אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אגף החשכ"ל לא מקפיד לתקן את הליקויים העולים בדו"חות הכספיים של משרדי הממשלה צילום: עמית שאבי

אגף החשכ"ל לא מקפיד לתקן את הליקויים העולים בדו"חות הכספיים של משרדי הממשלה

דו"ח מבקר המדינה מצא כי אגף החשב הכללי ומשרדי הממשלה השונים לא בוחנים את מנגנוני שכירת שירותי רואי החשבון ולא בוחנים האם לאלו יש ניגודי עניינים מול המשרד הרלוונטי, למרות שהסבירות לכך גבוהה

05.05.2015, 15:59 | עמרי מילמן

אחד הפרקים בדו"ח מבקר המדינה מוקדש לבחינת הדו"חות הכספיים של משרדי הממשלה. לכאורה נושא שאמור לעניין רק רואי חשבון אלא שבפועל, הבקרה הפנימית שמבצעים המשרדים, הניתוחים הפינסיים, ביצוע תחזיות וההשוואות לישויות ממשלתיות מקבילות אמורים ללמד את הציבור על היכולת של הממשלה לעמוד במחויבויות שלה לניהול תקין של המשאבים הציבוריים, ובעיקר- המסים שאנו משלמים. המסקנה הראשית שעולה מהדו"ח היא כי אגף החשב הכללי באוצר, צריך לנצל "ביתר יעילות את תוצרי הבקרה של עבודת רואי החשבון המבקרים" ולעקוב "אחר תיקון הליקויים שפורטו בחוות דעתם".

משרדי הממשלה מעסיקים רו"ח חיצוניים עבור שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים. בנוסף, מועסקים רואי חשבון במשרדי ממשלה בבדיקות שונות, כמו למשל בדיקת התחשבנויות, ביצוע עבודות כלכליות ותמחיריות, מתן חוות דעת מקצועיות לבתי משפט וכו' . על פי החוק, רואה חשבון מבקר צריך להיות בלתי תלוי במבוקר, כדי שעבודתו תוכל להתבצע באופן מקצועי. ריבוי העבודות שעושים משרדי רואי החשבון למשרדי הממשלה יוצר פוטנציאל של ניגודי עניינים רבים שאמורים להיות במעקב על ידי החשב הכללי.

מיכל עבאדי בויאנג מיכל עבאדי בויאנג'ו | צילום: מיקי אלון מיכל עבאדי בויאנג

המבקר מצא כי משרדי הממשלה מסתפקים רק בהצהרה של רואה חשבון לגבי המצאות במצב של אי-תלות. רואי החשבון לא נדרשים לדווח על עבודות אחרות שהם ממלאים (או מילאו) עבור משרדי הממשלה שיתכן ויש בהן זיכה לעבודה הנוכחית. וגם אגף החשב הכללי לא מבצע בדיקות לגבי האפשרות שיהיו ניגודי עניינים, מלבד ההתייחסות למספר שעות העבודה שרו"ח יכול לספק שמוגבל על פי הנהלים .אגף החשכ"ל מסר למבקר המדינה כי בחירת רואי החשבון נעשית על ידי ועדות המכרזים במשרדים הממשלתיים, ועליהם מוטלת החובה לבדיקת אי-תלותו של המבקר הנבחר.

משרד האוצר מסר בתגובה לדוח כי: "בתקנות רואי חשבון (ניגוד ענינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר), תשס"ח-2007 – נקבע במפורש מצבים בהם רואה החשבון נמצא בניגוד עניינים, חזקה על רואה החשבון המועסק על ידי המשרד מעצם תפקידו לבדוק שאין ניגוד עניינים, כמו כן, ועדת המכרזים, כחלק מתהליך מינוי רו"ח בוחנת נושאים אלו כחלק מאחריותם החוקית."

אגף החשב הכללי לא דואג לסבב הוגן של רואי חשבון

ב-1998 נקבע כי כל התקשרות של משרד ממשלתי עם משרד רואי חשבון תעשה דרך מאגר מרכזי של משרדי רו"ח באגף החשב הכללי (למעט אם ועדת המשרדים של המשרד קבעה כי ההתקשרות תעשה דרך מכרז או בפטור ממכרז).

ההחלטה קבעה מנגנון מחזורי שקובע כיצד מוקצים משרדי רו"ח שנכנסו למאגר למשרדים. אותה הוראה קבעה שיש להפיק בכל שישה חודשים דו"ח התפלגות של העבודות שניתנו לרואי החשבון הנכללים במאגר, ובו מוצגים נתונים על מספר העבודות האמורות באותו מועד בהשוואה לשנים קודמות ובנוסף יש להפיק אחת לשנה דו"ח ביצוע שנועד לבחון אם הושג סבב מחזורי הוגן.

מבקר המדינה מצא כי אגף החשב הכללי עדיין לא הפיק את הדו"חות הללו, לא בחן את יעילות השגת סבב מחזורי הוגן ולא הפיק תמונת מצב שכוללת את שמות רואי החשבון המצוות למשרדי הממשלה שמציגים בנפרד רו"ח מבקרים ורו"ח מסייעים. עוד מצא המבקר כי כאשר משרדים בוחרים רואי חשבון שלא באמצעות המאגר, הם אינם מדווחים לחשב הכללי על הרו"ח ותפקידו, כך שהאגף לא יכול לדעת מה מידת הריכוזיות בתחום ועד כמה הושגו המטרות שלשמן הוקם המאגר. על כך הגיב האוצר כי: "מינוי רו"ח נעשה בהרבה המקרים בהליך של מכרז פומבי ולא דרך המאגר, כך שלא ניתן לכלול בתוך המאגר את אותם רואי החשבון שזכו בהליך פומבי. יחד עם זאת בחשכ"ל קיימת רשימת ציוות של רו"ח עבור כל אחד מהמשרדים הממשלתיים אשר נבחנת מעת לעת."

על פי הנהלים, כדי להגביר את האיכות והאמינות של המידע הכספי של משרדי הממשלה, נקבע כי בשנה הראשונה למינוי של רו"ח מבקר למשרד ממשלתי רואה החשבון יכין דו"ח ליקויים מפורט. דו"ח המבקר מצא כי אגף החשב הכללי כלל לא מחזיק בדו"חות הליקויים של משרדי הממשלה השונים, אינו מתעד את הכנתם ואינו מבצע מעקב מרוכז אחר תיקון הליקויים שעולים בהם.

על פי המבקר "נוכח תפקידו כשומר הסף של שלמות ונאותות ההוצאה הכספית במשרדי הממשלה....יש מקום שיעקוב, בהיקף שייקבע, אחר דוחות הליקויים של רו"ח המבקרים". מנגד באגף החשב הכללי של האוצר טוענים כי "הדוחות הכספיים של המשרדים הם בראש ובראשונה של המשרד וחשב המשרד חותם על הדוחות יחד עם מנכ"ל המשרד.

דו"ח הליקויים מוכן על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי - רו"ח המבקר, הדו"ח מוגש למשרד וכולל בדרך כלל גם ליקויים הקשורים לאגפים שונים של המשרד ולכן אין מקום לאגף החשב הכללי להיות מעורב בתיקון ליקויים אלו אלא להנהלת המשרד בלבד. במקום בו המשרדים רואים צורך להתייעץ עם אגף החשב הכללי בנקודות שעלו בדוח הליקויים הם פונים ומתייעצים נקודתית", ובקיצור - זו לא הבעיה שלנו.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות