אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רווחיות הבנקים לא תשתנה, והסלולר יישאר זול - בינתיים

רווחיות הבנקים לא תשתנה, והסלולר יישאר זול - בינתיים

תחזית חברת הדירוג מידרוג לשנת 2016 צופה כי הרפורמה שמוביל שר האוצר במערכת הבנקאית תקפיא את רווחי הבנקים ברמתם ב־2015. התחרות בשוק התקשורת צפויה להשתפר לאחר שגולן טלקום תתמזג עם אחת מחברות הסלולר הגדולות

30.12.2015, 07:26 | אורן פרוינד

חברת הדירוג מידרוג הוציאה תחזית מעורבת לשנה החדשה. לדעת כלכלני מידרוג, הרפורמה שמוביל שר האוצר משה כחלון במערכת הבנקאית, להפרדת מערכת האשראי החוץ־בנקאי מהבנקים, תביא לכך שרווחי הבנקים בישראל יישארו ללא שינוי ב־2016.

העלייה בצריכה תימשך אך תתמתן ב־2016

תחזית הבסיס של מידרוג מביאה בחשבון צמיחה של המשק בשיעורים של 2.6% ו־3% בשנים2015 ו־2016 בהתאמה, תוך המשך שחיקה ביצוא והתמתנות בצריכה בשנת 2016. על פי הנחות אלה העריכו בחברה כי "רווחיות המערכת הבנקאית תיוותר ללא שינוי מהותי לעומת 2015, לאור סביבה מוניטרית דומה ויציבות במבנה התחרות במערכת, שאינה צפויה להשתנות מהותית בטווח הקצר.

בטווח הבינוני־ארוך עשויה התחרות במערכת להתגבר, בעיקר בתחום האשראי הקמעונאי, עם הקמת בסיס נתונים לדירוג אשראי צרכני והנמכת חסמי הכניסה באמצעות רפורמות תחרותיות שונות, לרבות הגדלת היצע האשראי הקמעונאי מצד שחקנים חדשים, בינוניים וקטנים. עדיין קיימת אי־ודאות גבוהה לגבי מידת ההצלחה של מהלכים אלה והשפעתם על מבנה ורמת התחרות, אולם עם יישומם, הדבר צפוי להוביל לחץ על נתחי השוק של שני הבנקים הגדולים".

לגבי ענף התקשורת ציינו במידרוג כי "הסביבה התחרותית בשוק הסלולר (46% מהכנסות ענף הטלקום ב־2014) צפויה להשתפר, ככל שתיסלל הדרך למיזוג בין גולן טלקום לאחת השחקניות הגדולות. הערכתנו היא כי רמת תחרות המחירים תיוותר עזה בטווח הקרוב, אולם בטווח הבינוני והארוך גברה ההסתברות לעליות מחירים בסלולר, שיהיו בעלות השפעה משמעותית על רווחיות החברות במגזר, בייחוד לאחר כמה שנים של התייעלות אינטנסיבית בהוצאות".

עוד ציינו במידרוג כי "ההשקה השנה של רפורמת השוק הסיטונאי בתחום התשתית הקווית באה לידי ביטוי משמעותי מהרבעון השלישי. היא התבטאה בהשפעה לא מבוטלת על מספר הלקוחות של בזק, שפוצתה בחלקה בגידול במספר המשתמשים בתשתית הקווית של בזק (באמצעות מפעילים מתחרים). לסיכום, במידרוג מעריכים כי "מודל הצעת חבילת תקשורת כוללת ללקוח יהיה משמעותי כשבזק תוכל להציע חבילה כזו ועלול לשנות את מפת התחרות בענף, הן בתמחור והן בנתח השוק".

לגבי ענף הקמעונאות פירטו במידרוג כי "הגידול בצריכה הפרטית צפוי להימשך ולשמש כרוח גבית לענף שמצוי בתחרות עזה ובשחיקה מתמשכת ברווחיות. בשוק המזון אנו צופים המשך תחרות חזקה במגזר הדיסקאונט, תוך העמקת הבידול בין הקמעונאיות הבינוניות, בייחוד נוכח התרחבותן על חשבון הרשתות הארציות, באמצעות חידוד הצעת הערך והבלטתה. מגמה צפויה נוספת היא חידוד הבידול בין מגזר הדיסקאונט לבין חנויות הנוחות, כאשר האחרונות עדיין נהנות מיציבות יחסית.

הנפקות חוב של 54.3 מיליארד שקל ב־2015

מסיכום שנת 2015 של מידרוג עולה כי היקף הנפקות החוב הסתכם ב־54.3 מיליארד שקל לעומת 55.8 מיליארד שקל ב־2014. עם זאת, בנטרול ההנפקה של שותפויות הגז ב־2014, בהיקף של 6.9 מיליארד שקל, מדובר בעלייה משמעותית של כ־11% בהיקף ההנפקות. במידרוג ציינו כי "הנתונים מצביעים על צמיחה משמעותית אף יותר, נוכח הנפקות גדולות בהיקפן למשקיעים מוסדיים זרים ומקומיים, שביצעו כיל (3.1 מיליארד שקל) ובי־קום (2.8 מיליארד שקל) בשנת 2014.

בנטרול הנפקות אלה, הרי שמדובר בעלייה של 26% בהיקף החוב שגויס בשוק האג"ח הקונצרניות - עלייה המשקפת את הגידול המשמעותי בהיקף ההנפקות של המגזר הפיננסי, בהובלת הבנקים הגדולים, לצד גידול בהיקף הנפקות האג"ח של ענף הנדל"ן, בדגש על חברות הנדל"ן הגדולות וחברות הנדל"ן הזרות".

יתרת האג"ח הקונצרניות הסחירות לסוף שנת 2015 הסתכמה ב־300 מיליארד לעומת 288 מיליארד שקל בסוף 2014 - גידול של 4.1%. הגידול נובע מעלייה בחובות של המגזר הפיננסי וענף הנדל"ן, בשל גיוסים בהיקף משמעותי, לצד קיטון ביתרת החוב של חברות האחזקה, המשקף את חולשתן היחסית.

התיק כולל 244 מנפיקים, שהנפיקו 667 סדרות אג"ח, וזאת לעומת 274 מנפיקים בסוף 2014. בדומה לשנת 2014, התיק הקונצרני הסחיר מהווה 23% מסך האשראי של המגזר העסקי, וזאת לעומת נתח גבוה יותר של 25% בשנים 2007–2013.

מנכ"ל מידרוג ערן היימר הסביר כי "הגידול בהיקף ההנפקות ב־2015 מצביע על המשך פעילות ערה בשוק החוב המקומי, לאחר שב־2014 נרשם גידול של 24% בהיקף ההנפקות לעומת 2013 (בנטרול ההנפקות הגדולות הנ"ל). המגזרים המובילים בשנת 2015 הם המגזר הפיננסי, שגייס במהלך השנה 21.5 מיליארד שקל (39% מסך הגיוסים ב־ 2015), לעומת 11.1 מיליארד שקל בשנת 2014 — עלייה של כמעט פי שניים בהיקף ההנפקות. בנוסף, מגזר הנדל"ן גייס 19.3 מיליארד שקל (36% מכלל החוב שגויס ב־2015) לעומת 15 מיליארד שקל שגויסו ב־2014 — גידול של 29% בהיקף ההנפקות".

מנכ"ל מידרוג ערן היימר מנכ"ל מידרוג ערן היימר מנכ"ל מידרוג ערן היימר

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות