אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בדקו: האם יש לכם חשבון בנק שלא ידעתם על קיומו? צילום: שאטרסטוק

בדקו: האם יש לכם חשבון בנק שלא ידעתם על קיומו?

בנק ישראל ואגף שוק ההון באוצר השיקו היום מנוע חיפוש מיוחד שיאפשר לאתר 480 אלף חשבונות בנק שבהם לא נעשתה פעילות; יקל על יורשים שלא יודעים איפה התנהלו חשבונות הבנק של הנפטר

12.09.2016, 11:59 | מיקי פלד

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ואגף שוק ההון באוצר השיקו היום אתר לאיתור חשבונות בנק ופיקדונות רדומים, כולל כאלו של נפטרים. האתר, בשם הר הכסף 2, אמור לאפשר לציבור לאתר כ-480 אלף חשבונות בנק ופקדונות שלא נעשתה בהם תנועה זמן רב, ושוכבים בהם כ-9 מיליארד שקל. המערכת היא ללא עלות. מאז שעות הבוקר נכנסו לאתר 60 אלף איש.

לדברי בנק ישראל המערכת תציג למחפש את אותם בנקים בהם יש לו חשבון עובר ושב או פיקדון שלגביו הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו. המערכת תציג רק את הבנקים בהם קיים חשבון, ללא פירוט של הסכומים בו, סוג החשבון (עו"ש או פקדון) והמספר שלו. מכאן שמי שירצה יצטרך לפנות לבנקים ברשימה ולברר את הפרטים בעצמו. כיום הבנקים אמנם מחוייבים לנסות ולאתר בעצמם את הלקוחות אם לא נעשתה תנועה בחשבון אך רק לפרק זמן של חודשיים, ואם לא נוצר קשר אז הבנק משקיע את הכסף בפקדון ומנסה אחת לחצי שנה לאתר את הלקוח. כל הזמן הזה החשבון הוא למעשה רדום ואין בו תנועה.

הבשורה הגדולה באתר החדש היא בהפחתת כאב האש של יורשים לאיתור חשבונות בנק של נפטרים. היורשים יוכלו מעתה לאתר חשבונות כאלו, פעילים ולא פעילים. עד היום, היורשים נדרשו לפנות לכל בנק ובנק לבירור אם הנפטר ניהל חשבון בסניפיו.

המפקחת על הבנקים, חדוה בר, אמרה הבוקר כי "סכומי כסף של לקוחות רבים נמצאים בבנקים, ללא כל תנועה ולעיתים אף ללא ידיעת הלקוחות. אני מזמינה את הציבור הרחב להיכנס לאתר האינטרנט "הר הכסף 2" שהשקנו היום, ולבחון האם יש לו חשבונות בנק או פיקדונות ללא תנועה. האתר מנגיש מידע חשוב, בצורה ברורה וידידותית, ללא עלות, ויסייע לכם לאתר פיקדונות ולנהלם טוב יותר".

שאלות ותשובות שהכינו בבנק ישראל:

אילו פרטי זיהוי נדרשים לצורך קבלת המידע באמצעות מנוע החיפוש?

 

לצורך איתור חשבון או פיקדון לא פעיל על שמכם תדרשו לציין את מספר תעודת הזהות שלכם ותאריך הנפקתה. בנוסף תידרשו להשיב על מספר שאלות. לצורך איתור חשבון של נפטר תדרשו לציין, בנוסף לפרטים הנ"ל, גם את מספר תעודת הזהות של הנפטר ותאריך פטירה.

מהם חשבונות או פיקדונות לא פעילים?

חשבונות או פיקדונות שלגביהם עברו עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליהם. יובהר, כי בהתאם להוראות החוק הבנק נדרש ליצור קשר עם בעל חשבון או פיקדון ללא תנועה סמוך למועד פירעונו. משלא הצליח הבנק ליצור קשר עם בעל הפיקדון תוך חודשיים, עליו להשקיע את הכספים בהתאם לצו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס – 2000.  בחשבון עובר ושב יראו כמועד הפירעון את היום בו הפך הפיקדון לפיקדון ללא תנועה, דהיינו בתום עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו.

מה אפשר למצוא בחיפוש חשבונות/ פיקדונות על שמי?

מידע על קיומם של חשבונות או פיקדונות לא פעילים בבנק, שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם, במשך חודשיים.

יובהר, כי לגבי חשבון עובר ושב, מועד הפירעון הוא בתום עשרה חודשים מהיום שהתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. תוצאות החיפוש לא כוללות חשבונות או פיקדונות פעילים, וכן חשבונות או פיקדונות שטרם הגיע מועד פירעונם. בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של בנקים בהם קיימים חשבונות או פיקדונות לא פעילים, לרבות חשבונות / פיקדונות בהם קיימות יתרות נמוכות, ללא פירוט של מספר החשבון, סוג החשבון, או היתרה הקיימת בו. למידע נוסף אודות חשבונות או פיקדונות אלו עליכם לפנות לבנקים המופיעים ברשימה.  

 , צילום: בלומברג צילום: בלומברג  , צילום: בלומברג

איך אוּכל לברר אילו חשבונות עם פעילות יש על שמי?

 

חשבונות עם פעילות לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אפשר לברר היכן יש חשבונות עם פעילות על שמכם באמצעות פנייה ישירה לבנקים. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר האיתור מופיע קישור לרשימת הבנקים ולפרטי ההתקשרות עמם. כמו כן, ניתן לברר זאת באמצעות עיון בדוחות השנתיים הנשלחים אליכם על ידי הבנקים (ובכינויים הידוע "תעודת זהות בנקאית"). דוחות אלו נשלחים על ידי הבנקים אחת לשנה (בתאריך 28.2), והם כוללים מידע, בצורה פשוטה וידידותית, על כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח בבנק, לרבות סך הכנסות והוצאות במהלך שנה, בגין נכסים, התחייבויות, ופעילות שוטפת בחשבון.

מה אפשר למצוא בחיפוש חשבונות על שם קרוב שנפטר?

 

מידע על קיומם של חשבונות בנק הרשומים על שם הקרוב שנפטר (חשבונות ביתרת זכות וגם חשבונות ביתרת חובה). בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של בנקים בהם קיימים חשבונות על שם הקרוב שנפטר, ללא פירוט של מספר החשבון, סוג החשבון, או היתרה הקיימת בו. למידע נוסף אודות חשבונות אלו עליכם לפנות לבנקים המופיעים ברשימה.

מצאתי באמצעות האתר רשימת בנקים בהם קיימים חשבונות או פיקדונות על שמי. מה עלי לעשות?

 

יש לפנות לבנקים המופיעים ברשימה ולברר מולם:

• כמה חשבונות או פיקדונות קיימים בכל בנק?

• מהן היתרות הקיימות בכל פיקדון או חשבון?

• באיזה מסלול השקעה נמצאים הכספים?

• האם כספי הפיקדון ניתנים למשיכה מידית?

בתוך כמה זמן אפשר לקבל את הכספים מהחשבונות או הפיקדונות שנמצאו?

לכל פיקדון יש תנאים ומועדים אחרים למשיכה. השקעת כספי פיקדון ללא תנועה נעשית בהתאם לצו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס – 2000. כדי לברר מתי תוכלו למשוך כספים מהפיקדונות שנמצאו, פנו לבנקים המופיעים ברשימת התוצאות ושאלו אותם. לצורך קבלת הכספים יש להצטייד במסמכים רלבנטיים כגון: תעודת זהות, צו ירושה / צו קיום צוואה, כאשר מדובר בחשבון של קרוב שנפטר, לפי העניין, או מסמך אחר בהתאם לדרישות הבנק.

האם אוּכל להעביר את הכספים לבנק אחר?

 

ככלל, בהגיע המועד בו ניתן למשוך את הכספים ניתן להעבירם לבנק אחר.

אני חושב/ת שיש לי או לקרוב שנפטר חשבונות שלא הופיעו ברשימת התוצאות. האם ייתכן מצב כזה?

 

כן. המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הבנקים, ומתעדכן לפי דיווחיהם. ייתכן שהמידע המופיע בתוצאות החיפוש אינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפיקדונות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, כגון בשל טעות שנפלה בעת העברת הנתונים, או בשל מידע שטרם התעדכן לגבי לקוחות שנפטרו וכו'. המידע המתקבל מלמד על אפשרות קיומם של חשבונות או פיקדונות, אך המידע הקובע הוא המידע המצוי בידי הבנקים.

האם המידע המתקבל בתוצאות החיפוש כולל גם נתונים אודות חשבונות או פיקדונות ללא תנועה מלפני שנים רבות?

 

כן. המידע המתקבל בתוצאות החיפוש מתייחס לכלל החשבונות או הפיקדונות ללא תנועה. עם זאת כאמור, ייתכן שהמידע המופיע בתוצאות החיפוש אינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפיקדונות ללא תנועה, כגון בשל טעות שנפלה בעת העברת הנתונים.

כיצד אבדוק אם קיימים חשבונות או פיקדונות שלא עלו בתוצאות?

 

תוכלו לבדוק זאת באמצעות פנייה ישירה לבנקים כדי לברר אם הם מנהלים חשבונות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר מופיע קישור לרשימת הבנקים ולפרטי ההתקשרות עמם.

מהיכן מגיע המידע שבמנוע החיפוש ובכל כמה זמן הוא מתעדכן?

 

המידע במנוע החיפוש מתקבל מידי הבנקים ומתעדכן לפי דיווחיהם אחת לחודש. המידע המתקבל באתר מלמד על אפשרות קיומם של

פיקדונות או חשבונות, אך המידע הקובע נמצא אצל הבנקים.

האם מישהו יכול לדעת באמצעות האתר כמה כסף מגיע לי?

 

לא. באתר מופיע רק מידע על קיומו או אי-קיומו של פיקדון או חשבון על שמך או על שם קרוב שנפטר, אך לא מופיע בו מידע על יתרות או זכויות הקיימות בחשבון. כדי לברר מידע זה יש לפנות לבנקים, ואלה יבצעו הליך של זיהוי הפונה לפני מסירת מידע.

כיצד באפשרותי להסיר מהאתר חשבונות שלי?

 

אפשר לפנות אל הבנק שבו מתנהל חשבון על שמך ולבקש ממנו להסיר ממנוע החיפוש את המידע שהוא מעביר עליך. ההסרה תבוצע בתוך חודש וחצי מיום הבקשה. בחשבון משותף יכול כל אחד מבעלי החשבון לפנות בבקשה כאמור, ואין צורך בהסכמת יתר בעלי החשבון.

לרשימת הבנקים ופרטי ההתקשרות עמם לחצו על הקישור שבתחתית כל עמוד באתר האיתור.

האם חברות ותושבי חוץ יכולים למצוא מידע באמצעות מנוע החיפוש?

 

לא. זאת ומאחר וקיים קושי לזהותם באמצעות פרטי הזיהוי הנדרשים בעת החיפוש באתר. באפשרותם לפנות להנהלה של כל בנק ולברר אם מתנהל בו פיקדון ללא תנועה על שמם.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות