אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הבנק המממן העיקרי של גולף מגביר זהירות במתן אשראי צילום: שאול גולן

הבנק המממן העיקרי של גולף מגביר זהירות במתן אשראי

הבנק המממן של קבוצת גולף, שפעילותה ממומנת באשראי בנקאי בלבד, הקשיח את תנאי התקשרותו עם חברת האופנה והטקסטיל: שיעור ההון העצמי המוחשי של גולף מסך המאזן המוחשי לא יפחת מ־30%, לעומת שיעור של 20% שנקבע לפני כחצי שנה

25.05.2017, 11:14 | יניב רחימי

ההפסדים של גולף בשנתיים האחרונות מתחילים להדליק נורות אדומות במערכת הבנקאית, שמספקת לה אשראי. הנהלת גולף, שמתמודדת עם אתגרים תפעוליים, נדרשת כעת להקדיש תשומת לב לסוגיות פיננסיות שמתחילות להעיב על החברה.

קראו עוד בכלכליסט

קבוצת גולף מממנת את פעילותה באמצעות אשראי בנקאי בלבד. בסוף חודש מרץ הסתכם אשראי זה, המסווג כהתחייבות לזמן קצר, ב־116.8 מיליון שקל. לגבי חלק הארי של החוב, שאמור להיפרע ב־9 ביולי, הבנק המממן נתן הסכמתו להעמיד לגולף הלוואה חדשה של 70 מיליון שקל, שתשמש במלואה לפירעון ההלוואה המקורית. במועד הפירעון החדש, 1 בינואר 2018, הבנק ישקול העמדת הלוואה נוספת שתפרע את קרן ההלוואה החדשה. העמדת האשראי החדש מותנית בכך שעד 9 ביולי גולף לא תפר את כתב ההתחייבות שחתמה מול הבנק.

תנאי ההתקשרות של גולף עם הבנק המממן עודכנו לפני עשרה ימים, וניכר שהם כוללים הקשחת התנאים מצד הבנק. בכתב ההתחייבות נקבע שגולף תעמוד בהתניות פיננסיות נוקשות מכפי שסוכם בתחילה. על פי התנאים המעודכנים התחייבה גולף ששיעור ההון העצמי המוחשי שלה מסך המאזן המוחשי לא יפחת מ־30%. זאת לעומת ההתקשרות בין הצדדים מנובמבר 2016, שבה עמד היחס המינימלי על 20%. אמנם בסוף הרבעון הראשון גולף עמדה באמות המידה הפיננסיות, אולם היחס בין ההון העצמי לסך המאזן המוחשי היה קרוב מאוד לרף הנדרש - ועמד על 30.3% בלבד.

במסגרת הסכם האשראי, כפי שעודכן בנובמבר 2016, התחייבה גולף שיתרת תיק ניירות הערך הסחירים שלה לא תפחת מ־35 מיליון שקל. בנוסף התחייבה לשמור על יתרת ניירות ערך ופיקדונות כספיים שיופקדו לזכות חשבון החברה בבנק המממן. זה האחרון רוצה להשאיר את הנכסים הנזילים של גולף בהישג ידו, למקרה שלא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.

חנות גולף , צילום: שאול גולן חנות גולף | צילום: שאול גולן חנות גולף , צילום: שאול גולן

גולף גם הסדירה את תנאי מסגרת אשראי של 20 מיליון שקל שקיבלה מבנק נוסף. בכתב ההתחייבות של גולף כלפיו נקבע כי אם גולף תציג הפסד בשורה התחתונה בדו"חותיה ליום 30 ביוני 2017, היא תיצור לטובת הבנק במועד פרסום הדו"חות שעבוד שוטף ראשון בדרגה על כלל נכסיה; וכן שעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין שלה. כלומר: אם גולף לא תציג רווח ברבעון הקרוב, הגמישות הפיננסית תיפגע.

מגולף נמסר: "החברה פעלה בהצלחה להרחבה משמעותית של מסגרות האשראי לזמן קצר ומעבר לפעילות מול בנק נוסף, תוך הבנות הדדיות עם הבנקים והסדרת צורכי החברה. ההתניות הפיננסיות הותאמו בעיקר בשל הפחתות שנרשמו בשנה קודמת. החברה פועלת בתיאום מלא עם הבנקים ומשפרת את גמישותה הפיננסית".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות