אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
העליון אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד דלק על התנהלותה ברכישת שותפות הגז אבנר צילום: אלכס קולומויסקי

העליון אישר הגשת תביעה ייצוגית נגד דלק על התנהלותה ברכישת שותפות הגז אבנר

בית המשפט העליון הדגיש את החשיבות שביצירת ודאות לציבור המשקיעים ביחס לשאלה האם בעלי מניות מחזיקים יחד במניות החברה אם לאו. זאת לאחר שהשופט כבוב מהמחלקה הכלכלית במחוזי ת"א פטר את דלק ו"הסתפק" באישור הבקשה כלפי המוכרים בלבד, גדעון תדמור ורונה אורליצקי

17.05.2017, 14:52 | משה גורלי
בית המשפט העליון אישר השבוע הגשת תביעה ייצוגית נגד דלק על התנהלותה ברכישת שותפות הגז אבנר. זאת לאחר שהשופט חאלד כבוב, מהמחלקה הכלכלית במחוזי תל אביב, פטר את דלק ו"הסתפק" באישור הבקשה כלפי המוכרים בלבד, גדעון תדמור ורונה אורליצקי שמכרו ביחד 51 אחוז ממניות כהן פיתוח שהחזיקה באמצעות 'אבנר' זכויות בשדות גז שונים ובהם "תמר" ו"לווייתן".

את הבקשה הגישו שני בעלי מניות של כהן פיתוח ניסן ויסמן ועזריאל ז'ולטי ביחד עם עמותת "הצלחה" קידום חברה כלכלית הוגנת.

בנובמבר 2011 רכשה דלק את המניות והמחלוקת הייתה האם תדמור ואורליצקי היו בעלי שליטה בכהן פיתוח ולפיכך זכאים לפרמיית שליטה, דהיינו למחיר גבוה יותר – "תמורה עודפת", ביחס לשאר בעלי המניות.

גדעון תדמור , צילום: נמרוד גליקמן גדעון תדמור | צילום: נמרוד גליקמן גדעון תדמור , צילום: נמרוד גליקמן

טענת השליטה של תדמור ואורליצקי נשענה על דיווח מיידי לבורסה ולרשות ניירות ערך, שפרסמה כהן פיתוח באוגוסט 2011 שכותרתו "זהותם של בעלי השליטה בחברה". נאמר בו שלאורך השנים ההחלטות בחברה התקבלו בהסכמה משותפת בין בעלי המניות המרכזיים למרות שאין ושלא היה ביניהם כל הסכם. ובכל זאת, החברה רואה בהם "מחזיקים ביחד" וכבעלי "שליטה" בחברה מקדמת דנא.

עד אוגוסט 2011 דיווחה החברה שאין בה בעל שליטה. כבוב קבע שלא ניתן לשנות עובדה זו רטרואקטיבית, אולם "דיווח אוגוסט" הפך את תדמור ואורליצקי לבעלי שליטה. השופטת אסתר חיות, בהסכמת השופטים עוזי פוגלמן וצבי זילברטל, דחו מסקנה זו. המשמעות היא העברת המועד ומוקד מועד הרכישה לנובמבר 2011. "רק בעקבות הסכם רכישת המניות בין דלק למשפחות (אשר מכוחו הפכה דלק למחזיקה בכ-51.1% ממניות החברה), נוצר בחברה לראשונה מצב שבו יש בעל מניות המחזיק בה מעל ל-45%. על כן קמה על דלק החובה לפרסם הצעת רכש מיוחדת", כתבה חיות.

העליון העביר את תשומת הלב מהמוכרת דלק פיתוח לרוכשת דלק. מאוגוסט לנובמבר. להבדיל מכבוב שהתמקד במוכרת בלבד. כבוב אישר את הבקשה לתביעה ייצוגית נגדה בגלל האפשרות שתדמור ואורליצקי התעשרו שלא כדין על חשבון יתר בעלי המניות בחברה, בגלל שבהיעדר פרסום הצעת רכש מיוחדת, שולמה מלוא התמורה עבור המניות לידיהן, לרבות עבור פרמיית השליטה.

חיות הכניסה גם את דלק לתמונה: "דלק בחרה, מטעמיה, ליטול את הסיכון הגלום באי הוודאות האמורה ולרכוש את מניותיהן של המשפחות בחברה מבלי לפרסם הצעת רכש מיוחדת". אי הוודאות והסיכון עליהם היא מדברת טמונים בשאלה האם דלק אכן רכשה שליטה מתדמור ואורליצקי. חיות מזהה את הספקות של שני הצדדים לעסקה באשר לקושי המשפטי שעלול לצוץ למקרה שתזת השליטה לא תעמוד במבחן משפטי. דלק אף קיבלה על עצמה את האחריות והתוצאות כלפי המוכרים למקרה כזה.

בית המשפט העליון הדגיש את החשיבות שביצירת ודאות לציבור המשקיעים ביחס לשאלה האם בעלי מניות מחזיקים יחד במניות החברה אם לאו. בין היתר, בגלל הרלבנטיות שעשויה להיות לסיווג כזה לרוכש פוטנציאלי כדי שיידע האם עליו לפרסם הצעת רכש מיוחדת. "דיווח אוגוסט", לטעמה של חיות, לא יצר שליטה של המשפחות בחברה. "בפני משפחות כהן ותדמור", היא כותבת, "עמדה באותו השלב האפשרות להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה אשר יהפוך אותן מאותו מועד ואילך למחזיקים יחד 'בדרך המלך'. תחת זאת בחרו המשפחות, מסיבות השמורות עימן, להתמקד בהצהרה המבקשת להכיר בהן כמחזיקות יחד ללא הסכם ומקדמת דנא, כאמור בדיווח אוגוסט". לפנינו איפוא פרשנות של מסמך - כבוב פירש אותו כמגבש שליטה לתדמור ואורליצקי, חיות חלקה עליו.

ומחלוקת נוספת היא היחס לעמדת רשות ניירות ערך. לעניין זה חוזקה העמדה שהוצגה בפסק הדין שניתן לאחרונה בעניין הבונוס ששילם עידן עופר מכיסו הפרטי למנהלי החברה לישראל. נפסק שם שעמדת הרשות אינה מחייבת את בית המשפט. בית המשפט הכלכלי מעודד חברות לבקש פרה רולינג מהרשות ונוטה להתחשב בעמדתה גם אם היא לא תואמת את פרשנותו לדין. בענייננו, פנו המשפחות לרשות, ביקשו וקיבלו פרה-רולינג בשאלה האם ניתן לראות בהם כמחזיקים יחד במניות החברה מקדמת דנא באופן המקנה להם שליטה בה, למרות דיווחים סותרים שהוגשו על ידם בעבר.

"מהו מעמדו של הליך הפרה-רולינג המתקיים ברשות הישראלית לניירות ערך?", שואלת חיות, "וביתר פירוט, האם פונה שפעל בהתאם למענה שקיבל במסגרת הליך כזה מוחזק כמי שפעל "בתחום הרשאה חוקית" וזכאי להגנת הפטור מתביעה נזיקית"?

התשובה, בארה"ב ובישראל, כי המענה שניתן על ידי הרשות אין בו כדי לחסן את הפונה, כהן פיתוח במקרה זה, מפני תביעה אזרחית על ידי צד שלישי ולא ניתן להסתמך עליו. חיות מבחינה בין עמדת סגל הרשות לבין אישור מפורש הניתן על ידי הרגולטור במסגרת חובה המוטלת עליו, למשל אישור תנאים של פוליסה בידי המפקח על הביטוח. המקרה שלפנינו אינו אישור רגולטורי והפרה-רולינג שניתן אינו מחסן את כהן פיתוח מתביעות צדדים שלא היו מעורבים בתהליך זה.

וחיות מסכמת את הפרשה: "דיווח אוגוסט אשר בעטיו נמנעה דלק מלפרסם הצעת רכש מיוחדת והעבירה את פרמיית השליטה למשפחות, נעשה שלא כדין. הוא התיימר להציג את המשפחות כמי שמחזיקות יחד במניות החברה באופן היוצר שליטה שלהן בה, וזאת בניגוד מוחלט לדיווחים קודמים של החברה ובהיעדר כל הסכם מתאים בהקשר זה, כנדרש על פי חוק ניירות ערך. בנסיבות אלו, יש אפשרות סבירה שייקבע כי פרמיית השליטה ששילמה דלק למשפחות נתקבלה על ידן שלא כדין".

והתוצאה האופרטיבית: "הבקשה תאושר נגד דלק בעילה של הפר חובה חקוקה ונגד המשפחות בעילה של עשיית עושר ולא במשפט".

את התובעים ייצג עו"ד גיל רון. את כהן פיתוח, תדמור ואורליצקי, עו"הד גיל אוריון וברק טל; את דלק עוה"ד פיני רובין וירון אלכאווי, את 'הצלחה' עוה"ד אלעד מן ויעקב אביעד.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות