אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
למרות המדד השלילי: עלייה של 5% ברווחי הבינלאומי ל-125 מיליון שקל צילום: יח"צ

למרות המדד השלילי: עלייה של 5% ברווחי הבינלאומי ל-125 מיליון שקל

בזכות עדכון הסכמי השכר של העובדים, ברקע הסכם השכר של בנק לאומי, נרשמה ירידה של 62 מיליון שקל בהוצאות השכר. ההכנסות מריבית והכנסות המימון נחתכו ב-10% ל-519 מיליון שקל, בשל ירידת הריבית במשק וירידת המדד

20.05.2015, 09:32 | רחלי בינדמן
הבנק הבינלאומיבניהולה של סמדר ברבר-צדיק מסכם רבעון ראשון עם רווח נקי של 125 מיליון שקל, עליה של 5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון של הבנק עמדה על 7.5% (בחישוב שנתי) לעומת 7.4% בתקופה המקבילה. בדומה ליתר הבנקים, גם על הבינלאומי העיב המדד השלילי החריג שעמד ברבעון על 1.7% והביא להוצאות מימון של 34 מיליון שקל. השפעה זו קוזזה על ידי השפעת הסכם השכר של בנק לאומי (שאליו צמודים תנאי השכר של עובדי הבינלאומי) שהביא להקטנת תוספות השכר האוטומטיות של העובדים ויישום תקינה אמריקאית על זכויות העובדים שהביאו לקיטון של 62 מיליון שקל בהוצאות השכר לעומת הרבעון המקביל.

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה: "דו"חות הרבעון הראשון משקפים את המשך צמיחת הקבוצה שבאה לידי ביטוי בגידול באשראי לציבור הן במגזר משקי הבית, הבנקאות הפרטית, המגזר המסחרי והמשכנתאות; בגידול בפקדונות הציבור, נכסי לקוחות וגידול בהכנסות מעמלות לקוחות שהושג בשל הגידול בפעילות. במקביל ממשיך הבנק בריסון ההוצאות במטרה להמשיך ולשפר את היעילות".

סביבית הריבית הנמוכה נתנה אף היא אותותיה על דו"חות הבינלאומי (שוב, בדומה ליתר הבנקים) כשהכנסות רבית נטו והכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ב-519 מיליון שקל, ירידה של 10.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעיקר בשל השפעת ירידת הרבית במשק וירידת המדד.

צדיק בינו, הבעלים של הבנק הבינלאומי, צילום: עמית שעל   צדיק בינו, הבעלים של הבנק הבינלאומי | צילום: עמית שעל צדיק בינו, הבעלים של הבנק הבינלאומי, צילום: עמית שעל

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-12 מיליון שקל בהשוואה ל-10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור עמד על 0.07%, לעומת 0.06% בתקופה המקבילה אשתקד. האשראי הבעייתי ירד ב-4.5% ל- 2,761 מיליון שקל.

לצד זאת, נמשכה מגמת הצמיחה בהיקף תיק הנכסים של הציבור שגדל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב-29 מיליארד שקל (כ-9%) ל-350 מיליארד שקל. ברבעון הראשון גדל התיק ב-6%. בהתאם לכך גדלו ההכנסות מעמלות בשיעור של 2.9% והסתכמו ב-357 מיליון שקל, גידול שמשקף בעיקר גידול בפעילות לקוחות עסקיים ופרטיים בשוק ההון.

ההוצאות התפעוליות והאחרות קטנו ב-10% והסתכמו ב-649 מיליון שקל. משכורות והוצאות נלוות ירדו ב-15.7% ל-376 מיליון שקל וזאת כאמור בעיקר בשל יישום הסכם השכר של בנק לאומי. גורם נוסף לירידה בהוצאות השכר הוא ירידת מצבת כוח האדם בקבוצה.

האשראי לציבור נטו גדל ב-4.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-70,772 מיליון שקל. ברבעון הראשון גדל האשראי לציבור בשיעור של 2.6%. פקדונות הציבור גדלו ב-6.8% והסתכמו ב-97,277 מיליון שקל.
שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות