אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
עונשו של סרן בן ארצי יעוכב עד הכרעת הדין בערעור שהגיש צילום: יח"צ

עונשו של סרן בן ארצי יעוכב עד הכרעת הדין בערעור שהגיש

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת הנאשם-המערער, אפרים בן ארצי המיוצג על ידי עו"ד אייל בסרגליק, לעכב את תקופת ריצוי עונשו עד מתן הכרעת הדין בערעור שהגיש, או, לכל הפחות, עד למועד קיומו של דיון בבקשה

19.07.2016, 11:03 | נונה אדיר

בתחילת החודש החליט השופט בני שגיא, כי יש ממש בטיעוני ההגנה שהעלה הנאשם-המערער, אפרים בן ארצי, ולאשר את בקשתו לעיכוב תקופת תחילת ריצוי עונשו עד מתן הכרעת וגזר הדין בערעור, תוך שהוא מסרב להיעתר לבקשתה של פרקליטות מחוז תל-אביב להגדלת סכומי הערבות הערבויות שנקבעו בהחלטת בית משפט השלום. באופן תמוה, לא התנגדה הפרקליטות לתוכן הבקשה ועל זה ייכתב בהמשך. 

קראו עוד במשפטיפ

כנגד בן ארצי, ששירת כקצין בדרגת סרן באגף התכנון במחנה הקריה בתל-אביב, הוגש בשנת 2004 כתב אישום בגין צילומן של נשים בתאי מדידה בחנויות בגדים בקניון עזריאלי ותעוד יחסי המין שקיים עמן, ללא הסכמתן ו/או ידיעתן באמצעות מצלמות נסתרות בצורת עט ושלט, אותן הציב בזירות האירועים. כתב האישום כלל 7 סעיפים של ביצוע עבירות מעשה מגונה ו- 7 סעיפים של ביצועעבירות פגיעה בפרטיות, במזיד.

המערער מיוצג בידי עורכי הדין אייל בסרגליק, אילן כץ ואיתי כהן.

המערער כפר בקיומם של היסודות העובדתי והנפשי באישום הראשון, בהדגישו, כי הנסיבות המתוארות אינן עונות על הדרוש להרשעה בקשר עם ביצוע עבירה שהושלמה. המערער הודה בקיומם של היסודות העובדתיים בקשר עם אישומים 2-5, אך כפר ביסוד הנפשי הנדרש לשם גיבוש העבירות והרשעה בהן וטען, כי לא ביצע את המעשים לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים וכן כפר בטענה לפיה פגע בפרטיותן של המתלוננות.

עו"ד אייל בסרגליק, צילום: יח"צ עו"ד אייל בסרגליק | צילום: יח"צ עו"ד אייל בסרגליק, צילום: יח"צ

עם זאת, הודה המערער בכך שהתקיימו היסודות העובדתי והנפשי בעבירות הפגיעה בפרטיות שיוחסו לו באישומים 6-7. המדינה הגישה לבית המשפט את כלל הראיות, לרבות הודעות המתלוננות בהסכמת המערער ובאי כוחו ומבלי להעיד את מי מעדי התביעה. מטעם ההגנה העיד המערער עצמו.

ביום 12.04.2015, לאחר שככתוב, נחקר המערער, הרשיעו בית המשפט ביום 17.05.2016 והטיל עליו מאסר בפועל לתקופה של 28 חודשים, מאסר על תנאי של 8 חודשים במקרה בו יבצע את אחת העבירות בהן הורשע במשך 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר וקנסות כספיים.

עו"ד אילן כץ , צילום: יח"צ עו"ד אילן כץ | צילום: יח"צ עו"ד אילן כץ , צילום: יח"צ

המערער הגיש באמצעות באי כוחו עורכי הדין אייל בסרגליק, אייל כץ ואיתי כהן בקשה לדחות את מועד תחילת ריצוי עונשו, עד למתן פסק הדין בערעור שהגישו או לפחות, עד למועד קיום בבקשה לעיכוב ביצוע, ככל שיידרש ובין היתר, מן הנימוקים הבאים: המערער הגיש ערעור כלפי הכרעת הדין וגזר הדין. הערעור טרם נדון;

באשר לעצם הכרעת הדין העלו באי כוחו טענות באשר להחלטתו השגויה של בית משפט השלום להרשיעו בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות ובמעשה מגונה, מאחר שלא הוכח ולא התקיים היסוד הנפשי הנדרש בקשר עם הרשעה בביצוען, לכל הפחות בעבירת המעשה המגונה;

באשר לגזר הדין מועלות, בין היתר, טענות כנגד התעלמותה של הערכאה הדיונית מנסיבותיו האישיות של המערער, אשר היו אמורות להוביל, לכל היותר, להשתת עונש של שירות לתועלת הציבור (עונש של"צ) בצד עונש מותנה ולכל היותר, ריצוי מאסר בפועל בעבודות שירות, ברף הנמוך, עונש אותו אפשר להטיל רק לאחר הרשעה. במקרה עונש של"צ קובע בית המשפט מכסת שעות שעל הנאשם לתרום לטובת הציבור ולתועלתו במשך שנה. זהו עונש המקל עם הנאשם וניתן להשיתו אף ללא הרשעה;

עורכי הדין בסרגליק, כץ וכהן המייצגים את המערער טענו כי לא נכללה במסגרת ההחלטה חוות הדעת החשובה כל כך לענין גזר הדין, והיא חוות דעת של עובד סוציאלי מטעם שירות המבחן, מאחר שמשלבת בה שיקולים חוץ משפטיים מתחומי האבחון, הטיפול ובעיקר - מתייחסת לסיכויי השיקום, הוודאיים בעניינו של הנאשם ובהתבסס על היבטים שונים הקשורים בנסיבות חייו (למשל, אב לתאומים בני 3 שנים), אישיותו, חומרת מעשיו, הבנתו אותם, החרטה שמביע ועובדת היות הליכים אלה ההליכים הפליליים הראשונים בהם מעורב; באי כוחו של המערער אף הדגישו שעל בית המשפט להביא בחשבון את מאזן השיקולים והאינטרסים, ביניהם, סיכוייו של הערעור, הן לענין הכרעת הדין והן לענין העונש - להתקבל.

עו"ד איתי כהן , צילום: יח"צ עו"ד איתי כהן | צילום: יח"צ עו"ד איתי כהן , צילום: יח"צ

עוד טענו עורכי הדין, בית משפט השלום התעלם בהחלטתו מן העובדה לפיה במשך 5 השנים בהן התנהלו ההליכים נגדו, מחקירתו ביום06.01.2011 עד מתן גזר הדין ביום 17.05.2016, היה המערער משוחרר, ללא תנאים, מבלי שהיווה סכנה ו/או ביצע עבירה פלילית וכל זאת, אף מבלי שאזכר בהכרעת/גזר הדין את תהליך השיקום הפרטי והעצמאי בו נטל חלק משך אותן 5 שנים. לבסוף, טענו, תישללנה ממנו הזכות והאפשרות למצות את זכותו לערעור ולהליך הוגן, אם תקופת ריצוי העונש לא תידחה והאירו את "עיני בית המשפט" כשהטעימו, שגם אם תקבע ערכאת הערעור שהכרעת הדין אינה שגויה, עשוי מצב דברים זה, של היעדר עיכוב ביצוע, להוביל לתוצאה של ייתור הערעור;

עו"ד אייל בסרגליק מסר בהמשך להחלטה: "התקבלה החלטה על עיכוב תחילת תקופת ריצוי העונש עד מתן פסק הדין בערעור, בקשר עם גזר הדין שגזר בימ"ש קמא, ערכאה בה לא יוצג המערער בידינו. באופן חריג ביותר, לא הביעה הפרקליטות התנגדותה לבקשה לעיכוב ריצוי העונש שהגשנו. אנו סמוכים ובטוחים שהערעור יתקבל. יש בעצם אי התנגדותה של הפרקליטות לבקשה, ככתוב, מן המסקנה, כי הערעור מוצדק וכי סופו להתקבל".

לחצו כאן לכל כתבות משפטיפ

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות