סך הכל מספר קרובי המשפחה שהועסקו במערכת הבחירות כולה הסתכם בלמעלה מ-2,700 עובדים. התופעה בלטה בעיקר בערים הגדולות. בירושלים הועסקו 410 קרובי משפחה ואילו בתל אביב הועסקו 337 קרובי משפחה. גם חיפה, פתח תקוה, אשדוד ובאר שבע מככבות ברשימה הלא מחמיאה. בחלק מהמקומות נמצא כי הועסקו 7 בני משפחה אחת בקלפיות. ברעננה למשל הועסקו במערכת הבחירות בעל ואישה, אחות האישה, שלוש אחייניותיה ואחיינה.

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את העובדה שחלק ממנהלי הבחירות ששימשו זרועו הארוכה של המפקח הארצי טעו, לא הבינו או נתנו פירוש מצמצם לחוזרים ומינו את קרובי משפחתם", נכתב בדו"ח. "התופעה החמורה של העסקת אלפי קרובי משפחה מנעה במישרין ממועמדים מתאימים להיבחר לתפקיד".

נקודה נוספת שעולה מדו"ח של מבקר המדינה נוגעת במינוי מזכירי קלפי רזרביים. אלו מזכירים שמועסקים בנוסף על התקנים השוטפים ותפקידם הוא החליף מזכירים שלא הגיעו לקלפי ביום הבחירות או לתגבר קלפיות שהתעוררו בהן בעיות. כך או כך מספרם של המזכירים הנוספים לא יכול לעלות על שליש ממספר הקלפיות ברשות המקומית ומינוי כל מזכיר נוסף צריך לקבל את אישורה של ועדת הבחירות. עם זאת, דוח מבקר המדינה מצביע על חריגות נרחבות של מזכירים נוספים שמועסקים בניגוד למותר בחוק ועל חשבון כספי ציבור.

הבדיקה העלתה כי 85 רשויות מקומיות, העסיקו בפועל, רובן באישור משרד הפנים, מזכירים רבים יותר מהמספר המרבי המותר. בסך הכך העוסקו על חשבון משלם המסים לא פחות מ-1,469 מזכירים נוספים מעל התקנים המותרים. כך, עלות העסקתם של המזכירים הנוספים הסתכמה ב-1.4 מיליון שקל.

שיאנית העסקת המזכירים הנוספים שלא כחוק היא חיפה שעל פי חוק הבחירות קיבלה תקנים ל-125 מזכירים נוספים אך בפועל העסקיה 290 כאלו, כלומר חריגה של 165 מזכירים מעל למותר בחוק או תוספת של 29%. בירושלים התוספת עמדה על 20% ובתל אביב על 17%.

ביישוב רינה יש סך הכל 15 קלפיות ובכל זאת הועסקו שם 13 מזכירים מעבר למספר המותר על פי חוק (חריגה של 61%). הבדיקה של מבקר המדינה העלתה כי 9 מהם קיבלו את אישור המפקח הארצי בשל שיעור הצבעה גבוהים ביישוב. הסיפור המעניין ברינה נוגע ל-6 מזכירים שקיבלו תשלום כולל של 11 אלף שקל למרות שהם עובדים בכירים של הרשות המקומית, בהם מנכ"ל המועצה. במשרד מבקר המדינה דורשים כעת ממשרד הפנים להורות לבכירים אלו להשיב את התשלום בחזרה.

דו"ח מבקר המדינה מפנה אצבע כלפי משרד הפנים שלא בחן את הסיבות שהביאו לשיעור החריג והלא מוסבר במספר הקולות הפסולים בהצבעות לראש הרשות. על פי נתוני המבקר, בבחירות 2013 נרשמו מספר כפול של קולות פסולים לעומת מערכת הבחירות הקודמת - תופעה שבלטה בייחוד ברשויות הגדולות. ב-28 רשויות מקומיות (26 מהן במגזר היהודי) שיעור הקולות הפסולים לראש הרשות היה גדול מ-6% בעוד שב-2008 רק ב-4 רשויות (כולן לא מהמגזר היהודי) שיעור מספר הקולות הפסולים היה גבוה מ-6%.

במשרד מבקר המדינה מצאו כי משרד הפנים לא ניסה לברר מדוע גדל בצורה משמעותית שיעור הקולות הפסולים ולא בדק את התפלגות הקולות הפסולים לפי סיבות הפסילה. "בדיקה כזו נחוצה במיוחד כדי להפיק לקחים שיאפשרו להקטין שיעור זה".

מערכת הבחירות האחרונה ידעה מספר אירועים מביכים ובראשם פסילת הבחירות בבית שמש על ידי בית המשפט העליון על רקע חשדות לזיופים. משרד מבקר המדינה השווה בין שמות הבוחרים ב-12 רשויות מקומיות ששהו בחו"ל ביום הבחירות ובין הרישום בפנקס הבוחרים ומצא כי 341 בוחרים ששהו על פי נתוני ביקורת הגבולות בחו"ל סומנו בפנקסי הבוחרים כמי שהצביעו, כלומר מישהו אחר הצביע במקומם.

ממשרד הפנים נמסר כי מרבית הליקויים שפורסמו בדוח מבקר המדינה תוקנו והמשרד פועל לתיקון הנותר.

על שיעור הקולות הפסולים מסר משרד הפנים כי הוא מקבל את המלצת משרד מבקר המדינה וכי יבצע עבודה יסודית ומעמיקה לבדיקת ההתפלגות של מספר הקולות הפסולים לפי סוגי הפסילה, על מנת למזער ככל הניתן את מספר הקולות הפסולים בבחירות הבאות.

על מינוי מזכירים רזרביים הגיב המשרד כי "ישקול לבצע שינוי חקיקה בנושא, באופן שיאפשר למנהל הבחירות למנות שני מזכירים לכל ועדת קלפי, בתנאים מסוימים".

באשר למינוי קרובי המשפחה ציין כי, "סוגיה זו הינה מוכרת וידועה. לצורך פתרון ראוי לבעיה בעניין זה יצאו הנחיות ברורות שהמפקח לא יעסיק מנהלי בחירות שהעסיקו קרובי משפחה אלא אם יתברר שלא ניתן היה לגייס כ"א אחר מבעוד מועד. להבהיר כי אין ביכולת משרד הפנים והמפקח הארצי לבצע בדיקה מעין זו שנעשתה על ידי מבקר המדינה על העסקת קרובי משפחה כאמור וזאת בהעדר סמכות וגישה למאגרי המידע שבהם נעשה שימוש. עם זאת, לאור המידע שנמסר, יוזמנו מנהלי הבחירות האמורים לשימוע אצל מפקח הבחירות הארצי ובהתאם לממצאי השימוע יוחלט על האמצעים שבהם נדרש ונכון לנקוט. במקביל תבחן האפשרות להפחתת שכר למנהלי בחירות שיעסיקו קרובי משפחה".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות