אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הממונה על ההגבלים ייצגה בעבר את ישראמקו, אך מטפלת במתווה הגז צילום: תומריקו

הממונה על ההגבלים ייצגה בעבר את ישראמקו, אך מטפלת במתווה הגז

ממסמך שקיבלה לבקשתה עמותת "הצלחה", עולה שעו"ד מיכל הלפרין שלחה בעבר מכתב בשם שותפות הגז לגבי טיוטת הצו המוסכם בעניין מאגר לווייתן, שבוטל לבסוף ע"י הממונה הקודם. רשות ההגבלים: "תקופת המניעות של הלפרין הסתיימה בסמוך לאחר כניסתה לתפקיד"

10.05.2016, 09:04 | תומר גנון

הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, ייצגה בעבר את שותפות חיפושי הגז ישראמקו מול הרשות בנושאים הקשורים למתווה הגז. כך עולה ממכתב ששלחה הלפרין במאי 2014 לממונה הקודם, דיויד גילה, בכובעה כראש מחלקת הגבלים במשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם טל ושות'.

קראו עוד בכלכליסט

במכתב העלתה הלפרין בשם ישראמקו טענות לגבי טיוטת הצו המוסכם בעניין מאגר הגז הטבעי לווייתן. הלפרין טענה במכתב שהצו, שלא אושר בסוף לאחר שהממונה הקודם גילה החליט לבטלו, פוגע בזכויותיה של ישראמקו ותכליתו "בלתי ראויה". המכתב שממנו עולה הקשר בין הלפרין לישראמקו נחשף בעקבות פנייה על פי בקשת חופש מידע שהגישה עמותת "הצלחה" - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת.

על אף שהלפרין ייצגה את ישראמקו, רשות ההגבלים טוענת בתגובה שהיא אינה מנועה מלטפל בענייני החברה משום שלדבריה "תקופת המניעות הסתיימה בסמוך לאחר כניסתה לתפקיד". עם זאת נציין כי בחוות דעת שפרסם משרד המשפטים עם מינויה של הלפרין, נאסר עליה לעסוק "בכל סוגיה פרטנית שטופלה על ידה באופן אישי בעבר. מגבלה זו תחול למשך כל תקופת כהונתה של עו"ד הלפרין בתפקיד הממונה".

החל מחודש מרץ, ועל פי החלטת ממשלה, צורפו הלפרין או נציג מטעם הרשות לצוות הממשלתי ליישום מתווה הגז. את ההצעה לצרף את הלפרין הביא להחלטת הממשלה שר התשתיות, האנרגיה והמים, יובל שטייניץ. בהחלטת הממשלה מחודש אוגוסט שאישרה את המתווה, שמאז הוקפא על ידי בג"ץ, נכתב כי כדי להבטיח את יישומו יוקם צוות מקצועי, אשר יכלול בעלי תפקידים בכירים מקרב עובדי הממשלה, או נציגיהם.

קידוח לווייתן (ארכיון), צילום: אלבטרוס צילומי אוויר   קידוח לווייתן (ארכיון) | צילום: אלבטרוס צילומי אוויר קידוח לווייתן (ארכיון), צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

מי שלא נכלל בצוות על פי ההחלטה הוא הממונה על ההגבלים או מי מטעמו. זאת על אף שיישום המתווה כולל נושאים שבתחום אחריותה של רשות ההגבלים. על פי ההערכות, הסיבה הייתה התנגדותו הגורפת של הממונה הקודם גילה למתווה. על פי הצעת ההחלטה המעודכנת מסוף השבוע, עם תחילת עבודת הצוות המקצועי הוחלט לצרף אליו כחבר קבוע גם את הממונה על ההגבלים העסקיים, או נציג מטעמו.

מרשות ההגבלים נמסר: "הממונה פועלת בהתאם להוראותיו של הסדר ניגוד העניינים שלה. בטרם נכנסה הממונה לתפקידה ערך משרד המשפטים הסדר ניגוד עניינים, במסגרתו הוגדרו התקופות המדויקות שבהן עו"ד הלפרין לא תעסוק בנושאים מסוימים.

"הסדר ניגוד העניינים פורסם והוא גלוי לציבור. עתירה שהוגשה על הסדר ניגוד העניינים לבג"צ נמשכה לאחר שבית המשפט העליון המליץ לעותרים למשוך את עתירתם.

"במסגרת הסדר ניגוד העניינים נקבע שעו"ד מיכל הלפרין תהיה מנועה מלטפל בלקוחות שלהם ייעצה וזאת לתקופה של שנה מיום שהסתיים הטיפול בעניינם (וללקוחות מועטים נקבעה תקופה ארוכה מזאת). בנוגע לחברת ישראמקו, תקופת המניעות של עו"ד הלפרין הסתיימה בסמוך לאחר כניסתה לתפקיד ולפיכך כיום היא אינה מנועה מלטפל בענייניה של החברה", תגובת רשות ההגבלים.

ממשרד המשפטים נמסר: "רשימת הלקוחות המלאה הועברה למשרד המשפטים במסגרת גיבוש הסדר ניגוד העניינים וטרם השלמתו. פרסום הסדר ניגוד העניינים, שכלל גם את שמות חלק מלקוחותיה של עו"ד הלפרין, בוצע בהתאם לעקרונות חוק חופש המידע ותוך תיאום עם משרד המשפטים. למען הסר ספק נציין כי המגבלות הקבועות בהסדר ניגוד העניינים חלות על כלל הלקוחות בלי קשר לפרסום".

בתוך כך פנו הבוקר עוה"ד שחר בן מאיר ויצחק אבירם ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדבליט, ודרשו שיורה לעו"ד הלפרין שלא לעסוק בנושאים הקשורים למתווה הגז במשך כל כהונתה כממונה על ההגבלים. "המצב העובדתי חד משמעית הינו שעו"ד הלפרין טיפלה אישית בנושא מתווה הגז מול רשות ההגבלים העסקיים מטעם ישראמקו", כתב השניים. "הייצוג האישי נופל חד משמעית בהגדרה שמשרד המשפטים קבע של 'סוגיה פרטנית שטופלה על ידה באופן אישי בעבר'. הסוגיה הפרטנית הינה הסוגיה אשר עומדת היום לדיון ובחינה מחדש בין היתר על ידי הרשות להגבלים והיא סוגיית הגז".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות